Σχετικά με την Brambles

Ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος παράγει, διακινεί και πωλεί αγαθά αλλάζει. Με τις επωνυμίες CHEP και IFCO, η Brambles διακινεί περισσότερα αγαθά σε περισσότερους ανθρώπους και σε περισσότερες τοποθεσίες από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στον κόσμο.

Σκοπός της Brambles είναι να συνδέει τους ανθρώπους με τα απαραίτητα της ζωής, καθημερινά. Χάρη στις παλέτες, τα κιβώτια και τα εμπορευματοκιβώτια, τη μη ορατή ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, οι μεγαλύτερες επωνυμίες ανά τον κόσμο εμπιστεύονται την Brambles για να προωθεί τη διακίνηση των αγαθών τους με πιο αποτελεσματικό, βιώσιμο και ασφαλή τρόπο.

Ως πρωτοπόρος της οικονομίας κοινής χρήσης, η Brambles δημιούργησε μία από τις πλέον βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες επιμελητείας χάρη στις πλατφόρμες της, οι οποίες τίθενται σε κοινή χρήση και επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με ένα μοντέλο που είναι γνωστό ως «κοινή χρήση συσκευασιών». Η Brambles παρέχει πρωτίστως τις υπηρεσίες της στους κλάδους προϊόντων ταχείας κατανάλωσης (π.χ. ξηρά τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, υγείας και προσωπικής φροντίδας), φρέσκων προϊόντων, ποτών, λιανικής πώλησης και γενικών βιομηχανικών εφαρμογών. Με ένα ευρύ και πυκνό δίκτυο, η Brambles μπορεί να είναι πιο γρήγορη και να ανταποκρίνεται με καλύτερο τρόπο στις ολοένα μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.

Η Brambles απασχολεί περίπου 14.000 άτομα και έχει στην ιδιοκτησία της περίπου 590 εκατομμύρια παλέτες, κιβώτια και εμπορευματοκιβώτια μέσω ενός δικτύου περίπου 850 κέντρων εξυπηρέτησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.brambles.com.