IFCOn uudelleenkäytettävien muovilaatikoiden (RPC) puhdistusprosessi: täyttää tiukat kansainväliset hygieniastandardit elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi

Elintarviketurvallisuus on asiakkaillemme ensisijaisen tärkeää. IFCO vaatii sen vuoksi, että tiukkoja kansainvälisiä standardeja noudatetaan sen jokaisessa pesulaitoksessa. IFCO tietää, että elintarviketurvallisuus on asiakkaille yhtä tärkeää kuin tuoreus ja laatu. Siksi pesulaitoksissamme noudatetaan tiukasti valvottuja kansainvälisiä hygienia- ja desinfiointivaatimuksia.

Tiukat, jatkuvasti parannellut puhdistusprosessit

Aina käytön jälkeen IFCOn Uudelleenkäytettävät muovilaatikot (RPC) noudetaan ja lähetetään johonkin valtuuttamistamme pesukeskuksista. Siellä IFCOn RPC:t puhdistetaan korkeimpien elintarviketurvallisuusstandardien sekä tiukasti valvottujen kansainvälisten hygienia- ja desinfiointistandardien mukaisesti. RPC:mme esipestään, pestään, huuhdellaan ja desinfioidaan desinfiointiaineella ennen kuin ne lähetetään uudelleen käyttöön.

IFCO käyttää samoja pesu- ja kuivausprosesseja kaikkialla maailmassa. Puhdistus-, pesu- ja desinfiointiprosessimme on suunniteltu poistamaan kaikki pinnoilla oleva orgaaninen materiaali.

Puhdistusprosessin aikana IFCOn RPC:t kulkevat korkeapainepesulaitteiden läpi, joissa käytetään erityisesti pesutunneleihin suunniteltuja syövyttäviä pesuaineita ja ympäristöystävällisiä desinfiointiaineita. RPC:t huuhdellaan sen jälkeen kaksi kertaa desinfiointiaineella ja puhtaalla vedellä. Järjestelmässä hyödynnetään pesuaineen ja desinfiointiaineen, veden lämpötilan, tehokkaan suihkutuksen ja pesuajan yhdistelmää optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

Kuinka varmistamme IFCOn Uudelleenkäytettävien muovilaatikoiden (RPC) hygieenisyyden?

Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että SmartCycle -puhdistusprosessiemme ansiosta jokainen heidän käyttämänsä IFCOn RPC täyttää tiukat kansainväliset hygieniavaatimuksemme. Pesuprosessissa käytetty antimikrobinen aine laskee mikro-organismit, kuten bakteerit, virukset, hiivat ja homeet, turvalliselle tasolle tai poistaa ne täysin.

Kansainvälinen desinfiointikumppanimme takaa pesuprosessiemme perusteella, että RPC:mme ovat turvallisia uudelleenkäytettäviksi. Lisäksi IFCO ja riippumattomat kolmannet elintarviketurvallisuusasiantuntijat valvovat, parantavat ja validoivat pitkälle automatisoituja pesuprosessejamme varmistaakseen, että ne ovat mahdollisimman perusteellisia ja tehokkaita.

Uudelleenkäytettävien muovilaatikoiden (RPC) SmartCycle -puhdistusprosessi

IFCOn SmartCycle-puhdistusprosessissa RPC:t pestään RPC-alan korkeimpien vaatimusten mukaisesti. Näin voidaan varmistaa mahdollisimman tehokkaat RPC:iden puhdistus- ja kuivausprosessit. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että SmartCycle -puhdistusprosessiemme ansiosta heidän käyttämänsä IFCOn RPC:t täyttävät tiukat kansainväliset hygieniavaatimuksemme. Elintarviketurvallisuus on asiakkaillemme ensisijaisen tärkeää. Siksi IFCO vaatii, että pesulaitoksessa noudatetaan sen tiukkoja kansainvälisiä hygieniastandardeja.

RPC:iden palvelukeskuksemme:

 • käyttävät toimittajiemme kanssa yhteistyössä kehitettyä huipputeknologiaa
 • valitsevat puhdistus- ja desinfiointiaineet huolellisesti, jotta mikro-organismit, myrkylliset aineet ja muut epäpuhtaudet pysyvät turvallisella tasolla
 • auditoidaan riippumattomien kolmansien osapuolten toimesta tasaisen korkean laadun varmistamiseksi.

Koko prosessia valvoo IFCOn digitaalinen SmartGuardian™-teknologia

Oma puhdistusprosessin hallintajärjestelmämme SmartGuardian™ valvoo jatkuvasti prosesseja elektronisesti ja sen tuottamat tiedot validoidaan säännöllisesti. Järjestelmä valvoo jatkuvasti veden lämpötilaa, painetta sekä pesuaine- ja desinfiointiainepitoisuuksia ja tuottaa niistä vuororaportin.

