Obaveštenje o privatnosti

IFCO SYSTEMS Serbia d.o.o (zbirno „IFCO” ili „mi” ili „naš” ili „nas”), poštuju vaše pravo na privatnost i pravo da kontrolišete širenje vaših podataka o ličnosti. Kliknite ovde za spisak naših poslovnih lokacija i kontakt podataka.

Ovo Obaveštenje se odnosi na ovu veb-lokaciju i bilo koju mobilnu aplikaciju ili druge mrežne i/ili mobilne aplikacije ili veb-lokacije kojima upravljamo i koje su povezane s nama (zbirno „veb-lokacija”). U njemu je takođe opisano na koji način ova veb-lokacija prikuplja vaše podatke, ali i koje vrste podataka, šta može da se uradi s podacima koje nam pružite kao i kojim pravima na privatnost raspolažete.

Posećivanjem naše veb-lokacije i/ili korišćenjem usluga ponuđenih na ili putem naše veb-lokacije potvrđujete da ste pročitali i razumeli odredbe ovog Obaveštenja o privatnosti. Ovo Obaveštenje o privatnosti je integrisano u i deo je Odredaba i uslova naše veb-lokacije, kojima se uređuje vaše korišćenje naše veb-lokacije.

1. VAŠE INFORMACIJE KOJE ĆEMO MOŽDA PRIKUPLJATI

Možda ćemo prikupljati i obrađivati sledeće informacije o vama:

1.1. Kontakt informacije

Ako se odlučite da koristite funkciju za kontakt, možemo da zatražimo da nam pružite određene osnovne podatke o vama i/ili vašoj kompaniji, kao što su ime, naziv radnog mesta i adresa e-pošte, što će nam omogućiti da vam ponudimo usluge i informacije i učiniti da kontakt s vama bude što je moguće produktivniji.

U zavisnosti od vaših marketinških preferencija prikupljenih u trenutku vašeg podnošenja zahteva za dobijanje više informacija na našoj veb-lokaciji, putem pošte, telefona, e-pošte ili drugih sredstava možemo da vam pošaljemo marketinške informacije o robi i uslugama koje mogu biti od interesa za vas. Imate pravo „dati saglasnost” ili „odbiti saglasnost” za određeno korišćenje vaših podataka o ličnosti u navedene svrhe.

1.2. Komunikacije

U svrhu neprestanog poboljšanja efikasnosti naše komunikacije za pružanje korisničke podrške, postoji mogućnost da ćemo ispitivati i našu komunikaciju s vama putem e-pošte. Isto tako ćemo prikupljati i druge podatke o vama kada budete komentarisali ili učestvovali u anketama.

1.3. Pregledanje

Pojedinosti o vašim posetama našoj veb-lokaciji, uključujući, ali ne ograničavajući se na saobraćaj podataka, podatke o lokaciji, blogove i druge komunikacione podatke, bez obzira da li su one neophodne za naše sopstvene potrebe ili za nešto drugo, kao i o resursima kojima pristupate.

2. IP ADRESE I KOLAČIĆI

2.1. IP adrese

Naši veb-serveri prikupljaju ime domena koje koristite za pristup internetu, veb-lokaciju s koje ste došli i sledeću veb-lokaciju koju ćete posetiti. Ovi podaci se prikupljaju za računanje broja poseta veb-lokaciji, prosečno utrošenog vremena, pregleda stranica i drugih statističkih podataka o posetiocima ove veb-lokacije. Ove prikupljene podatke takođe koristimo za nadgledanje performanse lokacije, ali i da lokaciju učinimo lakšom i pogodnijom za korišćenje.

Prilikom vaše posete našoj veb-lokaciji prikupljamo određene tehničke podatke i podatke o usmeravanju vezane za vaš računar da bismo vam olakšali korišćenje veb-lokacije. Na primer, evidentiramo varijable okruženja, kao što su tip pregledača, operativni sistem i CPU brzina ili adresa internet protokola („IPˮ) vašeg izvornog dobavljača internet usluga, da bismo vam pružili najbolje moguće usluge. Takođe zapisujemo zahteve pretraživanja i rezultate radi utvrđivanja tačnosti i učinkovitosti našeg pretraživača. Vašu IP adresu ćemo upotrebiti za praćenje vašeg korišćenja veb-lokacije. Ovi „Klik strimˮ podaci će se upoređivati s drugim podacima koje ponudite.

2.2. O kolačićima

Kolačići su datoteke koje često sadrže jedinstvene identifikatore koje veb-serveri šalju drugim veb-serverima i koje zatim mogu da se vrate serveru svaki put kada pregledač od njega zahteva neku stranicu.

