Plaukstoša attīstība aprites ekonomikā

No prasīgiem patērētājiem līdz vērīgiem investoriem – aicinājums uzņēmumiem rīkoties ilgtspējīgi ir aktuālās nekā jebkad iepriekš.

Mēs kā nozares pionieri esam apņēmības pilni pārveidot ESG darbības rādītājus savā uzņēmējdarbībā, iedvesmojot arī citus sekot mūsu piemēram.

Vadoties pēc mūsu aprites ekonomikas stratēģijas, esam izvirzījuši mērķus, kas pastiprina mūsu apņemšanos ievērot ilgtspējīgumu. Mūsu trajektoriju virza atbildība, elastība un rentabilitāte – ar nemainīgu uzticību mūsu darbinieku, mūsu kopienu un mūsu planētas labklājībai.

Mūsu misija

Iepakojuma un pārtikas atkritumu izskaušana svaigo pārtikas produktu piegādes ķēdē, efektivitātes palielināšana visā vērtību ķēdē un ilgtermiņa vērtību attīstīšana kopā ar visiem partneriem.

Nozarē vadošie pārskatu veidošanas standarti

Mūsu uzņēmējdarbības pamatā ir stingri vides, sociālie un pārvaldības (ESG) principi – principi, kurus esam ievērojuši kopš pašiem pirmsākumiem. Mūsu ESG ziņojumā par 2023. finanšu gadu parādām savus jaunākos centienus virzīties uz priekšu attiecībā uz galvenajiem ESG jautājumiem un mūsu mērķiem.

IFCO ziņojums ietver darbības un kvantitatīvos datus par fiskālo gadu (2022. gada 1. jūlijs – 2023  gada 30. jūnijs) visā pasaulē, tostarp mūsu pašu un trešo pušu ražotnēs. To esam balstījuši uz mūsu būtiskākajiem tematiem, kas tika noteikti, veicot būtiskuma novērtējumu 2021. finanšu gadā.

Mēs esam apņēmušies sniegt pārredzamu informāciju un esam sagatavojuši šo ziņojumu saskaņā ar vadošo standartu prasībām:

  • Globālā ziņošanas iniciatīva (GRI)
  • Ilgtspējas grāmatvedības standartu padome (SASB)

IFCO ir parakstījusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālo līgumu (UNGC) un tā desmit principus cilvēktiesību, darba, vides un korupcijas apkarošanas jomā. Tāpat esam apņēmušies sniegt ieguldījumu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanā. Esam apņēmušies arī iesaistīties Zinātnē balstīto mērķu iniciatīvā (SBTi), kas ļauj mums noteikt oglekļa emisiju mērķus un sekot līdzi to sasniegšanai saskaņā ar Parīzes nolīgumu.


Report standards logos

IFCO’s sustainability goals

Thriving Business

Increase the environmental benefits we deliver to our customers’ fresh supply chain

Thriving Planet

Become net-zero by 2040

Thriving Society

40% women in leadership roles by 2025

Discover our goals

Pievienojieties mums mūsu ESG ceļojumā

Mūsu vērtības mums nozīmē ik dienas īstenot savu mērķi. Tas nozīmē atrast jaunus veidus, kā attīstīties, kā kļūt par labāku un atbildīgāku uzņēmumu.

Esam izstrādājuši vērienīgu ESG stratēģiju, kas vērsta uz uzņēmējdarbību, planētu un sabiedrību, lai noteiktu jaunus nozares standartus un nodrošinātu stabilu pamatu plaukstošai pasaulei.

Lejupielādējiet mūsu pilno 2023. gada ESG ziņojumu

Vai vēlaties aprunāties ar mūsu ESG ekspertu?

Iñigo Canalejo

IFCO ESG un stratēģiskā mārketinga viceprezidents

Sazinieties ar mums!


I agree to receiving communications from IFCO and the processing of my personal data. From time to time, we would like to contact you (e.g. via e-mail) to inform you about our products and services, as well as other content that may be of interest to you. If you consent, please tick the checkbox. Visit our privacy policy for more information. *

* obligātais lauks

followNewsletter
How can we help you today?