Lisäksi SmartGuardian™ ilmoittaa elintarviketurvallisuuspäälliköille, jos jokin järjestelmän osa ei toimi optimaalisella tasolla, jotta prosessi voidaan keskeyttää ja asetukset säätää uudelleen. Automaattisen järjestelmän vaatimustenmukaisuus todennetaan tarkistamalla jokainen muuttuja myös manuaalisesti vähintään kaksi kertaa kunkin vuoron aikana.

Pesu- ja desinfiointiaineet

IFCOn palvelukeskuksissa käytetään erittäin tehokkaita standardoituja pesu- ja desinfiointiaineita, joilla varmistetaan validoidulla puhdistus- ja desinfiointiohjelmallamme pestyjen IFCOn Uudelleenkäytettävien muovilaatikoiden (RPC) hygieenisyys.

Kansainvälinen desinfiointikumppanimme on antanut IFCOlle takuun siitä, että suositellulla tavalla puhdistetut ja desinfioidut RPC:mme ovat sovellettavan kansallisen ja kansainvälisen sekä paikallisen lainsäädännön mukaisia ja että mikro-organismien, myrkyllisten aineiden ja muiden epäpuhtauksien jäämien pitoisuudet pysyvät toimintamaassa sovellettavien määräysten mukaisissa enimmäismäärissä.

Lisäksi huolella puhdistetut ja desinfioidut laatikot eivät aiheuta mikrobiaalista pilaantumista tai myrkyllisten aineiden tai muiden epäpuhtauksien (kuten tuholaisainejäämien) siirtymistä IFCOn laatikoista tuotteisiin.

Tämä takuu kattaa seuraavien epäpuhtauksien poiston tai inaktivoinnin

Elintarvikevälitteiset taudinaiheuttajat ja toksiinia tuottavat mikro-organismit:

 • Listeria monocytogenes
 • Salmonella
 • Escherichia coli serotyypit (STEC, EHEC 0104:H4, O157:H7, 0111:H2)
 • Kampylobakteerit (Campylobacter jejuni)
 • Stafylokokki (Staphylococcus aureus)
 • Influenssa A -virus H5N1 "lintuinfluenssa"
 • Pepinon mosaiikkivirus
 • Pepinon mosaiikki-potexvirus
 • Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis)
 • Homeet
 • Tuholaismyrkyt, rikkaruohomyrkyt, sienimyrkyt sekä niiden hajoamistuotteet
 • Eri kemiallisiin ryhmiin kuuluvat yhdisteet (triatsiinit, orgaaniset fosforit, karbamaatit, fenyyliureat, neonikotinoidit jne.)
 • Kurkun vihermosaiikkivirus (CGMMV)
 • Tomaatin Brown Rugose Fruit -virus (ToBRFV)

ISO-sertifioidut pesuprosessit ja hygieniatestaukset

IFCOn Uudelleenkäytettävien muovilaatikoiden (RPC) nouto-, pesu- ja lähetysprosessi on ISO 9001 -standardin mukaisesti sertifioitu. Lisäksi kolmas ISO-sertifioitu tutkimuslaboratorio on validoinut pesutunneliprosessimme tehokkuuden IFCOn RPC:iden pinnoille kiinnittyneiden bakteerien ja virusten poistamisen osalta.

IFCO ja riippumattomat elintarviketurvallisuusasiantuntijat varmistavat pesuprosessiemme tehokkuuden testaamalla puhdistettuja RPC:itä rutiininomaisesti taudinaiheuttajien varalta. Tämä kattaa palvelukeskustemme tiukan hygienianvalvontajärjestelmän, mukaan lukien päivittäisen ATP-valvonnan sekä viikoittaiset ja neljännesvuosittaiset bakteerinäytteet.

Mikäli tietyistä epäpuhtauksista tai mikro-organismeista syntyy huoli tai hälytys, IFCO suorittaa sarjan ylimääräisiä "pesuhaasteita" ja lisätestauksia, joilla varmistetaan, ettei näitä taudinaiheuttajia esiinny.

IFCO säilyttää pesutiedot, joten saatavilla on lavatason jäljitysketju elintarviketurvallisuuden tarkoituksiin. Jos jossain osassa tuotantoketjua ilmenee kontaminaatio-ongelma, pystyt osoittamaan, että IFCOn laatikot täyttivät kaikki tarvittavat vaatimustenmukaisuusstandardit ennen lastaamista ja jakelua, siinä määrin kuin IFCO on siitä vastuussa.

IFCO – Luotettava elintarviketurvallisuuskumppanisi

IFCOn tärkein tavoite on elintarviketurvallisuus. IFCO on sitoutunut elintarviketurvallisuuteen ja Uudelleenkäytettävien muovilaatikoidensa (RPC) hygieenisyyteen.

Lue lisää

followNewsletter
Miten voimme auttaa tänään?