Samaziniet ietekmi uz vidi, izmantojot IFCO RPC

Mūsu izstrādājumi visā to dzīves ciklā izmanto mazāk dabas resursu nekā vienreizlietojamie alternatīvie izstrādājumi, sākot no enerģijas un materiāliem, ko izmanto ražošanai, tīrīšanai un remontam, līdz pat galīgai pārstrādei. Tie ir ērtāk izmantojami pārvadāšanas laikā – tos var droši sakraut un tie saglabā konstrukcijas stingrību –, un netieši labvēlīgi ietekmē arī vidi. Tiek izniekots mazāk pārtikas, tātad bojāto krājumu aizstāšanai ir nepieciešams mazāk enerģijas un resursu.

Environmental Reduction Estimator

about this tool

About this tool

Calculations are based on the following studies: Carbon Footprint of food packaging, Stiftung Initiative Mehrweg(SIM); Comparative LCA of RPCs and Display and Non-display ready corrugated containers used for fresh produce; Determination of spoilage levels of fresh fruit and vegetables – Fraunhofer IML and University of Bonn – Stiftung Initiative Merhweg. Conversion factors may vary by region and country.

IFCO RPCs shipped

0 cars
off the road per year

0 kg
less peoples daily trash

0
less 5 minutes showers

Contact us to make your personal estimation

Atkritumu, emisiju un ūdens patēriņa samazināšana

Pāreja uz IFCO atkārtoti lietojamo plastmasas taru (RPC) samazina jūsu piegādes ķēdes ietekmi uz vidi: mazāk atkritumu, mazāk dabas resursu.

Atkritumu samazināšana sadarbojoties: IFCO RPC ir nozīmīga loma vadošo pārtikas preču mazumtirgotāju ilgtspējības programmās.

IFCO RPC ir…

Līdz pat 60 % mazāk CO2, vienlaikus ietaupot enerģiju

Vienreizlietojama iepakojuma vietā izmantojot IFCO atkārtoti lietojamo plastmasas taru (RPC), ievērojami samazinās CO2 emisijas. Tas ir tāpēc, ka IFCO RPC ir paredzēta atkārtotai izmantošanai. Pēc katras lietošanas reizes tā nav jāpārstrādā un jāražo no jauna, kā tas ir vienreizlietojamo iepakojumu gadījumā.

Par 86 % mazāk atkritumu nonāk atkritumu poligonos

IFCO RPC par 86 % samazina cieto atkritumu radīšanu, pateicoties ilgajam kalpošanas laikam un tam, ka tā ir pilnībā pārstrādājama. Katra taras vienība tiek izmantota no 30 līdz 120 reizēm, pirms to izņem no ekspluatācijas nolietojuma, bojājumu vai uzbūves izmaiņu dēļ. Beidzoties kalpošanas laikam, katra vienība tiek granulēta un izmantota jaunas RPC izveidei.

Patērē par 80 % mazāk ūdens

Daudzos mūsu modernajos mazgāšanas centros izmantotā ūdens recirkulācijas tehnoloģija samazina ūdens patēriņu par vairāk nekā trešdaļu katrā mazgāšanas reizē. Salīdzinājumam – vienreizlietojamā iepakojuma sistēmas savā aprites ciklā patērē par 80 % vairāk ūdens, jo ražošanas laikā (neatkarīgi no pārstrādātā satura), kā arī pārstrādes un apglabāšanas posmos tiek patērēts daudz ūdens.

Vairāk nekā 96 % produktu atkritumu samazinājums

RPC samazina pārtikas atkritumu daudzumu un nodrošina augstākas kvalitātes produktus veikalos. IFCO RPC ilgāk saglabā pārtiku svaigu, tādējādi samazinot pārtikas atkritumu daudzumu.

Ilgtspēja

Vienradžu pilnā pasaulē esi zebra.

uzzināt vairāk

Uzziniet vairāk par IFCO RPC izmantošanas priekšrocībām

Samaziniet izmaksas un ietaupiet ar IFCO RPC

Aprēķiniet ieguvumus

Pārtikas kvalitāte ar RPC

IFCO viena pieskāriena sistēma ietaupa vietu, laiku un naudu

MyIFCO™ – digitālie pakalpojumi jums

followNewsletter
How can we help you today?