Bezbednost hrane

IFCO je posvećen čuvanju bezbednosti hrane

IFCO zna da su bezbedni, sveži proizvodi vrhunskog kvaliteta od najveće važnosti za naše klijente. Zbog toga se pridržavamo najviših standarda bezbednosti hrane u industriji plastične ambalaže za višekratnu upotrebu (RPC) – naših sopstvenih. Postupak čišćenja IFCO SmartCycle™ podrazumeva da se RPC ambalaža sanitizuje čime se garantuje očuvanje kvaliteta proizvoda kroz ceo lanac snabdevanja.  

Strogi globalni standardi

IFCO se pridržava najstrožih higijenskih standarda u industriji u svim servisnim centrima širom sveta, koji podležu kontroli treće strane u skladu sa ISO. Mi primenjujemo globalno standardizovane postupke i deterdžente za čišćenje u svakom od naših 50 pogona za pranje širom sveta i uspostavili smo kontinuirane programe za unapređenje rada kako bismo obezbedili da ti postupci budu još rigorozniji i delotvorniji. Pored toga, u našim pogonima se drže podaci o kritičnim parametrima postupka pranja uz sistem praćenja (sledljivosti) paleta.

Postupak čišćenja RPC ambalaže IFCO SmartCycle™ i garancija Diversey™

Postupkom IFCO SmartCycle naša RPC ambalaža se pere u skladu sa najvišim standardima u industriji RPC, kao i u skladu sa našim planom Analize rizika kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP). Servisni centri IFCO su opremljeni najmodernijom opremom za čišćenje i sušenje koja je usavršena u bliskoj saradnji sa našim dobavljačima, čime su obezbeđeni najefikasniji i najdelotvorniji postupci čišćenja i sušenja naše RPC ambalaže.

Svi IFCO servisni centri koriste Diversey™ deterdžente i sredstva za dezinfenciju, koja osigurava higijenu svih IFCO RPC opranih Diversey™ deterdžentima i sredstvima za dezinfekciju putem integralnog programa čišćenja i sanitacije. Diversey™ je obezbedila garanciju za IFCO da će svi RPC ispravno oprani i dezinfikovani Diversey™ agensima imati preostale nivoe mikroorganizama, toksičnih supstanci i drugih nečistoća u skladu sa maksimalnim nivoima dozvoljenim propisima zemlje u kojoj se radi.

Osim toga, korišćenje RPC ispravno očišćenih i dezinfikovanih Diversey™ agensima neće dovesti do mikrobiološke kontaminacije ili prenosa toksičnih supstanci i drugih nečistoća (npr. ostataka pesticida) sa IFCO kontejnera na proizvode koje sadrže.

Garancija pokriva sledeće stavke:

 • Patogene bakterije iz hrane i mikroorganizmi koji luče toksine
 • Listerija (Listeria monocytogenes)
 • Salmonela
 • Ešerihija koli (Eschericia coli), serotipovi (STEC, EHEC 0104:H4, O157:H7, 0111:H2)
 • Kampilobakterioza (Campylobacter jejuni)
 • Zlatni stafilokok (Staphylococcus aureus)
 • Influenca A virus tipa H5N1 „ptičiji grip"
 • Virus mozaika pepina (Peppino mosaic virus)
 • Peppino mosaic potexvirus
 • Crna sigatoka (Mycosphaerella fijiensis)
 • Buđi
 • Pesticidi, herbicidi, fungicidi i proizvodi njihove degradacije
 • Jedinjenja koja pripadaju različitim hemijskim porodicama: (triazini, organofosfati, karbamati, fenilureje, neonikotinoidi, itd.)