Yrityskulttuurimme

IFCOn jatkuvan menestyksen taustalla on yrityskulttuurimme. Olemme vakuuttuneita siitä, että yrityskulttuurimme ja positiivinen työympäristömme myötävaikuttavat merkittävästi työntekijöidemme motivaatioon ja yhtiömme pitkän aikavälin menestykseen.

Matala organisaatiorakenteemme takaa avoimen ja ratkaisukeskeisen kommunikoinnin kaikilla tasoilla. Johtamistapamme on tavoite- ja tuloshakuinen, mutta samalla se tarjoaa jokaiselle työntekijälle tiettyä vapaata yrittäjyyttä. Uskomme avoimen oven ja tiedon politiikkaan, sillä se antaa työntekijöillemme mahdollisuuden osallistua täydellisemmin IFCOn toimintaan.

Globaalina yrityksenä on välttämätöntä tarkastella asioita ja kommunikoida yli kielellisten ja maantieteellisten rajojen sekä huomioida kyseiset näkökohdat strategioissamme. Menestyminen kaikilla markkinoillamme vaatii globaalin strategiamme joustavan mukauttamisen paikallisiin markkinaolosuhteisiin.

Liiketoimintamallimme vaatii läheistä suhdetta asiakkaidemme ja paikallisen toimintaympäristön kanssa. Tämän huomioon ottamiseksi ajattelemme globaalisti ja toimimme paikallisesti. Näin ollen operatiivinen henkilöstömme on rekrytoitu maista ja paikkakunnilta, joilla toimimme. Tiiviiden asiakasyhteyksien ansiosta henkilöstömme tuntee asiakkaiden tarpeet ja huolet. Henkilöstömme on perehtynyt kulttuurisiin erityispiirteisiin kaikilla markkinoillamme. Tiivis vuorovaikutus asiakkaiden ja toimintaympäristön kanssa on elintärkeää yrityksemme pitkän aikavälin menestykselle.

Ura IFCOlla

Palveluntarjoajana henkilöstömme motivaatio, yrittäjähenkinen asenne ja pätevyys luovat perustan yhtiömme nykyiselle ja tulevalle menestykselle. Johtajamme saavat osan menestyksestämme tulosperusteisten raha- ja kannustinohjelmien avulla, joilla kannustamme henkilöstöämme aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen.

Yrityskulttuuriimme kuuluu olennaisena osana jatkuva pyrkimys ylläpitää ja parantaa konsernimme tuloksellisuutta.

Ihmiset ensin -lähestymistapa

IFCOn vakiintuneet menettelytavat ja standardit menevät nykyistä lainsäädäntöä ja määräyksiä pidemmälle. Työntekijät ovat keskeinen tekijä IFCOn menestyksessä. Konsernin yritykset ovat menestyneet tarjoamalla työntekijöille syrjinnästä vapaan työympäristön sekä kilpailukykyiset palkat ja etuudet.

Avoimet työpaikat

Etsimme aina joukkoomme uusia kykyjä ja edelläkävijöitä, joiden avulla voimme kehittää asiakassuhteitamme entisestään. Tarjoamme jännittäviä uramahdollisuuksia niille, jotka jakavat innostuksemme tuoretuotteiden uusista toimitusmahdollisuuksista.

Tutustu tarjoamiimme tilaisuuksiin, ja jos uskot sopivasi etsimäämme profiiliin, hae meille nyt.

Katso kaikki avoinna olevat työpaikat Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Aasiassa

Avoimet työpaikat Pohjois-Amerikassa

Department

Position

Location

Admin/Facilities

USA - TX - San Antonio - 606

Admin/Facilities

USA - IN - Indianapolis Service Ctr.

Asset Management

CHL - Santiago - IFCO

Asset Management

CHL - Santiago - IFCO

Asset Management

COL - Bogota - IFCO

Asset Management

USA

Commercial

BRA - Barueri

Commercial

BRA - Simoes Filho

Customer Service

TUR - Istanbul - IFCO RPC

Customer Service

TUR - Istanbul - IFCO RPC

Finance

COL - Medellin - IFCO

Finance

BRA - Barueri

Finance

COL - Medellin - IFCO

Finance

ARG - Buenos Aires - IFCO RPC

Human Resources

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Supply Chain

ROU - Bucharest - IFCO

Supply Chain

COL - Cali - IFCO

Supply Chain

USA - GA - McDonough RPC Service Centre

Supply Chain

COL - Bogota - IFCO

Supply Chain

COL - Bogota - IFCO

followNewsletter
Miten voimme auttaa tänään?