Vizija in poslanstvo

Vizija

Vizija družbe IFCO je osvajanje in vzdrževanje vodilnega položaja na svetovnem trgu in donosnosti v vseh naših podjetjih, brez žrtvovanja ali ogrožanja naše moralne odgovornosti do vseh ljudi, s katerimi poslujemo in ekološkega sistema, iz katerega črpamo naša sredstva.

Poslanstvo

Naše rešitve RPC temeljijo na najnovejši tehnologiji in so namenjene za optimalno zaščito okolja. Poslanstvo družbe IFCO je, da z upoštevanjem socialnih in okoljskih vidikov v procesu nenehnega izboljševanja naših rešitev, zagotavljamo najbolj stroškovno učinkovite in okolju prijazne načine za podporo našim strankam.

Podjetniška kultura

Kot globalna korporacija moramo razmišljati in komunicirati izven jezikovnih in geografskih ovir, in ustrezno usmeriti naše strategije. Ker si prizadevamo za uspeh na vsakem od naših trgov, je naš cilj doseči takšno prožnost, ki bo omogočila prilagajanje naše globalne strategije lokalnim tržnim pogojem.

Naš poslovni model zahteva tesno sodelovanje z našimi strankami in upoštevanje lokalnih tržnih pogojev. V skladu s tem mislimo globalno in delujemo lokalno. Zato naše operativno osebje ponavadi rekrutiramo iz posameznih držav in regij, v katerih delujemo. Zaradi tesnega stika z našimi strankami so dobro seznanjeni s njihovimi potrebami in zahtevami in z različnimi kulturami, ki so značilne za posamezne trge. Tesno sodelovanje z našimi strankami in varovanje okolja, v katerem delujejo, je bistvenega pomena za naš dolgoročni uspeh.