Tarjoamme tehokkaita, turvallisia ja kestäviä ratkaisuja asiakkaillemmeIFCO-laatikot lisäävät asiakkaidemme toimitusketjujen tehokkuutta paremmasta tilankäytöstä käsittelyssä, kasaamisessa ja lastauksessa säästettyyn aikaan vähentäen kustannuksia ja tehostaen resurssien käyttöä. Laatikkomme ovat myös turvallisempia kuin perinteiset pakkaukset. Niiden suunnittelussa on huomioitu ergonomia, mikä vähentää rasitusvammoja ja poistaa pakkausveitsien tarpeen. Laatikot auttavat myös vähentämään ympäristövaikutuksia asiakkaidemme toimitusketjuissa.Viimeisimmät tutkimukset niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassa vahvistavat, että laatikoidemme käyttö vähentää tuoretuotteiden toimitusketjujen ympäristövaikutuksia verrattuna pahvipakkauksiin.

Lisätietoja asiakasratkaisuistamme täältä 

* Fraunhofer IBP study, Carbon Footprint of Food packaging, Commissioned by Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) Feb 2018; The Sustainability of Packaging Systems for Fruit and Vegetable Transport in Europe based on Life-Cycle-Analysis, Update 2009", published in February 2009 by Stiftung Initiative Mehrweg; Franklin Associates, 2017,“Comparative Life Cycle Assessment of RPCs and display and non-display ready corrugated containers used for fresh produce applications”


Minimoimme ympäristövaikutuksemme jatkuvalla tuotteidemme, toimintojemme ja toimitusketjujemme kehittämisellä.

Yhteistyössä laitetoimittajiemme kanssa olemme kehittäneet resurssitehokkaan pesu- ja kuivauslaitteen, joka auttaa minimoimaan energian ja veden kulutuksemme. RPC-insinöörimme etsivät jatkuvasti tapoja, joilla laatikkomme saadaan pinottua tehokkaammin, jotta lavalle pinottavien laatikoiden määrä voidaan optimoida. Jokainen parannus vähentää kuljetusvaatimuksia.

IFCO on asentanut vedenkierrätyslaitteiston, joka vähentää käytetyn veden määrää pesuprosessissa. Lisäksi käytämme energiaa säästäviä teknologioita pesukeskuksissamme, joissa on yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto.

Lisätietoja yhtiön kestävyysaloitteista ja emoyhtiömme kestävyysraportti täältä 

IFCO tukee yhteisöjä, joissa toimimme

IFCO tukee ruokapankkeja kaikilla markkinoillaan Worldwide Responsibility -aloitteen kautta. Lisätietoja IFCOn tuesta ruokapankeille täältä.

Ratkaisumme auttavat vähentämään toimitusketjun ruokahävikkiä.

IFCO-laatikot vähentävät mekaanisesta vaurioitumisesta (viillot,ruhjeet) ja sopimattomasta lämpötilasta johtuvaa ruokahävikkiä. Laatikoidemme sileä sisäosa ja tukeva rakenne suojaavat helposti pilaantuvia tuotteita vaurioilta pakkauksen, kasaamisen ja kuljetuksen aikana vähentäen ruokahävikkiä tuottajalta vähittäiskauppiaalle. Fraunhofer Instituutin vuonna 2013 tekemässä tutkimuksessa arvioitiin mahdollisia yhteyksiä tuotevaurioiden ja pakkaustyypin välillä (erityisesti RPC:t ja pahvilaatikot). Toimitusketjun aikana havaittiin seuraavat pakkausvauriotasot:

Alemmat pakkausvauriotasot

RPC-vauriotaso: 0,12 %

Kertakäyttöpakkauksen vauriotaso: 4,2 %

Alemmat tuotevauriotasot

Tuotevaurio RPC:ssä: 0 %

Tuotevaurio kertakäyttöpakkauksessa: 20 %

Pakkausvauriotasot keskusvarastossa

RPC-vauriomäärä keskusvarastossa

Kertakäyttöpakkauksen vauriomäärät keskusvarastossa

Sen lisäksi, että laatikkomme vähentävät mekaanista vaurioitumista, niissä on erittäin hyvä ilmanvaihto ja siten ne mahdollistavat helposti pilaantuvien tuotteiden nopeamman jäähtymisen sadonkorjuun jälkeen. Ilmanvaihto mahdollistaa myös tarkemman tuotteiden lämpötilan säätelyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Nopeampi jäähtyminen ja parempi lämpötilan säätely sadonkorjuun jälkeen edistävät pidempää tuoretuotteiden hyllyssä oloaikaa ja vähentävät myymättä jäävien tuotteiden määrää ja hävikkiä myymälöissä. Nämä hyödyt on vahvistettu muun muassa mansikoita, mangoja ja kurpitsoja koskevissa tutkimuksissa.

Uskomme, että sitouttava, turvallinen, suvaitseva ja monipuolinen työpaikka saa ihmisistä parhaat puolet esiin. Tähtäämme vahingoissa nollatasoon.

Osana Brambles-yhtiötä IFCO tukee ja noudattaa YK:n ihmisoikeuksien julistusta. Henkilöstöpolitiikkamme mukaan Brambles-yhtiöt ovat sitoutuneet:

  • Tarjoamaan turvallisen työympäristön, jonka tavoitteena on saavuttaa nollavahingot noudattamalla alan parhaita käytäntöjä terveys- ja turvallisuusasioissa.
  • olemaan tasa-arvoisten mahdollisuuksien työnantaja, joka on sitoutunut kehittämään monipuolista työvoimaa, jossa kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään, vammaan, rotuun tai uskontoon katsomatta.
  • luomaan ympäristö, jossa kaikkia rohkaistaan tekemään parhaansa ja ymmärtämään potentiaalinsa tarjoamalla oppimis- ja kehittämismahdollisuuksia yksilöille ja ryhmille sekä
  • varmistamaan, että työntekijät voivat keskustella mistä tahansa ongelmasta, joka liittyy heidän työhönsä, luottavaisina siihen, että asia käsitellään oikeudenmukaisesti, puolueettomasti ja luottamuksellisesti.

Bramblesin kestävän kehityksen strategia alleviivaa sitoutumista nollavahinkoihin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tämä tarkoittaa nollatavoitetta loukkaantumisissa, ympäristövahingoissa ja ihmisoikeusloukkauksissa.


Lisätietoja strategiastamme ja menettelytavoistamme täältä Laske ympäristövaikutukset

Katso pakkaustiedot

Katso tekniset tiedot