Veb-serveri mogu da koriste kolačiće za identifikaciju i praćenje korisnika dok navigiraju različitim stranicama na veb-lokaciji, ali i da identifikuju korisnike koji se vrate na veb-lokaciju. Kolaćiće postavlja naša veb-lokacija (kolačići prve strane) ili druge veb-lokacije čiji se sadržaji pojavljuju na našoj veb-lokaciji (kolačići treće strane).

Kolačići mogu da budu stalni kolačići ili kolačići sesije. Stalni kolačić se sastoji od tekstualne datoteke koju veb-server šalje veb-pregledaču, a veb-pregledač ga skladišti, te kao takav važi do određenog datuma isteka (osim ako ga korisnik izbriše pre datuma isteka). S druge strane, valjanost kolačića sesije ističe nakon završetka sesije korisnika, odnosno kada se zatvori veb-pregledač.

2.3. Korišćenje kolačića

Kolačići ne sadrže nikakve informacije putem kojih vas je moguće lično identifikovati, ali informacije koje skladištimo o vama možemo da povežemo s informacijama koje su skladištene u i dobijene iz kolačića.

Informacije koje od vas dobijamo koristimo u sledeće svrhe:

• za prepoznavanje vašeg računara kada posetite našu veb-lokaciju

• za vaše praćenje dok navigirate našom veb-lokacijom

• za poboljšanje korišćenja naše veb-lokacije

• za analiziranje korišćenja naše veb-lokacije

Postoje različite kategorije kolačića koji se koriste u različite svrhe.

2.4. Upravljanje kolačićima

Možete da kontrolišete kako vaš pregledač upravlja kolačićima koje dobija s naše veb-lokacije. Imate mogućnost da odbijete sve kolačiće ili da budete obavešteni pre nego što se kolačić sačuva na vašem čvrstom disku ili da prihvatite samo kolačiće s određenih veb-lokacija što sami određujete. Informacije o brisanju ili kontroli kolačića dostupne su na www.AboutCookies.org. Ako odbijete da prihvatite naše kolačiće, možda nećete moći da koristite neke od funkcija i namena dostupnih na našoj veb-lokaciji.


3. KORIŠĆENJE PODATAKA O LIČNOSTI

Podatke koje dobijemo o vama koristićemo za:

3.1. upravljanje našom veb-lokacijom

3.2. osiguravanje da sadržaj na našoj veb-lokaciji bude predstavljen na najefektniji način kako za vas, tako i za vaš računar

3.3. komunikaciju s vama o našim proizvodima, uslugama, ponudama, događajima i promocijama i da vam ponudimo proizvode i usluge za koje smatramo da mogu da vam budu od interesa, kao što su poslovna obaveštenja ili bilteni putem e-pošte

3.4. pružanje korisničke podrške, uključujući odgovore na zahteve za informacije o proizvodima i uslugama (kao što su informacije o bezbednosti materijala ili upiti o našim uslugama)

3.5. pružanje posebnih usluga koje zahtevate

3.6. olakšavanje vašeg učešća u našim dobrotvornim programima i aktivnostima za zajednicu

3.7. rad, procenu i poboljšanje našeg poslovanja

3.8. prikupljanje povratnih informacija i poboljšanje naših proizvoda, usluga, programa i internet usluga

3.9. analiziranje i poboljšanje naše marketinške komunikacije i strategije te trendova i statistike s obzirom na korišćenje naših internet usluga

3.10. zaštita od i sprečavanje prevare, neovlašćenih transakcija, potraživanja i drugih obaveza te upravljanje razotkrivanjem rizika, uključujući identifikaciju potencijalnih hakera i drugih neovlašćenih korisnika

3.11. poštovanje važećih zakonskih zahteva i industrijskih stadarda kao i sopstvenih smernica

4. OTKRIVANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Kada pružate podatke na našoj veb-lokaciji, te podatke možemo da delimo na sledeći način:

4.1. unutar kompanije IFCO. Kliknite ovde za spisak naših poslovnih lokacija i kontakt podataka.

