Visio ja missio

Visio

IFCOn visiona on saavuttaa ja säilyttää maailmanlaajuinen markkinajohtajuus ja kannattavuus kaikilla yhtiön liiketoiminta-alueilla tinkimättä moraalisesta vastuusta koskien henkilöitä, joiden kanssa toimimme sekä ekosysteemiä, josta saamme resurssimme. 

Missio

Viimeistä teknologiaa edustavat RPC-ratkaisumme (uudelleen käytettävät muovilaatikkoratkaisumme) on suunniteltu optimoimaan ympäristönsuojelu. IFCOn missiona on huomioida sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat sekä kehittää ratkaisujamme jatkuvasti siten, että ne tukevat kaikkein kustannustehokkaimmalla ja ympäristöystävällisimmällä tavalla asiakkaitamme.

Yrityskulttuuri

Globaalina yrityksenä on tarpeellista tarkastella asioita ja kommunikoida yli kielellisten ja maantieteellisten rajojen sekä huomioida kyseiset näkökohdat strategioissamme. Yrittäessämme menestyä kaikilla markkinoillamme, pyrimme joustavasti mukauttamaan globaalin strategiamme paikallisiin markkinaolosuhteisiin. 

Liiketoimintamallimme vaatii läheistä suhdetta asiakkaidemme ja paikallisen toimintaympäristön kanssa. Tämän huomioon ottamiseksi ajattelemme globaalisti ja toimimme paikallisesti. Näin ollen operatiivinen henkilöstömme on rekrytoitu maista ja paikkakunnilta, joilla toimimme. Tiiviiden asiakasyhteyksien ansiosta henkilöstömme tuntee asiakkaiden tarpeet ja huolet. Henkilöstömme on perehtynyt kulttuurisiin erityispiirteisiin kaikilla markkinoilla. Tiivis vuorovaikutus asiakkaiden ja toimintaympäristön kanssa on elintärkeää yrityksemme pitkän aikavälin menestykselle.