Τα RPC της IFCO μειώνουν τα έξοδα των εφοδιαστικών αλυσίδων λιανικής έως και κατά 23%

10% Μείωση του κόστους παραγωγού

 • Ταχύτερη και αποδοτικότερη ψύξη
 • Χαμηλότερο ποσοστό ζημιών στα Κέντρα Διανομής
 • Εύκολη αποθήκευση και συναρμολόγηση

25% Μείωση κόστους αποθήκευσης

 • Μειωμένα έξοδα διακίνησης, αποθήκευσης και εξοπλισμού
 • Λιγότερες ζημιές στα προϊόντα
 • Λιγότερες έλξεις και καταπονήσεις

51% Μείωση κόστους λιανέμπορου 

 • Σταθερή παλέτα
 • Δυνατότητα εύκολης προώθησης και παρουσίασης προϊόντων
 • Μηδενικά απορρίμματα συσκευασιών 

5% Μείωση κόστους μεταφοράς 

 • Η ασφαλής στοίβαξη σταθεροποιεί τις παλέτες
 • Αποδοτική χρήση χώρου
 • Ανεπηρέαστα από υγρασία

"Αυτά τα αποτελέσματα προκύπτουν από μελέτη που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Fraunhofer για τη ροή υλικών και τις υπηρεσίες logistics."

Οι λιανέμποροι μπορούν να υπολογίσουν κατά προσέγγιση τις δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους χρησιμοποιώντας το δικό μας εργαλείο υπολογισμού

Κόστος ανά συσκευασία με χρήση 0% των RPC της IFCO

"Με το εργαλείο αυτό, οι λιανέμποροι μπορούν να εισαγάγουν τις συγκεκριμένες παραμέτρους τους ώστε να καταλήξουν σε μια εκτίμηση κόστους που προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό τη δική τους εφοδιαστική αλυσίδα. Στις εισαγόμενες παραμέτρους περιλαμβάνονται:


·         Προδιαγραφές προϊόντος: συγκεκριμένα προϊόντα, όγκοι σε ετήσια βάση, χρήση χαρτοκιβωτίων ή RPC της IFCO

·         Προδιαγραφές λιανέμπορου: χώρα, περιοχή, σχετικά έξοδα, παράμετροι μεταφοράς"


Κόστος ανά συσκευασία με χρήση 80% των RPC της IFCO

Στη συνέχεια, το εργαλείο υπολογίζει τα άμεσα και έμμεσα κόστη σε διάφορα επίπεδα χρήσης των RPC της IFCO στο σύστημα και παρέχει την εξοικονόμηση κόστους έναντι της ολοκληρωτικής (100%) χρήσης των χαρτοκιβωτίων μίας χρήσης. Το ακόλουθο παράδειγμα βασίζεται στην αλυσίδα εφοδιασμού ενός αντιπροσωπευτικού λιανέμπορου στην Κεντρική Ευρώπη.

Τα RPC της IFCO μειώνουν τις ζημιές λόγω συσκευασίας κατά 94%

Τα RPC της IFCO παρέχουν βέλτιστη προστασία των φρέσκων προϊόντων. Η ανθεκτική κατασκευή τους και τα αεριζόμενα πλευρικά τοιχώματα εξασφαλίζουν ελάχιστες ζημιές και βέλτιστη ροή αέρα σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχοντας προϊόντα ανώτατης ποιότητας στα καταστήματα. Η μείωση των φθορών έχει τεκμηριωθεί σε μια διεξοδική μελέτη της SIM. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τη μελέτη και τα αποτελέσματα.

Βέλτιστος αερισμός

 • Βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων και τη διάρκεια ζωής
 • Ταχύτερη ψύξη
 • Καλύτερος έλεγχος θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά
 • Συμβάλλει στη διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας στην κεντρική αποθήκη
 • Πιο φρέσκα προϊόντα στο κατάστημα

Ασφαλής στοίβαξη

 • Ειδικός σχεδιασμός στοίβαξης τελάρων
 • Σταθεροποιεί την παλέτα
 • Εργονομική διακίνηση για ευκολότερη στοίβαξη
 • Απαιτούνται λιγότερα υλικά συσκευασίας
 • Η σταθερότητα των παλετών δεν επηρεάζεται από την υγρασία

Ανώτερος σχεδιασμός

 • Βέλτιστος σχεδιασμός για φρέσκα προϊόντα
 • Η ανθεκτική κατασκευή παρέχει πλεονεκτήματα σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας

 • Γωνιακά κλείστρα ασφαλείας παρέχουν σταθερότητα
 • Το RPC στηρίζει το βάρος της παλέτας και όχι το προϊόν στο εσωτερικό 

Τα RPC της IFCO μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

* Fraunhofer IBP study, Carbon Footprint of Food packaging, Commissioned by Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) Feb 2018; The Sustainability of Packaging Systems for Fruit and Vegetable Transport in Europe based on Life-Cycle-Analysis, Update 2009", published in February 2009 by Stiftung Initiative Mehrweg; Franklin Associates, 2017,“Comparative Life Cycle Assessment of RPCs and display and non-display ready corrugated containers used for fresh produce applications”