4.2. Da bismo ispunili vaše zahteve, napravili različite funkcije, usluge i materijale koji bi vam bili dostupni, odgovorili na vaše upite uključujući i druge svrhe opisane u odeljku „Kako koristimo vaše podatke?” ovog Obaveštenja o privatnosti, vaše podatke o ličnosti ili informacije o korišćenju ćemo da delimo s trećim stranama koje obavljaju određene funkcije u naše ime (ili u ime drugih preduzeća s kojima poslujemo), kao što su kompanije ili pojedinci koji: hostuju ili upravljaju našim lokacijama, analiziraju podatke, pružaju korisničku podršku, šalju uzorke proizvoda ili upravljaju uplatama,zatim oglašivači, sponzori ili ostale treće strane koje učestvuju u ili upravljaju našim promocijama, odnosno nude marketinšku ili promotivnu podršku. Naše usluge vam mogu predstaviti mogućnost da se odlučite za primanje informacija ili marketinških ponuda trećih strana ili da na drugi način date saglasnost za deljenje vaših podataka s trećim stranama. Ako dajete saglasnost za deljenje vaših ličnih podataka, vaše lične podatke ćemo otkriti trećoj strani shodno obaveštenju o privatnosti i poslovnim praksama te treće strane.

4.3. Podatke koji nisu lični, kao što su agregirani statistički podaci korisnika, demografski podaci i informacije o korišćenju, možemo da delimo s trećim stranama.

4.4. Vaše lične podatke, informacije o korišćenju i druge informacije o vama otkrićemo stranama koje potražuju deo ili svu našu imovinu, kao i advokatima i konsultantima. Ako vaše podatke prenesemo sticaocu, iskoristićemo razumne napore da ga uputimo da koristi vaše podatke na način koji je u skladu s ovim Obaveštenjem o privatnosti.

4.5. Ako dođemo ili budemo dovedeni u bilo kakav stečajni postupak ili postupak reorganizacije, vaši podaci će se smatrati imovinom kompanije koja će se prodati ili preneti trećim stranama.

4.6. Informacije o vama možemo da otkrijemo drugima ako to radimo u dobroj veri i ako se to od nas zahteva zakonom ili pravnim postupkom u svrhu odgovaranja na takav zahtev ili radi zaštite prava, imovine ili bezbednosti kompanije IFCO ili drugih.

5. POSEBNE ODREDBE ZA NAŠE EVROPSKE KORISNIKE

Ako nam pružite informacije i podatke, razumete i saglasni ste da možemo da prikupimo, koristimo i otkrijemo podatke o ličnosti u komercijalne i marketinške svrhe i da takve informacije (u skladu s uslovima ovog Obaveštenja o privatnosti) prosledimo unutar kompanije IFCO čija pojedina ili pak sva preduzeća mogu da se nalaze izvan okruga sudske nadležnosti u kojem živite.

5.1. Komunikacije

U svrhu neprestanog poboljšanja efikasnosti naše komunikacije za pružanje korisničke podrške, postoji mogućnost da ćemo ispitivati i našu komunikaciju s vama putem e-pošte. Ukoliko je ova komunikacija povezana s korisničkom podrškom u Evropskoj uniji ili Evropskom ekonomskom prostoru (EU/EEP), takve analize će se obavljati na osnovu anonimnih poruka e-pošte. Te poruke e-pošte činimo anonimnim u skladu sa zahtevima EU Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti i lokalnih zakona pre nego što ih u svrhu analize prosledimo procesoru odn. dobavljaču usluga koji se nalazi izvan EU/EEP-a. Ako se u nekom malo verovatnom slučaju podaci identifikuju nakon njihovog prenosa, bezbednost vaših podataka biće osigurana odgovarajućim zaštitnim merama, uključujući, ali ne ograničavajući se na Klauzule o modelu shodno odluci Evropske komisije (C(2010)593) od 5. februara 2010. godine o Standardnim ugovornim klauzulama za prenos podataka o ličnosti procesorima lociranim u trećim zemljama koje ne osiguravaju odgovarajući stepen zaštite podataka („Klauzule o modelu”).

5.2. Čuvanje vaših podataka o ličnosti

Imajte na umu da podaci o ličnosti koje delite mogu da se prenesu i čuvaju izvan EU/EEP-a, i to u bazu podataka i na servere u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama u kojima zakoni o zaštiti privatnosti možda nisu toliko obuhvatni kao oni u vašoj zemlji prebivališta ili zemlji čiji ste državljanin. Takvi prenosi će se desiti samo tamo gde su na raspolaganju odgovarajuće zaštitne mere, uključujući, ali ne ograničavajući se na Klauzule o modelu.

