Εργασία στην IFCO

Η εταιρική φιλοσοφία μας αποτελεί τη βάση της αδιάκοπης επιτυχίας της IFCO. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εταιρική φιλοσοφία μας και το θετικό περιβάλλον εργασίας συμβάλλουν σημαντικά στην κινητοποίηση των εργαζομένων μας και στη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας μας.

Η οριζόντια δομή του οργανισμού μας διασφαλίζει την ανοικτή και εποικοδομητική επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Ο τύπος διοίκησης που εφαρμόζουμε είναι προσανατολισμένος στον στόχο και στο αποτέλεσμα, ενώ παρέχει κάποιο βαθμό επιχειρησιακής ελευθερίας σε κάθε εργαζόμενο. Πιστεύουμε στην ανοικτή επικοινωνία και στις ανοικτές πληροφορίες, καθώς με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της IFCO.

Ως επιχείρηση παγκόσμιας εμβέλειας, είναι απαραίτητο να σκεφτόμαστε και να επικοινωνούμε ξεπερνώντας τα γλωσσικά και γεωγραφικά εμπόδια, και να κατευθύνουμε ανάλογα τις στρατηγικές μας. Ωστόσο, στην προσπάθειά μας να επιτύχουμε σε καθεμία από τις αγορές μας, στόχος μας είναι να είμαστε αρκετά ευέλικτοι ώστε να προσαρμόζουμε την παγκόσμια στρατηγική μας στις συνθήκες της εκάστοτε τοπικής αγοράς.

Το επιχειρηματικό μοντέλο μας επιβάλλει στενές σχέσεις με τους πελάτες μας και παρακολούθηση των συνθηκών της τοπικής αγοράς. Προκειμένου να δώσουμε απτή μορφή σε αυτό το μοντέλο, σκεφτόμαστε παγκόσμια, ενεργούμε τοπικά. Επομένως, το επιχειρησιακό προσωπικό μας συνήθως προσλαμβάνεται από τις μεμονωμένες χώρες και περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Λόγω των στενών επαφών του προσωπικού με τους πελάτες μας, είναι πολύ εξοικειωμένο με τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των μεμονωμένων πελατών και γνωρίζει καλά τις διαφορετικές κουλτούρες που χαρακτηρίζουν τις διάφορες επιμέρους αγορές. Αυτή η στενή αλληλεπίδραση με τους πελάτες μας και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται έχει ζωτική σημασία για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας.

Καριέρα στην IFCO

Ως πάροχος υπηρεσιών, το κίνητρο, η επιχειρηματική συμπεριφορά και τα προσόντα του προσωπικού μας συνιστούν τα θεμέλια για την επιτυχία του οργανισμού μας στο παρόν και στο μέλλον. Καθώς τα στελέχη μας συμμετέχουν στις επιτυχίες της εταιρείας μας μέσω προγραμμάτων παροχής μετρητών και κινήτρων βάσει απόδοσης, δημιουργούμε κίνητρα για το προσωπικό μας ώστε να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ευθύνες.

Η διαρκής προσπάθεια διατήρησης και βελτίωσης της απόδοσης του ομίλου μας συνιστά σημαντικό στοιχείο της εταιρικής φιλοσοφίας μας.

Προσέγγιση με επίκεντρο τους εργαζομένους

Οι καθιερωμένες διαδικασίες και τα πρότυπα της IFCO υπερβαίνουν τους ισχύοντες κανονισμούς και τις εντολές. Οι εργαζόμενοι της IFCO είναι το κλειδί της επιτυχίας της. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας αναπτύχθηκαν προσφέροντας ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις και παρέχοντας ανταγωνιστικές αποδοχές και προνόμια στους εργαζομένους μας.

Οι τρέχουσες νέες θέσεις εργασίας μας

Αναζητούμε πάντα πρωτοπόρα νέα ταλέντα που θα συμβάλλουν στη συνέχιση της δημιουργίας σχέσεων με τους πελάτες μας. Σε εκείνους που μοιράζονται το ίδιο πάθος με εμάς και επιθυμούν να αλλάξουν τον σύγχρονο τρόπο παράδοσης φρέσκων προϊόντων, μπορούμε να προσφέρουμε μια πραγματικά συναρπαστική σταδιοδρομία.

Εξερευνήστε τις ευκαιρίες που προσφέρουμε και, εάν πιστεύετε ότι το προφίλ σας ταιριάζει με αυτό που αναζητούμε, υποβάλετε αίτηση τώρα.

Δείτε όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Ασία

Οι τρέχουσες νέες θέσεις εργασίας μας στη Βόρεια Αμερική

Department

Position

Location

Admin/Facilities

Germany, Munich, Munich

Admin/Facilities

Germany, Munich, Munich

Asset Management

Colombia, Bogota

Asset Management

Chile, Santiago

Asset Management

Chile, Santiago

Asset Management

USA, Florida, Field Based, Florida

Asset Management

Colombia, Bogota

Commercial

Brazil, Barueri

Commercial

Colombia, Medellin

Commercial

Colombia, Bogota

Finance

Colombia, Medellin

Finance

Brazil, Barueri

Finance

Colombia, Medellin

Finance

Colombia, Medellin

Finance

Colombia, Medellin

Finance

Germany, Berlin, Berlin

Finance

Colombia, Medellin

Finance

Germany, Berlin, Berlin

Finance

Germany, Munich, Munich

Finance

Germany, Berlin, Berlin

Finance

Germany, Munich, Munich

Finance

Argentina, Buenos Aires

Finance

Germany, Berlin, Berlin

Finance

Colombia, Medellin

Finance

Germany, Berlin, Berlin

Human Resources

Colombia, Medellin

Human Resources

Germany, Munich, Munich

Human Resources

Germany, Munich, Munich

Human Resources

USA, Texas, San Antonio, Texas

Information Technology

Germany, Munich, Munich

Information Technology

Germany, Munich, Munich

Information Technology

Germany, Munich, Munich

Information Technology

Germany, Munich, Munich

Information Technology

Germany, Munich, Munich

Information Technology

Germany, Munich, Munich

Information Technology

DEU - Dannstadt-Schauernheim

Sales/Business Development

POL - Warsaw - IFCO RPC

Sales/Business Development

USA, Florida, Field Based, Florida

Sales/Business Development

Germany, Munich, Munich

Sales/Business Development

United Kingdom, High Wycombe

Sales/Business Development

NOR - Oslo

Strategy

Germany, Munich, Munich

Strategy

Germany, Munich, Munich

Supply Chain

Brazil, Barueri

Supply Chain

Colombia, Bogota

Supply Chain

Brazil, Caucaia

Supply Chain

Brazil, Cachoeirinha

Supply Chain

Colombia, Bogota

Supply Chain

Germany, Dannstadt, Dannstadt

Supply Chain

Germany, Dannstadt, Dannstadt

Supply Chain

Colombia, Medellin

Supply Chain

Colombia, Cali

Supply Chain

USA, Georgia, McDonough RPC Service Centre, Georgia

Supply Chain

USA, Indiana, Indianapolis Service Ctr.

Supply Chain

USA - OR - Portland RPC Service Centre - 613

Supply Chain

USA, Indiana, Indianapolis Service Ctr.

Supply Chain

Colombia, Bogota

Supply Chain

Colombia, Bogota

Supply Chain

USA, Indiana, Indianapolis Service Ctr.

Supply Chain

USA, Florida, Tampa, Florida

followNewsletter
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε σήμερα;