IFCO – jūsu uzticamais pārtikas nekaitīguma partneris

IFCO ir ļoti svarīgs pārtikas nekaitīgums. Uzņēmums IFCO ir apņēmies rūpēties par pārtikas nekaitīgumu un mūsu atkārtoti lietojamas plastmasas taras (RPC) higiēniskumu. IFCO RPC, kas kopš 1992. gada tiek izmantota miljardiem ātrbojīgu preču sūtījumiem, nekad nav identificēta kā pārtikas kaitīguma avots. Uzziniet, kā mēs uzsveram šo apņemšanos, izmantojot mūsu izcilos izstrādājumus, ievērojot stingrus sanitārās apstrādes procesus, veicot nepārtrauktu testēšanu un piesaistot uzticamus speciālistus.

IFCO RPC ir nevainojami pārtikas nekaitīguma rādītāji

Mums rūp tas, kas ir svarīgi jums. Mēs ļoti cītīgi strādājam, lai izveidotu pārtikas nekaitīguma programmas un standartizētu savus globālos procesus, jo vispirms mums ir jāgarantē pārtikas nekaitīgums, un tikai pēc tam mēs varam rentabli piegādāt svaigāko pārtiku. Mūsu RPC ir sertificēta kā pārtikas produktiem atbilstoša. Mūsu procedūras un mazgāšanas procesi ir starptautiski sertificēti atbilstoši augstākajiem pārtikas rūpniecības standartiem. Mūsu speciālistiem ir gadu desmitiem ilga pieredze. Visi šie elementi ir savstarpēji saistīti, un katrs no tiem veido pamatu nākamajam.

Tādā koplietošanas sistēmā kā IFCO SmartCycle ir ļoti svarīga RPC tīrīšana un dezinficēšana. Mēs izmantojam augsti automatizētus procesus, kas ir izstrādāti, lai dezaktivētu vai likvidētu cilvēku un augu izcelsmes patogēnus. Saistībā ar IFCO RPC nekad nav dokumentēti augu vīrusu pārnešanas gadījumi. Pirms atkārtotas nosūtīšanas mūsu RPC tiek priekšmazgāta, mazgāta, skalota un dezinficēta ar dezinfekcijas līdzekļiem. Mēs nepārtraukti uzraugām procesus, izmantojot mūsu pašu SmartGuardian™ sistēmu, tādējādi garantējot visaugstāko produktu kvalitātes un higiēnas līmeni.

IFCO atbalsta pārtikas nekaitīguma programmas

svaigo produktu piegādes ķēdē pārtikas nekaitīgums ir ļoti svarīgs. IFCO apliecina apņemšanos nodrošināt pārtikas nekaitīgumu it visā, ko darām. Mēs ieguldām lielas pūles, lai uzraudzītu procesus un ieviestu pārtikas nekaitīguma programmas, jo šāds domāšanas veids ir ļoti svarīgs. Jebkura procedūra ietver risku analīzi un kritisko punktu noteikšanu, kā arī metožu pārbaudi un dokumentēšanu. Taču neviens process nevar darboties bez atbilstošas darbinieku kultūras: jūsu darbiniekiem ir jāievieš šie principi savā ikdienas attieksmē un darbībā!

Mēs varam jums palīdzēt uzlabot jūsu uzņēmuma izpratni par pārtikas nekaitīgumu

Uzziniet, kā mūsu darbinieki, produkti un pakalpojumi var atbalstīt jūsu pārtikas nekaitīguma standartus. Piemēram, mūsu palešu identifikācija ļauj pārliecināties, ka IFCO RPC tiek piegādāta higiēniski tīrā veidā. Izmantojot izsekošanas iespējas, varat uzraudzīt aukstuma ķēdi. Un uzziniet, kāpēc mūsu viena pieskāriena sistēma samazina nepieciešamību pieskarties produktiem.

IFCO izpilda un pārspēj globālo metodoloģiju prasības

Mūsu uzsvaru uz kvalitāti, higiēnu un testēšanu ir pārbaudījušas ārējas organizācijas.