5.3. Pravna osnova za obradu

Vaše podatke o ličnosti ćemo prikupljati i obrađivati samo kada za to imamo pravnu osnovu, uključujući sklapanje ugovora (kada je obrada neophodna za sastavljanje ili sklapanje ugovora s vama), saglasnost i legitimne interese. Mi možemo da obrađujemo vaše podatake o ličnosti u svrhe naših legitimnih interesa, pod uslovom da takva vrsta obrade ne narušava vaša prava i slobode. Tamo gde se oslanjamo na legitimne interese imate pravo na prigovor. Imajte na umu da vaš prigovor može da utiče na našu mogućnost obavljanja određenih usluga u vašu korist.

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu legitimnih interesa da bismo:

• zaštitili vas, sebe ili druge od bezbednosnih pretnji

• poštovali zakone koji se tiču nas

• poboljšali učinkovitost naše veb-lokacije

• omogućili ili upravljali našim poslovanjem, kao što su fakturisanje ili održavanje platforme i

• razumeli i poboljšali naše poslovanje ili uopšteno odnose s klijentima

5.4. Evropski nadzorni organ

Imate pravo da podnesete žalbu Evropskom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti ili Evropskom nadzornom organu o našem prikupljanju i korišćenju vaših podataka o ličnosti. Za više informacija kontaktirajte svoj lokalni organ za zaštitu podataka o ličnosti (kontakt podatke organa za zaštitu podataka o ličnosti možete naći na http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

6. ZAHTEVI ZA PRISTUP PODACIMA O LIČNOSTI

Možete: (i) da zahtevate informacije o, kao i da pristupite svojim podacima o ličnosti koje čuvamo; (ii) da zahtevate da se isprave bilo koji vaši podaci o ličnosti koje čuvamo; (iii) da uložite prigovor na određene vrste obrade vaših podataka o ličnosti, koje sprovodimo (uključujući pravo na odbijanje saglasnosti za bilo kakvu vrstu direktnog marketinga); (iv) da zahtevate da izbrišemo vaše podatke o ličnosti koje čuvamo; i (v) da zahtevate kopiju svojih podataka o ličnosti u mašinski čitljivom i najčešće korišćenom obliku (ili da zahtevate da vaše podatke o ličnosti u takvom obliku prenesemo dobavljačima usluga trećih strana).

Dok neka od ovih prava možete da ostvarite direktno putem ove veb-lokacije, većinu prava, kao što su ona koja se odnose na zahtevanje brisanja vaših podataka o ličnosti, morate da zatražite od nas kao što je navedeno u odeljku „Kontaktirajte nas” Obaveštenja o privatnosti.

Uzećemo u obzir takve zahteve i odgovorićemo vam u vezi s njima. Ako odbijemo zahtev za pristup, obavestićemo vas o razlozima odbijanja. Možda ćemo vam naplatiti malu naknadu i, u skladu sa zakonom, možda od vas da zatražimo verifikaciju identiteta pre nego što vam ponudimo kopiju vaših informacija.

7. ZADRŽAVANJE PODATAKA

Vaše podatke o ličnosti koje prikupimo ne zadržavamo duže nego što je potrebno, osim u slučajevima kada imamo postojeću legitimnu poslovnu potrebu da to uradimo (na primer, da vam ponudimo usluge koje ste zahtevali ili da bismo ispoštovali važeću zakonsku obavezu).

8. BEZBEDNOST

Mi održavamo određene administrativne, tehničke i fizičke zaštitne mere da bismo vaše lične podatke zaštitili od gubitka, zloupotrebe ili neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene ili uništavanja. Međutim, nikakav elektronski prenos podataka ili čuvanje informacija ne može biti potpuno sigurno. Ne možemo da osiguramo ili garantujemo bezbednost bilo kakvih informacija koje nam šaljete ili koje smo stekli. Shodno tome, našu veb-lokaciju morate da koristite na sopstveni rizik.

Ako uprkos svim našim naporima dođe do povrede podataka, učinićemo sve što je razumno praktično da ograničimo štetu. U slučaju povrede podataka i u zavisnosti od okolnosti, informisaćemo vas o korektivnim merama kako bismo sprečili nastajanje dalje štete.

9. ŠTA JOŠ TREBA DA ZNATE?

9.1. Korisnički generisan sadržaj

Neke od naših usluga i funkcija na društvenim mrežama omogućavaju vam da pošaljete sopstveni sadržaj za javno objavljivanje. Informacije koje objavljujete na ovaj način postaju javne informacije i nisu predmet ovog Obaveštenja o privatnosti veb-lokacije. Mi ne možemo da nadziremo na koji način drugi koriste javno objavljene informacije.

