Kalkulator zmanjšanja vpliva na okolje IFCO

Ta pripomoček vam pomaga oceniti zmanjšanje negativnega vpliva na okolje, vključno z izpusti toplogrednih plinov (CO2), zakisljevanjem in evtrofikacijo, ki ga je mogoče pri pošiljkah svežih pridelkov ustvariti s prehodom z embalaže za enkratno uporabo na plastične zaboje za večkratno uporabo. Zaradi poenostavitve so izpusti toplogrednih plinov izraženi s številom odstranjenih avtomobilov, zakisljevanje in evtrofikacija pa v kg onesnaženja. Ta kalkulator je izdelan na podlagi ugotovitev iz dokumenta Sustainability of Packaging Systems for Fruit and Vegetable Transport in Europe based on Life-Cycle-Analysis, Update 2009, ki ga je februarja 2009 objavila fundacija Stiftung Initiative Mehrweg.

Teža na primeru (kg)

RPC pošiljajo

0

Letno št. avtomobilov, odstranjenih s ceste

0

Prispevek k varovanju Zemljinih ekosistemov

0

Prispevek k varovanju Zemljinih oceanov

Legend
Annual CO2 reduction using RPCs = 13.224.134 kg
Annual RPC Solid waste reduction using RPCs = 13.792.420 kg
Annual RPC energy demand reduction using RPCs = 1.734.107 GJ
Annual RPC water use reduction using RPCs = 3.199.741 m3