Τα RPC της IFCO βελτιστοποιούν τα σημεία πώλησης

Τα RPC της IFCO βελτιώνουν την εργονομία και επιταχύνουν τη διακίνηση

 • Γρήγορη συναρμολόγηση και συσκευασία
 • Οι τυποποιημένες διαστάσεις διασφαλίζουν την συνέπεια της διαδικασίας
 • Οι εργονομικές λαβές και ο σχεδιασμός παρέχουν εύκολη στοίβαξη
 • Απαιτούνται λιγότεροι χειρισμοί για την ασφάλιση των παλετών
 • Η ανθεκτική κατασκευή και η εργονομία διευκολύνουν τη φόρτωση

Κέντρο Διανομής

 • Οι λαβές ευνοούν την ασφαλή και γρήγορη διαλογή
 • Ο σχεδιασμός κλειδώματος των λαβών ευνοεί την εύκολη στοίβαξη
 • Οι τυποποιημένες διαστάσεις ευνοούν την ευκολότερη διακίνηση διαφορετικών ειδών
 • Η αυξημένη προστασία των προϊόντων συνεπάγεται λιγότερους χειρισμούς για μικτές παλέτες
 • Η ασφαλής στοίβαξη συμβάλλει στη σταθεροποίηση των παλετών

Αποθήκευση

 • Ταχύτερος ανεφοδιασμός και εμπορία προϊόντων
 • Οι λαβές ευνοούν την ευκολότερη διακίνηση ειδών μεγάλου βάρους
 • Ο σχεδιασμός κλειδώματος των λαβών ευνοεί την εύκολη στοίβαξη
 • Δεν απαιτούνται μηχανές επεξεργασίας απορριμμάτων από χαρτοκιβωτία
 • Εύκολο δίπλωμα και στοίβαξη, δεν απαιτείται συσκευασία

Τα RPC της IFCO στηρίζουν την ασφάλεια των τροφίμων

Η διαδικασία καθαρισμού επαναχρησιμοποιήσιμων πλαστικών τελάρων SmartCycle™ της IFCO και η εγγύηση Diversey™

Εφαρμόζοντας τη διαδικασία καθαρισμού των RPC SmartCycle της IFCO, τα τελάρα μας πλένονται με βάση τα αυστηρότερα πρότυπα στον κλάδο των RPC και σύμφωνα με το σχέδιο ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP). Τα κέντρα εξυπηρέτησης της IFCO είναι εξοπλισμένα με προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό καθαρισμού και στεγνώματος που έχει αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με τους προμηθευτές μας ώστε να διασφαλίσουμε τις πλέον αποδοτικές και αποτελεσματικές διαδικασίες καθαρισμού και στεγνώματος για τα επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά τελάρα μας.

Όλα τα κέντρα εξυπηρέτησης της IFCO χρησιμοποιούν απορρυπαντικά  της Diversey™και απολυμαντικά  της, η οποία εξασφαλίζει την υγιεινή όλων των RPC της IFCO που πλένονται με απορρυπαντικά και απολυμαντικά Diversey™ y μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης. Diversey™ έχει εγγυηθεί στην IFCO ότι τα επίπεδα υπολειμμάτων όλων των μικροοργανισμών, τοξικών ουσιών και άλλων ακαθαρσιών στα RPC που έχουν πλυθεί και απολυμανθεί σωστά με προϊόντα Diversey™ θα συμμορφώνονται με τα μέγιστα επίπεδα που καθορίζουν οι κανονισμοί στη χώρα λειτουργίας. 

Επιπλέον, η χρήση RPC που έχουν πλυθεί και απολυμανθεί σωστά με προϊόντα Diversey™ δεν θα προκαλεί μικροβιακή μόλυνση ή τη μεταφορά τοξικών ουσιών ή άλλων ακαθαρσιών (π.χ. κατάλοιπα παρασιτοκτόνων) από τα τελάρα της IFCO στα προϊόντα που περιέχουν.

Η εγγύηση καλύπτει τα εξής:

 • Τροφιμογενή παθογόνα μικρόβια και μικροοργανισμούς που παράγουν τοξίνες
 • Βακτήριο Lysteria monocytogeneses
 • Σαλμονέλα
 • Ορότυπους του Eschericia coli (STEC, EHEC 0104:H4, O157:H7, 0111:H2)
 • Campylobaceter jejuni
 • Staphylococcus aureus
 • Ιό της ινφλουέντσα Α τύπου H5N1, γρίπη των πτηνών
 • Ιό της µωσαΐκωσης (Peppino mosaic virus)
 • Peppino mosaic potexvirus
 • Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis)
 • Μούχλα
 • Παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα και τα προϊόντα της αποσύνθεσής τους
 • Ενώσεις που ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες χημικών ουσιών (τριαζίνες, οργανοφωσφορικές ενώσεις, καρβαμιδικές ενώσεις...)
 • icotinoids, etc.)

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Προβολή Πληροφοριών Συσκευασίας

Προβολή Τεχνικών Προδιαγραφών