IFCO RPC smanjuju troškove u lancu nabavke za maloprodaje do 23%

10 % Producer Cost Reduction

 1. Brže i efikasnije hlađenje
 2. Manja stopa oštećenja do DC
 3. Lako skladištenje i sklapanje

25 % smanjenja troškova skladišta

 1. Smanjeni troškovi rukovanja, skladištenja i opreme
 2. Manje oštećenja proizvoda
 3. Manje istezanja i naprezanja

51 % Retailer Cost Reduction

 1. Laka mogućnost promocije i izlaganja
 2. Ergonomic handling
 3. Nema ambalažnog otpada

5% smanjenja troškova transporta

 1. Sigurno slaganje čini stabilnu paletu
 2. Efikasno iskorišćenje prostora
 3. Ne utiče vlaga
u ovom slučaju su rezultati studije treće strane koju je sproveo Fraunhofer institut za tok materijala i logistiku.

Maloprodaje mogu da procene potencial za uštedu troškova našim alatom za proračun

Troškovi po paketu sa 0% penetracije IFCO RPC

Alat omogućuje maloprodajama da unesu svoje konkretne parametre da bi dobili procenu troškova koja u velikoj meri odgovara njihovom lancu nabavke. Ulazni parametri uključuju:

· Specifikacije proizvoda: određene proizvode, količine p.a., korišćenje kartonskih ili IFCO RPC

· Specifikacije maloprodaje: zemlju, region, relevantne troškove, parametre transportaAlat omogućuje maloprodajama da unesu svoje konkretne parametre da bi dobili procenu troškova koja u velikoj meri odgovara njihovom lancu nabavke. Ulazni parametri uključuju:

Troškovi po paketu sa 80% penetracije IFCO RPC

Potom, alat procenjuje neposredne i posredne troškove pri različitim stepenima primene IFCO RPC u sistemu i daje uštedu troškova u odnosu na 100% primenu potrošne kartonske ambalaže. Primer rezultata dat u daljem tekstu zasnovan je na lancu nabavke reprezentativne maloprodaje u centralnoj Evropi.

IFCO RPC smanjuju oštećenja zbog ambalaže za 94%

IFCO RPC pružaju optimalnu zaštitu za sveže proizvode. Njihova kruta konstrukcija i provetreni bočni zidovi osiguravaju minimum oštećenja i optimalan protok vazduha u lancu nabavke, dajući najkvalitetniji proizvod u skladištu. Smanjenje oštećenja je dokumentovano sveobuhvatnom studijom koju je izvršio SIM, kliknite ovde za studiju i rezultate.

Optimalna ventilacija

 • Unapređuje kvalitet i rok trajanja proizvoda
 • Brže hlađenje
 • Bolja kontrola temperature tokom transporta
 • Pomaže održavanju odgovarajuće temperature u centralnom skladištu
 • Svežiji proizvodi u skladištu

Sigurno slaganje

 • Projektovano da se uzajamno učvršćuje
 • Čini stabilnu paletu
 • Ergonomsko rukovanje za lakše slaganje
 • Potrebno manje ambalažnog materijala
 • Na stabilnost palete ne utiče vlaga

Superioran dizajn

 • Optimalan dizajn za svež proizvods
 • Čvrsta konstrukcija obezbeđuje snažan osnov u čitavom lancu nabavke
 • Sigurne kvake na uglovima obezbeđuju stabilnost
 • Težinu palete drži RPC, a ne proizvodi koji su unutra

IFCO RPC smanjuju uticaj na životnu sredinu

Na osnovu naše Analize životnog ciklusa iz 2009. godine, studija životne sredine. Kliknite ovde da saznate više.

IFCO RPC optimizuju prodajno mesto

IFCO RPC unapređuju ergonomiju i brzo rukovanje

 • Brzo sklapanje i pakovanje
 • Standardizovan osnov omogućuje konzistentnost procesa
 • Ergonomske ručke i dizajn pospešuju lako slaganje
 • Potrebno je manje rukovanja da se obezbedi paleta
 • Kruta konstrukcija i ergonomija olakšavaju utovar

Distributivni centar

 • Ručke pospešuju bezbedan i brz odabir
 • Projektovano da se uzajamno učvršćuje promotes easy stacking
 • Standardizovan osnov pospešuje konzistentno rukovanje različitim stavkama
 • Povećana zaštita proizvoda znači manje potrebe za rukovanje mešovitim paletama
 • Sigurno slaganje čini stabilniju paletut

Prodavnica

 • Brža promocija i dopuna
 • Ručke pospešuju lakše rukovanje teškim predmetima
 • Projektovano da se uzajamno učvršćuje promotes easy stacking
 • Nisu potrebni skalpeli
 • Lako sklopiti i složiti, nije potrebno baliranje

IFCO RPC podrška za bezbednost namirnica

IFCO SmartCycle™ proces čišćenja RPC i Diversey™ garancij

Putem IFCO SmartCycle procesa čišćenja RPC, naši RPC se peru u skladu sa najvišim standardima RPC industrije i u skladu sa našim HACCP planom. IFCO servisni centri opremljeni su najsavremenijom opremom za čišćenje i sušenje razvijenom kroz blisku saradnju sa našim dobavljačima da bi se osigurali najefikasniji i najdelotvorniji procesi čišćenja i sušenja za naše RPC.

Svi IFCO servisni centri koriste Diversey™ deterdžente i sredstva za dezinfenciju kompanije Sealed Air, koja osigurava higijenu svih IFCO RPC opranih Diversey deterdžentima i sredstvima za dezinfekciju putem integralnog programa čišćenja i sanitacije. Sealed Air je obezbedila garanciju za IFCO da će svi RPC ispravno oprani i dezinfikovani Diversey agensima imati preostale nivoe mikroorganizama, toksičnih supstanci i drugih nečistoća u skladu sa maksimalnim nivoima dozvoljenim propisima zemlje u kojoj se radi.

Osim toga, korišćenje RPC ispravno očišćenih i dezinfikovanih Diversey agensima neće dovesti do mikrobiološke kontaminacije ili prenosa toksičnih supstanci i drugih nečistoća (npr. ostataka pesticida) sa IFCO kontejnera na proizvode koje sadrže.

Garancija pokriva sledeće:

 • Patogene mikrobe i mikroorganizme koji proizvode toksine i prenose se hranom
 • Listerija (Lysteria monocytogeneses)
 • Salmonela
 • Ešerihija koli (Eschericia coli) serotipovi (STEC, EHEC 0104:H4, O157:H7, 0111:H2)
 • Kampilobakterioza (Campylobaceter jejuni)
 • Zlatni stafilokok (Staphylococcus aureus)
 • Influenca A virus tip H5N1 "ptičji grip"
 • Virus mozaika pepina (Peppino mosaic virus)
 • Peppino mosaic potexvirus
 • Crna sigatoka (Mycosphaerella fijiensis)
 • Buđi
 • Pesticidi, herbicidi, fungicidi i proizvodi njihove degradacije
 • Smeše koje pripadaju različitim hemijskim porodicama (triazini, organofosfati, karbamati, fenilureje, neonikotinoidi, itd.)henylureas, neonicotinoids, etc.

Proračun uticaja na životnu sredinu

Pregled informacija o pakovanju

Pregled tehničkih specifikacija

MyIFCO™ webclearing Login