Υπολογισμός των πλεονεκτημάτων σας

Υπολογίστε τους περιβαλλοντικούς πόρους που εξοικονομείτε όταν χρησιμοποιείτε τα Επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά κιβώτια (RPC) της IFCO στην εφοδιαστική αλυσίδα φρέσκων προϊόντων σας, με το εργαλείο Εκτίμησης μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Εργαλείο εκτίμησης μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων IFCO

Αυτό το εργαλείο παρέχει μια εκτίμηση για τη μέση μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, όταν χρησιμοποιούνται κιβώτια RPC αντί για συσκευασίες μίας χρήσης στην εφοδιαστική αλυσίδα φρέσκων προϊόντων.

Τα αποτελέσματα αφορούν τις εκτιμώμενες μέσες τιμές για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, την κατανάλωση νερού και τα στερεά απόβλητα. Έχουμε μετατρέψει τα αποτελέσματα της εκτιμώμενης εξοικονόμησης στα περισσότερο οικεία ισοδύναμα που αναφέρονται στη συνέχεια:

  • Αριθμός λιγότερων αυτοκινήτων σε κυκλοφορία
  • Εξοικονόμηση νερού με βάση ντους των 5 λεπτών
  • Ποσότητα στερεών αποβλήτων με βάση τα ημερήσια απορρίμματα ενός ατόμου

Environmental Reduction Estimator

about this tool

About this tool

Estimates are based on the following studies: Carbon Footprint of Food Packaging, conducted by the Fraunhofer Institute; Comparative Life Cycle Assessment (LCA) of Reusable Packaging Containers and Corrugate Containers, conducted by Franklin Associates - ISO14040/44 and peer reviewed; Determination of spoilage levels of fresh fruit and vegetables according to the type of packaging conducted by the Fraunhofer Institute.

IFCO RPCs shipped

0 cars
off the road per year

0 kg
less peoples daily trash

0
less 5 minutes showers

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνετε την προσωπική σας εκτίμηση

Το Πιστοποιητικό βιωσιμότητας της εταιρείας μας

Κάθε χρόνο εκτιμούμε τις συνολικές επιπτώσεις από τη χρήση κιβωτίων RPC της IFCO και κοινοποιούμε στους πελάτες μας ένα πιστοποιητικό βιωσιμότητας, υπογραμμίζοντας την εξοικονόμηση περιβαλλοντικών πόρων στην οποία έχουν συμβάλει με τη χρήση κιβωτίων RPC της IFCO στην εφοδιαστική αλυσίδα τους.

Τα κιβώτια RPC της IFCO και το σύστημα SmartCycle αποτελούν τη βάση μιας κυκλικής οικονομίας, η οποία παρέχει οφέλη σε όλους – από τους παραγωγούς και τα καταστήματα λιανικής έως τους καταναλωτές και το φυσικό περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη βιώσιμη προσέγγιση και το πιστοποιητικό μας.
followNewsletter
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε σήμερα;