Παγκόσμια διοίκηση

Wolfgang Orgeldinger

Γενικός Διευθυντής της IFCO SYSTEMS B.V. 

Ο Wolfgang Orgeldinger ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της IFCO SYSTEMS τον Αύγουστο του 2013. Ο Orgeldinger προσλήφθηκε στην εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2000 και διετέλεσε Διοικητικός Γενικός Διευθυντής από τον Ιανουάριο 2002 έως τον Αύγουστο 2013. Προηγουμένως, ήταν υπεύθυνος πληροφορικής και e-logistics και κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Πληροφορικής της εταιρείας. Πριν από την ένταξή του στην IFCO, ο κ. Orgeldinger κατείχε διάφορες διοικητικές θέσεις στην εταιρεία διανομής προϊόντων πληροφορικής Computer 2000, όπως τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Ομίλου Computer 2000 και πρωτύτερα τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Computer 2000 Germany. Ήταν μέλος του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβουλίου της Computer 2000, όπου ήταν υπεύθυνος για το σύνολο των ευρωπαϊκών υπηρεσιών logistics, τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών συναρμολόγησης και πληροφορικής του ομίλου. Κατά το παρελθόν, είχε εργαστεί 10 χρόνια σε διάφορες διοικητικές θέσεις στην Digital Equipment Corporation και έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master of Business Administration από το Πανεπιστήμιο Bayreuth της Γερμανίας.


Margit Kendler

Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών (Chief Financial Officer), IFCO SYSTEMS

Η Margit Kendler έγινε Chief Financial Officer της IFCO τον Νοέμβριο του 2016. Πριν έρθει στην IFCO, η κυρία Kendler εργάστηκε ως Οικονομική Διευθύντρια (Financial Director) στον Όμιλο Mondi, όπου κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις στον τομέα οικονομικών υπηρεσιών από το 2008. Πριν από τον Όμιλο Mondi, η Margit εργάστηκε ως Οικονομική Διευθύντρια Χώρας (Country Financial Manager) και Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (Director of Finance and Administration) στον Όμιλο Sandvik από το 2000. Η κυρία Kendler έχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Εμπορικές Επιστήμες από το Επιχειρηματικό και Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης (Wirtschaftsuniversität Wien) με ειδίκευση στο Βιομηχανικό Εμπόριο και την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο CEMS στη Στρατηγική Επιχειρήσεων από τη Σχολή Ανωτάτων Εμπορικών Σπουδών του Παρισιού (HEC Paris).