Παγκόσμια διοίκηση

Wolfgang Orgeldinger

Γενικός Διευθυντής της IFCO SYSTEMS B.V. 

Ο Wolfgang Orgeldinger ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της IFCO SYSTEMS τον Αύγουστο του 2013. Ο Orgeldinger προσλήφθηκε στην εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2000 και διετέλεσε Διοικητικός Γενικός Διευθυντής από τον Ιανουάριο 2002 έως τον Αύγουστο 2013. Προηγουμένως, ήταν υπεύθυνος πληροφορικής και e-logistics και κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Πληροφορικής της εταιρείας. Πριν από την ένταξή του στην IFCO, ο κ. Orgeldinger κατείχε διάφορες διοικητικές θέσεις στην εταιρεία διανομής προϊόντων πληροφορικής Computer 2000, όπως τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Ομίλου Computer 2000 και πρωτύτερα τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Computer 2000 Germany. Ήταν μέλος του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβουλίου της Computer 2000, όπου ήταν υπεύθυνος για το σύνολο των ευρωπαϊκών υπηρεσιών logistics, τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών συναρμολόγησης και πληροφορικής του ομίλου. Κατά το παρελθόν, είχε εργαστεί 10 χρόνια σε διάφορες διοικητικές θέσεις στην Digital Equipment Corporation και έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master of Business Administration από το Πανεπιστήμιο Bayreuth της Γερμανίας.