Kestävyys IFCOlla on yrityskäytäntöjen ytimessä

IFCO on maailman johtava Uudelleenkäytettävien muovilaatikoiden (RPC) toimittaja, joka tarjoaa laatikoillaan lukuisia ympäristö- ja kustannushyötyjä. Sitoutumisemme kestävyyteen ulottuu kuitenkin paljon RPC:itä pidemmälle. Tehtävänämme on harjoittaa tehokasta ja kannattavaa liiketoimintaa tinkimättä kuitenkaan vastuustamme ympäristöstä, ihmisistä ja yhteisöistä, joiden keskuudessa toimimme. Tämä visio löytyy yrityskäytäntöjemme ytimestä.

IFCOlle kestävyys on konsepti, joka kattaa kaiken tekemisemme. Kannattavuuden ja moraalisen vastuun ei tarvitse olla toisensa poissulkevia tavoitteita: aikomuksenamme on olla elävä todiste tästä ja näyttää mallia sen saavuttamisessa.

Kestävyyden edelläkävijä

IFCO otti ensimmäisenä yrityksenä maailmassa käyttöön uudelleenkäytettävät muovilaatikot – joiden innovointia myös jatketaan – jo 90-luvun alussa. IFCOn SmartCycle™ takaa, että toimintatavat ovat ympäristöystävällisiä aina energiansäästöistä ja jätteen vähentämisestä veden kierrätykseen pesukeskuksissamme ja uusien laatikoiden valmistamiseen vanhoista. Kestävyys on tärkeää jokaiselle meistä. Suojellaan sitä, mikä meille on tärkeää!

Lähestymistapamme kestävyyteen

Lähestymistapamme kestävyyteen perustuu kolmeen pilariin

Ympäristö

Suojelemme luonnonvaroja vähentämällä jätettä, päästöjä ja veden kulutusta sekä autamme asiakkaitamme toimimaan ympäristöystävällisemmällä tavalla.

Työntekijät

Autamme henkilöstöämme omaksumaan ympäristöystävällisiä käytäntöjä turvallisissa työtiloissa ja tukemaan yhteisöjä, joissa he asuvat ja työskentelevät.

Osallistuminen

Tuemme yhteisöjä konkreettisella tavalla lahjoittamalla tuhansia RPC:itä ja rahaa ruokapankeille ja muille hyväntekeväisyysjärjestöille.

Kuinka toteutamme kiertotaloutta ja kestävyyttä?

IFCO noudattaa toiminnassaan kiertotalouden periaatteitta. Liiketoimintamallimme perustuu kokonaisvaltaiseen näkemykseen tuoretuotteiden toimitusketjusta ja keskittyy kestäviin uudelleenkäytettäviin pakkausratkaisuihin, jotka ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä. Maksimoidessamme tehokkuuden pystymme samalla minimoimaan oman ja asiakkaidemme hiilijalanjäljen.

Noudatamme kiertotalouden kestävää konseptia "jaa, uudelleenkäytä, vähennä", emme lineaarisia "ota, käytä, hävitä" -malleja. Yhteistyökumppaninamme vähennät ruoka-, energia- ja materiaalijätettä.

Tuoretuotteiden kuljettaminen IFCOn uudelleenkäytettävissä muovilaatikoissa vaikuttaa myönteisesti ympäristöön, ihmisten terveyteen ja yrityksen kestävyyteen yleisesti. Siksi olemme kestävyyttä arvostavien yritysten ykkösvalinta.

Kaikki IFCO Lift Lock RPC:t Euroopassa ovat Cradle to Cradle Certified® Silver -sertifioituja

Kaikki Euroopassa käyttämämme Lift Lock RPC:t suunnitellaan, valmistetaan, poolataan ja kierrätetään tiukimpien terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardien mukaisesti ja sopivat erityisesti hedelmille ja vihanneksille, lihalle ja leivonnaisille. Ne ovat nyt maailman ensimmäisiä ja ainoita tuoreiden elintarvikkeiden RPC:itä, jotka ovat saaneet Cradle to Cradle Certified® Silver -sertifikaatin.

