Globalno rukovodstvo

Wolfgang Orgeldinger

glavni izvršni direktor IFCO SYSTEMS N.V. 

Wolfgang Orgeldinger je postao glavni izvršni direktor kompanije IFCO SYSTEMS u avgustu 2013. godine. Orgeldinger je u ovu kompaniju došao u decembru 2000. godine i radio je kao glavni operativni direktor od januara 2002. do avgusta 2013. godine. Pre toga, bio je načelu IT sektora i e-logistike kao direktor informacionih tehnologija. Pre dolaska u IFCO, g. Orgeldinger je bio na različitim rukovodećim položajima u kompaniji za distribuciju Informacionih tehnologija, „Computer 2000“, gde je, između ostalog, radio kao izvršni potpredsednik Grupe „Computer 2000“ a pre toga i kao generalni direktor ogranka „Computer 2000“ u Nemačkoj. Bio je član Upravnog odbora kompanije „Computer 2000“ zadužen za celokupnu logistiku, tehničke usluge, usluge montaže i IT Grupe za Evropu. Prethodno je radio 10 godina na različitim rukovodećim mestima u firmi „Digital Equipment Corporation“ i ima diplomu Mastera poslovne administracije (MBA) sa Univerziteta Bayreuth, Nemačka.


Margit Kendler

Glavni Direktor Finansija, IFCO SYSTEMS

Margit Kendler postala je glavni direktor finansija kompanije IFCO u novembru 2016. Pre nego što se pridružila kompaniji IFCO, gospođa Kendler radila je kao direktor finansija u kompaniji Mondi Group, gde je imala nekoliko položaja u finansijskom rukovodstvu od 2008. Pre kompanije Mondi Group, Margit je radila kao direktor finansija na državnom nivou i direktor finansija i administracije u kompaniji Sandvik, gde je radila od 2000. Gospođa Kendler ima diplomu mastera iz ekonomije sa univerziteta Wirtschaftsuniversität u Beču, sa specijalizacijom u industrijskoj ekonomiji i evropskim integracijama, kao i CEMS master iz oblasti poslovnih strategija sa univerziteta HEC u Parizu.