Sve informacije, komunikacije ili materijali bilo koje vrste ili prirode koje objavite ili pošaljete na našim veb-lokacijama ili mobilnim aplikacijama (uključujući, ali ne ograničavajući se na veb-lokacije kompanije IFCO, koje su uključene na platformama društvenih mreža ili na veb-lokacijama kao što su „Fejsbukˮ ili „Tviterˮ) putem e-pošte, objavljivanjem, slanjem poruka, preuzimanjem, učitavanjem ili slično (zbirno „prosleđivanjeˮ), obavljate na sopstveni rizik i bez ikakvih očekivanja da će vaša privatnost biti zaštićena. Ne možemo da kontrolišemo radnje drugih korisnika bilo kojih platformi društvenih mreža ili veb-lokacija i stoga nismo odgovorni za sadržaje ili prosleđivanja sadržana na takvim lokacijama i platformama.

9.2. Stanovnici Kalifornije i Otkrivanje bez praćenja

Ako ste stanovnik Kalifornije, možete nas zamoliti da vas isključimo iz deljenja vaših informacija (prikupljenih na ili izvan mreže) s našim pridruženim preduzećima u njihove marketinške svrhe, ako su pridružena preduzeća posebni pravni entiteti. Saopštite nam vaše preference tako što ćete nas kontaktirati putem kanala navedenih u odeljku Kontaktirajte nas ovog Obaveštenja o privatnosti veb-lokacije.

Budući da još uvek nema koncenzusa o tome kako kompanije treba da odgovore na mehanizme koji se zasnivaju na veb-pregledaču ili na druge mehanizme bez praćenja („DNTˮ), naša veb-lokacija ne odgovara na DNT signale zasnovane na veb-pregledaču.

9.3. Prakse privatnosti trećih strana

Neke od naših usluga i funkcija na društvenim mrežama omogućavaju vam da pošaljete sopstveni sadržaj za javno objavljivanje. Na primer, naša veb-lokacija prikazuje ikonu za „Tviterˮ i „Linkdinˮ. Kada kliknete na ikone ovih trećih stana otvoriće se novi prozor za veb-lokaciju te kompanije. Informacije koje objavljujete na ovaj način postaju javne informacije i nisu predmet ovog Obaveštenja o privatnosti veb-lokacije. Mi ne možemo da nadziremo na koji način drugi koriste javno objavljene informacije.

Sve informacije, komunikacije ili materijali bilo koje vrste ili prirode koje objavite ili pošaljete na našim veb-lokacijama (uključujući, ali ne ograničavajući se na veb-lokacije kompanije IFCO, koje su uključene na platformama društvenih mreža ili na veb-lokacijama kao što su „Fejsbukˮ ili „Tviterˮ) putem e-pošte, objavljivanjem, slanjem poruka, preuzimanjem, učitavanjem ili slično (zbirno „prosleđivanjeˮ), obavljate na sopstveni rizik i bez ikakvih očekivanja da će vaša privatnost biti zaštićena. Ne možemo da kontrolišemo radnje drugih korisnika bilo kojih platformi društvenih mreža ili veb-lokacija i stoga nismo odgovorni za sadržaje ili prosleđivanja sadržana na takvim lokacijama i platformama.

9.4. Deca

Ove usluge uglavnom nisu usmerene na decu mlađu od 16 godina. Svesno ne prikupljamo podatke ni o kome ko je mlađi od 16 godina bez saglasnosti roditelja. Ako otkrijete da smo prikupili podatke o ličnosti deteta mlađeg od 16 godina bez saglasnosti roditelja, kontaktirajte nas na način naveden u nastavku da bismo mogli da preduzmemo odgovarajuće mere.

10. KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakva pitanja, komentare ili eventualne zabrinutosti o ovom Obaveštenju o privatnosti veb-lokacije ili ako želite da ažuriramo podatke koje imamo o vama ili vašim preferencijama, kontaktirajte našeg službenika za privatnost na  privacy@ifco.com. U suprotnom kontaktirajte našu lokaciju koja vam je najbliža. Spisak naših poslovnih lokacija dostupan je ovde.

11. AŽURIRANJA OBAVEŠTENJA O PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo ili dopunimo ovo Obaveštenje o privatnosti. Izmene smernice biće objavljene najmanje 30 dana pre datuma stupanja na snagu tih izmena. Datum u nastavku ukazuje na poslednju izmenu ovog Obaveštenja o privatnosti.

Ovo obaveštenje je poslednji put ažurirano 30.04.2019. godine, sa stupanjem na snagu 31.05.2019. godine.