Mitä Cradle to Cradle Certified -sertifiointi tarkoittaa? Riippumaton Cradle to Cradle Certified® Products Program on maailman edistyksellisin standardi tuotteiden kiertotalouden periaatteiden mukaiselle suunnittelulle ja valmistukselle. Se on maailmanlaajuinen ja kaikilla teollisuudenaloilla käytössä oleva kestävyyden mittapuu.

Tuotestandardimme ja valmistusprosessimme arvioitiin viidessä kestävyyteen liittyvässä suorituskykyluokassa sisältäen materiaaliterveyden, materiaalien uudelleenkäytön, uusiutuvan energian ja hiilen hallinnan, vesihuollon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Saavutimme näissä Silver-sertifikaatin. Materiaalien uudelleenkäytössä saavutimme Gold-sertifikaatin.

Valitsemalla C2C Certified Silver European Lift Lock RPC:t, valitset kestävimmän vaihtoehdon toimitusketjullesi.

"Pyrkiessämme aina parempaan kestävyyteen Cradle to Cradle -sertifikaatti on virstanpylväs, josta IFCO on ylpeä. Se vahvistaa, että teemme oikein pyrkiessämme kestävyyteen ja läpinäkyvyyteen elintarvikkeiden toimitusketjussa ja että olemme oikea kumppani niille toimijoille, jotka arvostavat kestäviä ratkaisuja."

Suojelemme ympäristöä

IFCOn muovilaatikot ja SmartCycle™-järjestelmä luovat perustan kierrätystaloudelle, josta hyötyvät kaikki – tuottajista ja vähittäismyyjistä kuluttajiin ja luonnonympäristöön asti. SmartCycle™ on pitkälle kehittynyt logistiikkaprosessi, jota IFCO käyttää koko tuotantoketjun hallinnassa.

Yhteiskäytössä olevat laatikot ovat luonnostaan kestäviä, sillä ne mahdollistavat kaluston jakamisen ja uudelleenkäytön. RPC:mme kuluttavat vähemmän luonnonvaroja kuin kertakäyttöpakkaukset ja suojelevat siten ympäristöä. Niitä huolletaan, jotta ne toimivat mahdollisimman tehokkaasti koko käyttöikänsä ajan, ja ne kestävätkin keskimäärin 100 käyttökertaa. Jos laatikko kuitenkin rikkoutuu, se joko korjataan tai se rakeistetaan ja siitä valmistetaan uusia RPC:itä. Näin varmistetaan, että meriimme ja luonnonympäristöömme päätyy vähemmän muovia.

Kertakäyttöpakkauksiin verrattuna IFCOn RPC:t tuottavat jopa 60 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja 86 % vähemmän kiinteää jätettä sekä käyttävät 64 % vähemmän energiaa ja 80 % vähemmän vettä. Lisäksi niissä syntyy yli 96 % vähemmän tuotevaurioita, joten myös ruokahävikki vähenee niissä huomattavasti.

Vähennämme ruokahävikkiä

IFCOn RPC:t vähentävät ruokahävikkiä huomattavasti – tuoretuotteille aiheutuu 96 % vähemmän vaurioita muovilaatikoihin pakattuina kuin kertakäyttöpakkauksiin pakattuina. Tämä on hyvä asia niin tuottajille ja vähittäismyyjille kuin ympäristöllekin!

Lisäksi IFCOn toimeksiantamassa ja Dr.Lippert Quality Managementin hiljattain toteuttamassa tutkimuksessa todettiin, että IFCOn RPC:issä kuljetetut tuoreet elintarvikkeet pysyvät tuoreempina jopa neljä päivää pidempään. Laatikoidemme optimoitu ilmanvaihto ja vankka muotoilu parantavat tuoreiden elintarvikkeiden säilyvyyttä.

