IFCO – Ο έμπιστος συνεργάτης σας για την ασφάλεια των τροφίμων

Για την IFCO, η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί προτεραιότητα. Η IFCO δεσμεύεται για την ασφάλεια των τροφίμων και την υγιεινή των επαναχρησιμοποιήσιμων πλαστικών κιβωτίων της (RPC). Από το 1992, τα κιβώτια RPC της IFCO χρησιμοποιούνται για δισεκατομμύρια αποστολές αλλοιώσιμων προϊόντων και δεν έχουν εντοπιστεί ποτέ ως η πηγή περιστατικού ασφάλειας τροφίμων. Μάθετε με ποιον τρόπο εστιάζουμε στη δέσμευση αυτή με τα εξαιρετικά προϊόντα, τις αυστηρές διαδικασίες απολύμανσης, τις συνεχείς δοκιμές και το αφοσιωμένο εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Τα κιβώτια RPC της IFCO έχουν άψογο ιστορικό ασφάλειας τροφίμων

Εμείς φροντίζουμε οτιδήποτε έχει σημασία για εσάς. Καταβάλλουμε σκληρές προσπάθειες για να εφαρμόζουμε προγράμματα ασφάλειας τροφίμων και να τυποποιούμε τις παγκόσμιες διαδικασίες μας, επειδή πρέπει πρώτα να εγγυόμαστε την ασφάλεια των τροφίμων ώστε να μπορούμε να παραδίδουμε τα φρεσκότερα τρόφιμα με οικονομικά αποδοτικές μεθόδους. Τα κιβώτια RPC της εταιρείας μας είναι πιστοποιημένα για τρόφιμα. Οι διεργασίες και οι διαδικασίες πλύσης που εφαρμόζουμε διαθέτουν διεθνή πιστοποίηση με βάση τα υψηλότερα πρότυπα του κλάδου των τροφίμων. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας διαθέτει πείρα πολλών ετών. Τα στοιχεία αυτά αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους αποτελώντας το καθένα τη βάση για το επόμενο.

Σε ένα σύστημα συγκέντρωσης, όπως το IFCO SmartCycle, ο καθαρισμός και η απολύμανση των κιβωτίων RPC είναι ζωτικής σημασίας. Χρησιμοποιούμε άκρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για να αδρανοποιούν ή να απομακρύνουν παθογόνα μικρόβια ανθρώπων και φυτών. Δεν έχουν τεκμηριωθεί ποτέ περιπτώσεις μετάδοσης ιών φυτών από κιβώτια RPC της IFCO. Τα κιβώτια RPC της εταιρείας μας υποβάλλονται σε πρόπλυση, πλύση, ξέπλυμα και απολύμανση με απολυμαντικά, προτού χρησιμοποιηθούν ξανά για αποστολή. Επειδή παρακολουθούμε διαρκώς τις διαδικασίες μας μέσω του συστήματός μας SmartGuardian™, εγγυόμαστε τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ποιότητας και υγιεινής των προϊόντων.

Η IFCO υποστηρίζει προγράμματα για την ασφάλεια των τροφίμων

Στην αλυσίδα προμηθειών φρέσκων προϊόντων, η ασφάλεια των τροφίμων είναι καθοριστικής σημασίας. Η IFCO αποδεικνύει τη δέσμευσή της στην ασφάλεια των τροφίμων με κάθε δραστηριότητά της. Καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια για να παρακολουθούμε τις διαδικασίες και να θέτουμε σε εφαρμογή προγράμματα ασφάλειας τροφίμων, επειδή θεωρούμε τα θέματα αυτά πολύ σημαντικά. Κάθε διαδικασία περιλαμβάνει την ανάλυση των κινδύνων και τον καθορισμό ζωτικών σημείων, παράλληλα με την επαλήθευση και την τεκμηρίωση των μεθόδων. Καμία ωστόσο διαδικασία δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα χωρίς την κατάλληλη νοοτροπία από την πλευρά των εργαζομένων: Το προσωπικό σας πρέπει να ενσωματώνει τις αρχές αυτές στις καθημερινές συμπεριφορές και ενέργειές του.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας τροφίμων στο πλαίσιο της επιχείρησής σας

Μάθετε με ποιον τρόπο οι εργαζόμενοι, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας μπορούν να στηρίξουν τις προσπάθειές σας για την ασφάλεια των τροφίμων. Για παράδειγμα, το σύστημα ταυτοποίησης παλετών που εφαρμόζουμε σας επιτρέπει να είστε βέβαιοι ότι τα κιβώτια RPC της IFCO που παραλαμβάνετε έχουν απολυμανθεί. Χάρη στη δυνατότητα παρακολούθησης και εντοπισμού, μπορείτε να παρακολουθείτε την ψυχρή αλυσίδα. Και να ανακαλύψετε γιατί το σύστημα «με μία κίνηση» της εταιρείας μας μειώνει την ανάγκη να αγγίξει κάποιος το προϊόν.

Η IFCO πληροί και υπερέχει των παγκόσμιων μεθόδων

Η έμφαση που δίνουμε στην ποιότητα, στην υγιεινή και στις δοκιμές επαληθεύεται από εξωτερικούς οργανισμούς.

