Εργασία στην IFCO

Η εταιρική φιλοσοφία μας αποτελεί τη βάση της αδιάκοπης επιτυχίας της IFCO. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εταιρική φιλοσοφία μας και το θετικό περιβάλλον εργασίας συμβάλλουν σημαντικά στην κινητοποίηση των εργαζομένων μας και στη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας μας.

Η οριζόντια δομή του οργανισμού μας διασφαλίζει την ανοικτή και εποικοδομητική επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Ο τύπος διοίκησης που εφαρμόζουμε είναι προσανατολισμένος στον στόχο και στο αποτέλεσμα, ενώ παρέχει κάποιο βαθμό επιχειρησιακής ελευθερίας σε κάθε εργαζόμενο. Πιστεύουμε στην ανοικτή επικοινωνία και στις ανοικτές πληροφορίες, καθώς με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της IFCO.

Ως επιχείρηση παγκόσμιας εμβέλειας, είναι απαραίτητο να σκεφτόμαστε και να επικοινωνούμε ξεπερνώντας τα γλωσσικά και γεωγραφικά εμπόδια, και να κατευθύνουμε ανάλογα τις στρατηγικές μας. Ωστόσο, στην προσπάθειά μας να επιτύχουμε σε καθεμία από τις αγορές μας, στόχος μας είναι να είμαστε αρκετά ευέλικτοι ώστε να προσαρμόζουμε την παγκόσμια στρατηγική μας στις συνθήκες της εκάστοτε τοπικής αγοράς.

Το επιχειρηματικό μοντέλο μας επιβάλλει στενές σχέσεις με τους πελάτες μας και παρακολούθηση των συνθηκών της τοπικής αγοράς. Προκειμένου να δώσουμε απτή μορφή σε αυτό το μοντέλο, σκεφτόμαστε παγκόσμια, ενεργούμε τοπικά. Επομένως, το επιχειρησιακό προσωπικό μας συνήθως προσλαμβάνεται από τις μεμονωμένες χώρες και περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Λόγω των στενών επαφών του προσωπικού με τους πελάτες μας, είναι πολύ εξοικειωμένο με τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των μεμονωμένων πελατών και γνωρίζει καλά τις διαφορετικές κουλτούρες που χαρακτηρίζουν τις διάφορες επιμέρους αγορές. Αυτή η στενή αλληλεπίδραση με τους πελάτες μας και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται έχει ζωτική σημασία για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας.

Καριέρα στην IFCO

Ως πάροχος υπηρεσιών, το κίνητρο, η επιχειρηματική συμπεριφορά και τα προσόντα του προσωπικού μας συνιστούν τα θεμέλια για την επιτυχία του οργανισμού μας στο παρόν και στο μέλλον. Καθώς τα στελέχη μας συμμετέχουν στις επιτυχίες της εταιρείας μας μέσω προγραμμάτων παροχής μετρητών και κινήτρων βάσει απόδοσης, δημιουργούμε κίνητρα για το προσωπικό μας ώστε να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ευθύνες.

Η διαρκής προσπάθεια διατήρησης και βελτίωσης της απόδοσης του ομίλου μας συνιστά σημαντικό στοιχείο της εταιρικής φιλοσοφίας μας.

Προσέγγιση με επίκεντρο τους εργαζομένους

Οι καθιερωμένες διαδικασίες και τα πρότυπα της IFCO υπερβαίνουν τους ισχύοντες κανονισμούς και τις εντολές. Οι εργαζόμενοι της IFCO είναι το κλειδί της επιτυχίας της. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας αναπτύχθηκαν προσφέροντας ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις και παρέχοντας ανταγωνιστικές αποδοχές και προνόμια στους εργαζομένους μας.

Οι τρέχουσες νέες θέσεις εργασίας μας

Αναζητούμε πάντα πρωτοπόρα νέα ταλέντα που θα συμβάλλουν στη συνέχιση της δημιουργίας σχέσεων με τους πελάτες μας. Σε εκείνους που μοιράζονται το ίδιο πάθος με εμάς και επιθυμούν να αλλάξουν τον σύγχρονο τρόπο παράδοσης φρέσκων προϊόντων, μπορούμε να προσφέρουμε μια πραγματικά συναρπαστική σταδιοδρομία.

Εξερευνήστε τις ευκαιρίες που προσφέρουμε και, εάν πιστεύετε ότι το προφίλ σας ταιριάζει με αυτό που αναζητούμε, υποβάλετε αίτηση τώρα.

Δείτε όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Ασία

Οι τρέχουσες νέες θέσεις εργασίας μας στη Βόρεια Αμερική

Department

Position

Location

Admin/Facilities

USA - TX - San Antonio - 606

Admin/Facilities

USA - IN - Indianapolis Service Ctr.

Asset Management

CHL - Santiago - IFCO

Asset Management

CHL - Santiago - IFCO

Asset Management

COL - Bogota - IFCO

Asset Management

USA

Commercial

BRA - Barueri

Commercial

BRA - Simoes Filho

Customer Service

TUR - Istanbul - IFCO RPC

Customer Service

TUR - Istanbul - IFCO RPC

Finance

COL - Medellin - IFCO

Finance

BRA - Barueri

Finance

COL - Medellin - IFCO

Finance

ARG - Buenos Aires - IFCO RPC

Human Resources

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Information Technology

Germany

Supply Chain

ROU - Bucharest - IFCO

Supply Chain

COL - Cali - IFCO

Supply Chain

USA - GA - McDonough RPC Service Centre

Supply Chain

COL - Bogota - IFCO

Supply Chain

COL - Bogota - IFCO

followNewsletter
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε σήμερα;