Vizija i misija

Vizija

Vizija IFCO je da razvije i zadrži poziciju globalnog tržišnog lidera i uspešnost poslovanja u svim poslovnim delatnostima, a da pri tom ne žrtvujemo i ne kompromitujemo moralnu odgovornost koju imamo prema ljudima sa kojima poslujemo i prema ekosistemu iz kojeg crpimo svoje resurse.

Misija

Naša RPC ambalaža je proizvod najsavremenijih tehnologija i osmišljena je sa ciljem da obezbedi optimalnu zaštitu životne sredine. Misija IFCO je da naša rešenja konstantno unapređujemo, vodeći uvek računa o društvenom i ekološkom aspektu naših proizvoda tako da oni budu najekonomičniji i ekološki najprihvatljiviji način podrške našim klijentima.

Korporativna kultura

Kao globalna korporacija, moramo da razmišljamo i komuniciramo pomerajući jezičke i geografske barijere i da u skladu sa tim usmeravamo i naše strategije. Pošto se trudimo da uspemo na svakom od naših tržišta, naš cilj je i da budemo dovoljno fleksibilni da našu globalnu strategiju prilagodimo uslovima koji vladaju na lokalnim tržištima.

Naš poslovni model zahteva jaku povezanost sa našim klijentima i prilagođenost uslovima na lokalnim tržištima. U tom smislu, mislimo globalno a delujemo lokalno. Zato na operativnim poslovima uglavnom zapošljavamo ljude iz zemalja i regiona u kojima poslujemo. Zahvaljujući bliskim vezama sa našim klijentima, naše osoblje je dobro upoznato sa specifičnim potrebama i problemima svakog klijenta, kao i sa različitim kulturama koje su karakteristične za pojedina tržišta. Bliska povezanost sa klijentima i okruženjem u kojem oni posluju je ključni faktor našeg dugoročnog uspeha.