Bezbednost hrane

IFCO je posvećen čuvanju bezbednosti hrane

IFCO zna da su bezbedni, sveži proizvodi vrhunskog kvaliteta od najveće važnosti za naše klijente. Zbog toga se pridržavamo najviših standarda bezbednosti hrane u industriji plastične ambalaže za višekratnu upotrebu (RPC) – naših sopstvenih. Postupak čišćenja IFCO SmartCycle™ podrazumeva da se RPC ambalaža sanitizuje čime se garantuje očuvanje kvaliteta proizvoda kroz ceo lanac snabdevanja.  

Strogi globalni standardi

IFCO se pridržava najstrožih higijenskih standarda u industriji u svim servisnim centrima širom sveta, koji podležu kontroli treće strane u skladu sa ISO. Mi primenjujemo globalno standardizovane postupke i deterdžente za čišćenje u svakom od naših 50 pogona za pranje širom sveta i uspostavili smo kontinuirane programe za unapređenje rada kako bismo obezbedili da ti postupci budu još rigorozniji i delotvorniji. Pored toga, u našim pogonima se drže podaci o kritičnim parametrima postupka pranja uz sistem praćenja (sledljivosti) paleta.

Postupak čišćenja RPC ambalaže IFCO SmartCycle™ i garancija Diversey™

Postupkom IFCO SmartCycle naša RPC ambalaža se pere u skladu sa najvišim standardima u industriji RPC, kao i u skladu sa našim planom Analize rizika kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP). Servisni centri IFCO su opremljeni najmodernijom opremom za čišćenje i sušenje koja je usavršena u bliskoj saradnji sa našim dobavljačima, čime su obezbeđeni najefikasniji i najdelotvorniji postupci čišćenja i sušenja naše RPC ambalaže.

Svi servisni centri IFCO koriste Diversey™ deterdžente i sredstva za dezinfekciju firme Sealed Air, čime se obezbeđuje higijenska ispravnost svih RPC ambalaža IFCO-a kroz jedinstveni program čišćenja i sanitacije. Sealed Air garantuje IFCO-u da će uz pravilno čišćenje i dezinfekciju sredstvima iz programa Diversey, rezidualni nivo svih mikroorganizama, toksičnih supstanci i drugih nečistoća kod RPC ambalaže biti u skladu sa maksimalnim nivoima utvrđenim propisima u zemlji u kojoj poslujemo. 

Pored toga, korišćenjem RPC ambalaže, koja je pravilno očišćena i dezinfikovana sredstvima iz programa Diversey, sprečiće se mikrobna kontaminacija i prenos toksičnih supstanci i drugih nečistoća, (na primer, ostataka pesticida), sa ambalaže na proizvode koji se u njoj nalaze.  

Garancija pokriva sledeće stavke:

 • Patogene bakterije iz hrane i mikroorganizmi koji luče toksine
 • Listerija (Listeria monocytogenes)
 • Salmonela
 • Ešerihija koli (Eschericia coli), serotipovi (STEC, EHEC 0104:H4, O157:H7, 0111:H2)
 • Kampilobakterioza (Campylobacter jejuni)
 • Zlatni stafilokok (Staphylococcus aureus)
 • Influenca A virus tipa H5N1 „ptičiji grip"
 • Virus mozaika pepina (Peppino mosaic virus)
 • Peppino mosaic potexvirus
 • Crna sigatoka (Mycosphaerella fijiensis)
 • Buđi
 • Pesticidi, herbicidi, fungicidi i proizvodi njihove degradacije
 • Jedinjenja koja pripadaju različitim hemijskim porodicama: (triazini, organofosfati, karbamati, fenilureje, neonikotinoidi, itd.)