Nudimo učinkovite, varne in trajnostne rešitve za naše strankeIFCO RPC-ji povečajo učinkovitost oskrbovalnih verig naših strank, z boljšim izkoristkom prostora in skrajšanjem časa za ravnanje, zlaganje in nakladanje, ter zmanjšanjem stroškov in odpadkov. Naši RPC-ji so tudi varnejši za uporabnike od tradicionalne nepovratne embalaže. Izdelani so z ergonomijo v mislih, zato zmanjšujejo število poškodb zaradi nategnjenih mišic in odpravljajo potrebo po nožih za embalažo. RPC-ji prav tako pomagajo zniževati vplive na okolje s strani oskrbovalnih verig naših strank. Nedavne študije, izvedene v Evropi in Severni Ameriki, potrjujejo, da uporaba naših RPC-jev znižuje vpliv oskrbovalnih verig svežih izdelkov v primerjavi s kartonsko embalažo za enkratno uporabo.

Več informacij o našem pristopu do strank si oglejte tukaj

* Fraunhofer IBP study, Carbon Footprint of Food packaging, Commissioned by Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) Feb 2018; The Sustainability of Packaging Systems for Fruit and Vegetable Transport in Europe based on Life-Cycle-Analysis, Update 2009", published in February 2009 by Stiftung Initiative Mehrweg; Franklin Associates, 2017,“Comparative Life Cycle Assessment of RPCs and display and non-display ready corrugated containers used for fresh produce applications”


Zmanjšujemo naš vpliv na okolje skozi nenehno izboljševanje naših izdelkov, postopkov in oskrbovalne verige.

V partnerstvu z našimi dobavitelji opreme smo razvili učinkovito opremo za pranje in sušenje, ki pomaga zmanjšati našo porabo energije in vode. Naši inženirji nenehno iščejo načine za večjo učinkovitost zlaganja naših RPC-jev na palete in z vsako izboljšavo znižajo zahteve glede prevoza.

IFCO je vgradil opremo za recikliranje vode, ki zmanjšuje količino vode, uporabljene med našim postopkom pranja. Poleg tega v naših pralnih centrih uporabljamo energetsko varčne tehnologije s soproizvodnjo toplote in električne energije.

ukaj lahko najdete več informacij o pobudah glede trajnostnega razvoja podjetja in poročilo o trajnostnem razvoju našega matičnega podjetja.

IFCO podpira skupnosti, v katerih delujemo

IFCO podpira banke hrane na naših trgih po vsem svetu s pomočjo naše svetovne pobude glede odgovornosti. 


Naše rešitve pomagajo zmanjšati izgube hrane v oskrbovalni verigi

IFCO RPC-ji zmanjšujejo izgubo živil zaradi mehanskih poškodb (drobljenje, ureznine, odrgnine) in nepravilne temperature. Gladka notranjost in čvrsta gradnja naših RPC-jev ščiti pokvarljive izdelke pred poškodbami med pakiranjem, zlaganjem in prevozom, kar povzroči občutno nižje stopnje škode in izgube hrane od proizvajalca do trgovca na drobno. Študija iz leta 2013 [povezava do PDF-ja študije], v izvedbi Inštituta za pretok materiala in logistiko Fraunhoger in delovne skupine za upravljanje hladne verige na Univerzi v Bonnu, je ocenila morebitne povezave med poškodbami izdelkov in vrsto embalaže (natančneje RPC-ji in kartonske škatle za enkratno uporabo). V oskrbovalni verigi so bile ugotovljene naslednje stopnje poškodb zaradi embalaže:

Nižje stopnje poškodb zaradi embalaže

Stopnja poškodb pri RPC-jih: .12%

Stopnja poškodb pri embalaži za enkratno uporabo: 4,2%

Nižja stopnja poškodb izdelkov

Poškodbe izdelkov v RPC-jih: 0%

Poškodbe izdelkov v embalaži za enkratno uporabo: 20%

Stopnja poškodb embalaže v centralnem skladišču

Stopnja poškodb RPC-jev v centralnem skladišču

Stopnja poškodb embalaže za enkratno uporabo v centralnem skladišču

oleg zmanjšanja mehanskih poškodb so naši RPC-ji dobro prezračeni, kar omogoča hitrejše hlajenje po spravilu pokvarljivih izdelkov. Takšno prezračevanje omogoča tudi lažji nadzor temperature izdelkov med skladiščenjem in prevozom. Hitrejše hlajenje in boljši nadzor temperature po spravilu omogoča daljši rok trajanja svežih izdelkov, zmanjšuje količino izdelkov, ki niso primerni za prodajo in odpadkov v trgovini na drobno. Te prednosti so bile potrjene v raziskavah izdelkov, kot so jagode, mango, jedilna buča in drugi.

Prepričani smo, da prijazno, varno, tolerantno in raznoliko delovno mesto omogoča najboljše rezultate naših ljudi. Najpomembneje je doseči cilj "Nič poškodb".

Kot član družine podjetij Brambles, IFCO podpira in zagovarja Splošno deklaracijo Združenih narodov o človekovih pravicah. Preko politike zaposlovanja se podjetja družine Brambles zavezujejo za:

  • Varnost delovnega okolja in doseganje cilja Nič poškodb, preko najboljših praks v svoji panogi s področja zagotavljanja zdravja in varnosti;
  • Postati delodajalec enakih možnosti, ki se zavzema za razvoj raznolike delovne sile, kjer so vsi obravnavani pravično, ne glede na spol, spolno usmerjenost, starost, invalidnost, raso ali vero;
  • Ustvarjanje okolja, ki spodbuja vsakogar, da si po svojih najboljših močeh prizadeva za uresničenje svojega polnega potenciala, tako da zagotavlja priložnosti za usposabljanje in razvoj posameznikov in skupin, ter
  • Omogočanje zaposlenim, da lahko razpravljajo o vsaki težavi, povezani s svojim delom, v prepričanju da bodo deležni poštene, nepristranske in zaupne obravnave svoje težave.

Strategija trajnostnega razvoja družbe Brambles poudarja zavezanost k doseganju cilja Nič poškodb v vsakem od svojih podjetij. To pomeni nobene poškodbe, nobene okoljske škode in noben škodljiv vpliv na človekove pravice.

Tukaj lahko najdete več informacij o naši strategiji in politiki
Izračunajte vpliv na okolje

Prikaz podatkov o embalaži

Prikaz tehničnih podatkov

MyIFCO™ webclearing Login