  • Mēs ievērojam Labas ražošanas prakses (Good Manufacturing Practices – GMP) prasības, kas nodrošina atbilstošu ražošanas procesu uzraudzību
  • Mums ir arī Starptautiskās standartizācijas organizācijas kvalitātes pārvaldības sertifikāts (ISO 9001)
  • Ļoti būtiski ir tas, ka mūsu tīrīšanas procesu pārbauda neatkarīgas trešās puses, tāpēc tas atbilst visaugstākajiem pasaules pārtikas nekaitīguma, higiēnas un nozares standartiem
  • Bieži veiktas trešo pušu pārbaudes un auditi pierāda, ka mūsu tīrīšanas un dezinfekcijas procesi ļoti efektīvi likvidē mikroorganismus, toksiskas vielas un citus netīrumus
  • Šādas pārbaudes apliecina, ka sanitāri apstrādāta IFCO RPC ir tikpat droša kā jaunas atkārtoti lietojamas vai vienreizlietojamas tvertnes
  • IFCO RPC var bez bažām izmantot kā iepakojuma risinājumu svaigiem produktiem un ātrbojīgiem pārtikas produktiem
Pārtikas nekaitīgums

IFCO validates processes through testing and hygiene

Sanitized IFCO RPCs can be used without concern. Thanks to our rigorous testing and hygiene processes, IFCO RPCs are as safe as new containers.

uzzināt vairāk

Uzņēmums IFCO ir apstiprinājis mazgāšanas procesus

IFCO RPC izmanto slēgtas ķēdes SmartCycle™ sistēmu, tā tiek regulāri uzraudzīta palešu līmenī. Mūsu augsti automatizētajos mazgāšanas centros katra RPC vienība tiek atsevišķi mazgāta un dezinficēta validētā procesā saskaņā ar stingrām uzņēmuma vadlīnijām, kas tiek izmantotas mūsu centros visā pasaulē.

Mūsu mazgāšanas procesa zinātniskais pamatojums

Mēs vēlamies izskaidrot zinātnisko pamatojumu mūsu modernajam tīrīšanas un sanitārijas procesam, kas ir izstrādāts, lai dezaktivētu vai likvidētu dažādus cilvēku un augu izcelsmes patogēnus.

IFCO izstrādātā SmartGuardian™ sistēma nepārtraukti uzrauga procesus, un tiek regulāri validēti tās iegūtie dati.

Mūsu partneri garantē

Mūsu globālais sanitāro standartu partneris garantē, ka mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi ir efektīvi pret vīrusiem un baktērijām. Ielūkojieties IFCO mazgāšanas centrā šeit.

Mazgāšanas izaicinājumu pētījumi

Validācijas procesa ietvaros mēs veicam papildu "mazgāšanas izaicinājumu" pētījumus, lai pārliecinātos, ka mūsu mazgāšanas process ir efektīvs gan cilvēku, gan augu patogēnu izcelsmes likvidēšanā vai dezaktivēšanā. Šie pētījumi pierāda, ka no mūsu RPC nav patogēnu pārneses riska.

Uzziniet vairāk par mūsu mazgāšanas izaicinājumu pētījumiem

IFCO nodarbina pārtikas nekaitīguma speciālistus

IFCO RPC tiek nepārtraukti testēta un pārbaudīta, lai tajā nebūtu piesārņojuma. Mēs uzticamies mūsu stingrajiem sanitārajiem un standartizētajiem procesiem, lai nodrošinātu higiēniski tīru RPC. Saistībā ar mūsu apņemšanos mūsu štatā ir pārtikas nekaitīguma speciālisti, kas pārvalda rīcības politikas, uzrauga procesus un reaģē uz iespējamiem apdraudējumiem. Tie nodrošina, ka mūsu procesi vienmēr ir vismodernākie tirgū un, pats galvenais, droši jūsu produktiem.

Ja jums ir jautājumi par pārtikas nekaitīgumu un mazgāšanu, lūdzu, sazinieties ar IFCO Pārtikas nekaitīguma un kvalitātes direktoru.

Pārtikas nekaitīgums

Expert advice from IFCO’s Global Director of Food Safety

IFCO takes food safety seriously. The company’s Director of Food Safety and Quality, Jeffery Mitchell, is an expert in food-borne illness prevention.

uzzināt vairāk

Klienti uzticas IFCO kā pārtikas nekaitīguma partnerim

Par pārtikas nekaitīgumu vislabāk stāsta mūsu klienti. Audzētāji smagi strādā, lai saražotu un novāktu ražu un ātri un droši nogādātu produkciju mazumtirgotājiem un patērētājiem. Viņi ir pārliecināti, ka IFCO mazgāšanas un sanitārijas metodes novērš piesārņojumu un mikroorganismus, tostarp baktērijas un augu vīrusus. Viņi zina, ka IFCO RPC iesaiņotie produkti ir droši. Pārtikas nekaitīgums ir mūsu prioritāte. Vai jums ir vēl kādi jautājumi? Sazinieties ar mums!

Tiecieties ar Itālijas audzētājiem, kuri pārvadā savu svaigo produkciju IFCO RPC tarā un kuri ir pārliecināti, ka IFCO nodrošina pārtikas nekaitīgumu.
followNewsletter
How can we help you today?