Klestėjimas žiedinėje ekonomikoje

Nuo išrankių vartotojų iki įžvalgių investuotojų – įmonės kaip niekada garsiai raginamos veikti tvariai.

Būdami savo pramonės šakos pionieriai, esame pasiryžę keisti savo verslo ESG veiklos rezultatus ir įkvėpti kitus sekti jų pavyzdžiu.

Vadovaudamiesi žiedinės ekonomikos strategija, nustatėme tikslus, kurie sustiprina mūsų prigimtinį įsipareigojimą siekti tvarumo. Mūsų trajektorija – tai atsakomybė, atsparumas ir pelningumas, nepaliaujamai rūpinantis mūsų darbuotojų, bendruomenių ir mūsų planetos gerove.

Mūsų misija

Pakavimo ir maisto atliekų šalinimas šviežių maisto produktų tiekimo grandinėje, efektyvumo didinimas visoje vertės grandinėje ir ilgalaikės vertės dalijimasis su visomis suinteresuotosiomis šalimis.

Pirmaujantys pramonės ataskaitų standartai

Mūsų verslo pagrindas – tvirti aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo (ESG) principai, kurių laikomės nuo pat pradžių. Savo 23-iųjų metų ESG ataskaitoje aptariame naujausias pastangas siekti pažangos sprendžiant pagrindinius ESG klausimus ir mūsų tikslus.

IFCO ataskaitoje pateikiama finansinių metų (2022 m. liepos 1 d. – 2023 m. birželio 30 d.) veikla ir kiekybiniai duomenys, susiję su mūsų pasauline veikla, įskaitant mums priklausančias ir trečiųjų šalių įmones. Ją grindžiame svarbiausiomis temomis, nustatytomis atlikus reikšmingumo vertinimą 2021 finansiniais metais.

Siekiame skaidriai bendrauti ir parengėme šią ataskaitą laikydamiesi pagrindinių standartų reikalavimų:

  • Pasaulinė ataskaitų teikimo iniciatyva (GRI)
  • Tvarumo apskaitos standartų valdyba (SASB)

IFCO yra pasirašiusi Jungtinių Tautų Pasaulinį susitarimą (UNGC) ir jo dešimt principų žmogaus teisių, darbo, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse. Taip pat siekiame prisidėti prie JT darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo. Be to, esame įsipareigoję įgyvendinti mokslu pagrįstų tikslų iniciatyvą (SBTi), kuri leidžia mums nustatyti ir stebėti pažangą siekiant Paryžiaus susitarimą atitinkančių anglies dioksido išmetimo tikslų.


Report standards logos

IFCO’s sustainability goals

Thriving Business

Increase the environmental benefits we deliver to our customers’ fresh supply chain

Thriving Planet

Become net-zero by 2040

Thriving Society

40% women in leadership roles by 2025

Discover our goals

Prisijunkite prie mūsų ESG kelionės

Mums gyventi pagal savo vertybes reiškia kasdien įgyvendinti savo tikslą. Tai reiškia, kad reikia ieškoti naujų būdų, kaip klestėti, būti geresniu ir atsakingesniu verslu.

Todėl parengėme plataus užmojo ESG strategiją, kurioje daugiausia dėmesio skiriame verslui, planetai ir visuomenei, kad nustatytume naują pramonės standartą ir sukurtume tvirtą pagrindą klestinčiam pasauliui.

Atsisiųskite visą ESG 2023 ataskaitą

Ar norėtumėte pasikalbėti su mūsų ESG ekspertu?

Iñigo Canalejo

IFCO ESG ir strateginės rinkodaros viceprezidentas

Susisiekite su mumis!


I agree to receiving communications from IFCO and the processing of my personal data. From time to time, we would like to contact you (e.g. via e-mail) to inform you about our products and services, as well as other content that may be of interest to you. If you consent, please tick the checkbox. Visit our privacy policy for more information. *

* privalomas laukas

followNewsletter
How can we help you today?