  • Διαθέτουμε πιστοποίηση σύμφωνα με τις ισχύουσες Ορθές Πρακτικές Παραγωγής (ΟΠΠ), οι οποίες διασφαλίζουν την κατάλληλη παρακολούθηση των διαδικασιών παραγωγής.
  • Είμαστε επίσης πιστοποιημένοι για τη διαχείριση ποιότητας (ISO 9001).
  • Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η διαδικασία καθαρισμού που εφαρμόζουμε ελέγχεται από ανεξάρτητους τρίτους φορείς και είναι, κατά συνέπεια, εναρμονισμένη με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων, υγιεινής και του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Οι συχνές δοκιμές και έλεγχοι από τρίτους φορείς αποδεικνύουν ότι οι διαδικασίες μας καθαρισμού και απολύμανσης είναι άκρως αποτελεσματικές κατά την απομάκρυνση μικροοργανισμών, τοξικών ουσιών και άλλων ακαθαρσιών.
  • Οι δοκιμές αυτές επαληθεύουν ότι τα κιβώτια RPC της IFCO που έχουν απολυμανθεί είναι εξίσου ασφαλή με τα καινούργια κιβώτια, είτε είναι επαναχρησιμοποιήσιμα είτε μίας χρήσης.
  • Μπορείτε άφοβα να χρησιμοποιείτε τα κιβώτια RPC της IFCO ως λύση συσκευασίας για φρέσκα προϊόντα και αλλοιώσιμα τρόφιμα.

Η IFCO διαθέτει εγκεκριμένες διαδικασίες πλύσης

Δεδομένου ότι τα κιβώτια RPC της IFCO ακολουθούν το σύστημα κλειστού βρόχου SmartCycle™, υπόκεινται τακτικά σε παρακολούθηση σε επίπεδο παλέτας. Στις εγκαταστάσεις πλυντηρίων υψηλού αυτοματισμού της εταιρείας μας, κάθε κιβώτιο RPC πλένεται και απολυμαίνεται χωριστά με βάση εγκεκριμένη διαδικασία η οποία ακολουθεί τις αυστηρές κατευθυντήριες οδηγίες της εταιρείας που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις μας σε όλο τον κόσμο.

Η επιστημονική βάση της διαδικασίας καθαρισμού

Θα θέλαμε επίσης να κατανοήσετε την επιστημονική βάση στην οποία στηρίζεται η υπερσύγχρονη διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης που εφαρμόζουμε, η οποία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αδρανοποιεί ή να απομακρύνει ευρεία γκάμα παθογόνων μικροβίων ανθρώπων και φυτών.

Το σύστημα SmartGuardian™ της IFCO παρακολουθεί συνεχώς τις διαδικασίες και τα δεδομένα επαληθεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η εγγύηση του συνεργάτη μας

Ο παγκόσμιος συνεργάτης μας σε θέματα απολύμανσης εγγυάται ότι τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά είναι αποτελεσματικά κατά των ιών και των βακτηρίων. Γι΄αυτό, ρίξτε μια ματιά σε μια εγκατάσταση πλυντηρίων της IFCO .

Μελέτες "Wash challenge"

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επικύρωσης που ακολουθούμε, διεξάγουμε επιπλέον μελέτες «wash challenge» προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι οι διαδικασίες πλύσης που ακολουθούμε είναι αποτελεσματικές κατά την απομάκρυνση ή την αδρανοποίηση παθογόνων μικροβίων ανθρώπων και φυτών. Οι μελέτες αυτές αποδεικνύουν την απουσία κινδύνου μετάδοσης μολύνσεων από τα κιβώτια RPC της εταιρείας μας.

Μάθετε περισσότερα

Η IFCO απασχολεί ειδικούς στην ασφάλεια των τροφίμων

Τα κιβώτια RPC της IFCO υποβάλλονται συνεχώς σε δοκιμές και επαλήθευση για το ότι είναι απαλλαγμένα από ρύπους. Βασιζόμαστε στις αυστηρές διαδικασίες τυποποίησης και απολύμανσης προκειμένου να παρέχουμε κιβώτια RPC που έχουν απολυμανθεί. Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας, οι ειδικοί της εταιρείας μας στην ασφάλεια των τροφίμων διαχειρίζονται πολιτικές και παρακολουθούν τις διαδικασίες ή αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες απειλές. Διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες μας είναι πάντα οι πιο προηγμένες στην αγορά και, πάνω απ’ όλα, ασφαλείς για τα προϊόντα σας.

Σε περίπτωση που έχετε απορίες σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και σχετικά με το πλύσιμο, επικοινωνήστε με τον Διευθυντή Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων της IFCO.

Ασφάλεια τροφίμων

Expert advice from IFCO’s Global Director of Food Safety

IFCO takes food safety seriously. The company’s Director of Food Safety and Quality, Jeffery Mitchell, is an expert in food-borne illness prevention.

Διαβάστε περισσότερα

Οι πελάτες εμπιστεύονται την IFCO ως τον συνεργάτη τους για την ασφάλεια των τροφίμων

Οι πελάτες μας γνωρίζουν καλύτερα από όλους τι σημαίνει ασφάλεια τροφίμων. Οι παραγωγοί δουλεύουν σκληρά για την καλλιέργεια και τη συγκομιδή των προϊόντων τους – και για να φτάσουν στα καταστήματα λιανικής και στους καταναλωτές γρήγορα και με ασφάλεια.

Είναι σίγουροι ότι οι μέθοδοι πλυσίματος και απολύμανσης της IFCO απομακρύνουν τους ρύπους και τους μικροοργανισμούς, όπως βακτήρια και ιούς φυτών. Και ξέρουν ότι τα προϊόντα τους που βρίσκονται μέσα σε κιβώτια RPC της IFCO είναι ασφαλή.

Ακολουθήστε τους Ιταλούς παραγωγούς οι οποίοι μεταφέρουν τα φρέσκα προϊόντα τους σε κιβώτια RPC της IFCO – και οι οποίοι εμπιστεύονται την IFCO σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των τροφίμων.

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί προτεραιότητά μας. Έχετε κι άλλες απορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας!

followNewsletter
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε σήμερα;