IFCO alatka za procenu smanjenja uticaja na životnu sredinu

Ova alatka će pomoći da se proceni smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, uključujući i emisije štetnih gasova iz staklenih bašti (CO2), acidifikaciju i eutrofikaciju, što se može ostvariti prelaskom sa ambalaže za jednokratnu upotrebu na plastičnu ambalažu za višekratnu upotrebu za isporuku svežih proizvoda. Da pojednostavimo, emisija gasova staklene bašte se meri brojem uklonjenih automobila, a acidifikacija i eutrofikacija se mere u kg zagađenja. Ovaj kalkulator je izgrađen na osnovu nalaza održivosti sistema ambalaža za transport voća i povrća u Evropi na osnovu analize životnog ciklusa, ažurirano 2009. godine, objavljen u februaru 2009. godine od strane Stiftung Initiative Mehrweg

Težina po predmetu ( kg )

RPCs shipped

0

Broj automobila van puteva godišnje

0

Doprinos zaštiti ekosistema na Zemlji

0

Doprinos zaštiti okeana na Zemlji

Legend
Annual CO2 reduction using RPCs = 13.224.134 kg
Annual RPC Solid waste reduction using RPCs = 13.792.420 kg
Annual RPC energy demand reduction using RPCs = 1.734.107 GJ
Annual RPC water use reduction using RPCs = 3.199.741 m3