Σχετικά με την Brambles

Η Brambles Limited (ASX:BXB) είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών logistics αλυσίδων εφοδιασμού, η οποία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 60 χώρες, κατά κύριο λόγο μέσω των εμπορικών σημάτων CHEP και IFCO. 

Ο Όμιλος εξειδικεύεται στη συγκέντρωση εξοπλισμού μονάδων μεταφοράς φορτίου και συναφών υπηρεσιών, δίνοντας βαρύτητα στην ανάθεση της διαχείρισης παλετών, κιβωτίων και τελάρων σε τρίτους. Η Brambles εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τις αλυσίδες εφοδιασμού καταναλωτικών αγαθών, ξηρών ειδών διατροφής, νωπών τροφίμων, του λιανικού εμπορίου και της γενικής μεταποιητικής βιομηχανίας. Επιπλέον, ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω εξειδικευμένων επιχειρήσεων που εξυπηρετούν την αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροπλοΐα και τους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. 

Η Brambles απασχολεί πάνω από 14.000 άτομα και διαθέτει περισσότερα από 590 εκατομμύρια παλέτες, κιβώτια και τελάρα μέσω ενός δικτύου περίπου 850 κέντρων εξυπηρέτησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.brambles.com

MyIFCO™ webclearing Login