Kestäviä etuja kaikille: IFCOn kestävyystodistus vähittäismyyjille ja tuottajille

Olemme ottaneet käyttöön vuosittain jaettavat kestävyystodistukset kannustaaksemme asiakkaitamme seuraamaan esimerkkiämme kestävissä käytännöissä. Laskemme jokaiselle asiakkaallemme heidän energiassa ja resursseissa saavuttamansa säästöt, ja lähetämme heille todistuksen, josta ilmenee hiilidioksidin, veden, energian, kiinteän jätteen ja ruokahävikin määrä, joka heidän toimitusketjussansa on säästynyt IFCOn RPC:itä käyttämällä.

Samalla IFCO edistää myös mielikuvaa ympäristöystävällisemmistä vähittäismyyjistä ja tuottajista. Sekä valintamyymälät että tuottajat ovat vähentäneet viime vuosina jätteen määrää hälventääkseen kansalaisten huolia ja noudattaakseen uutta eurooppalaista lainsäädäntöä. Laatikoidemme käyttö ei ainoastaan hyödytä vähittäiskauppiaita kaikkien edellä mainittujen etujen ansiosta vaan se myös tekee elintarvikkeiden ostamisesta kuluttajille kestävän ja tietoisen kokemuksen.

Zero Harm -ohjelmamme

Zero Harm on osa IFCOn jatkuvaa kehittämisohjelmaa, jolla pyritään saavuttamaan nollavahingot kaikilla liiketoimintaan kuuluvilla aloilla: ympäristössä, henkilöstössä ja yrityksissä.

Lue lisää

Työntekijät – Kestävyys alkaa meistä itsestämme

Olisiko parempaa tapaa heijastaa ekoaatteitamme maailmalle kuin aloittamalla omista työntekijöistämme? Jokainen työntekijämme on käynyt läpi kestävien yrityskäytäntöjen koulutuksen. Toimipisteissämme ei esimerkiksi nähdä kertakäyttöisiä muovipulloja, mukeja eikä ruokailuvälineitä. Pyrimme myös parhaamme mukaan välttämään pitkiä liikematkoja ja tarpeetonta tulostamista.

Me pidämme hyvää huolta myös työntekijöistämme: jatko-opintojen, koulutuksen ja henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien muodossa.

Noudatamme maailman tiukimpia työturvallisuutta ja toimittajien monimuotoisuutta koskevia standardeja joustavalla paikallisella toteutuksella. IFCO on sitoutunut monimuotoisuuden edistämiseen koko maailmanlaajuisessa tytäryhtiöiden verkostossaan. Uskomme, että kiinnostava, turvallinen, hyväksyvä ja monimuotoinen työympäristö tuo ihmisten parhaat puolet esiin, edistää osaltaan kestävyyttä ja rikastuttaa IFCOa hyvin johdettuna yrityksenä.

Yhteisöosallistuminen: lahjoituksia ja vapaaehtoistyötä

Tiedämme, että parempi tuotantoketju palvelee jokaista meistä. Ei vain IFCOa ja sen asiakkaita, vaan myös niitä yhteisöjä, joiden keskuudessa toimimme. Siksi olemmekin aina osallistuneet erilaisiin yhteiskunnallisiin ja hyväntekeväisyysaloitteisiin.

IFCO on lahjoittanut viimeisten 10 vuoden aikana yli 300.000 Uudelleenkäytettävää muovilaatikkoa (RPC) ruokapankeille ympäri maailmaa. Lisäksi osarahoitamme kylmäkuljetusajoneuvoja, jotta nämä järjestöt voivat varmistaa jakamiensa elintarvikkeiden tuoreuden. IFCOn tytäryhtiöt antavat usein rahalahjoituksia paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille ja humanitaarisille järjestöille, jotka tarjoavat ruokaa avuntarpeessa oleville ihmisille.

Osallistumisemme ei jää kuitenkaan raha- ja laatikkolahjoituksiin – me lahjoitamme myös aikaa. Kaikki työntekijämme saavat kolme palkallista päivää vapaata vuodessa voidakseen tehdä vapaaehtoistyötä paikallisissa järjestöissä: he käyvät esimerkiksi noutamassa ja jakamassa tuoreita ja pakattuja elintarvikkeita ruokapankeille.