Kalkulator prihrankov pri stroških dela in stroških škode IFCO

Ta pripomoček vam pomaga oceniti prihranke pri stroških dela in stroških škode na izdelkih v maloprodajnih distribucijskih centrih in skladiščih, ki jih je mogoče pri pošiljkah svežih pridelkov ustvariti s prehodom z embalaže za enkratno uporabo na plastične zaboje za večkratno uporabo. Te ocene ne vključujejo možnosti dodatnih prihrankov zaradi večje izkoriščenosti opreme, prostora ali prevoza, manjšega števila odškodninskih zahtevkov delavcev ali drugih pomembnih posrednih stroškov, na katere vpliva embalaža.

Če želite izčrpno oceno prihrankov, se obrnite na nas.

Vnesite spodnje podatke, da ocenite prihranke pri stroških dela in stroških škode z uporabo zabojev za večkratno uporabo IFCO

Letno število zabojev svežih pridelkov, ki jih prejme distribucijski center (vse vrste embalaže)

Cs mixed eu 1

Letno število zabojev svežih pridelkov, ki jih prejme distribucijski center (zaboji za večkratno uporabo IFCO)

Cs forklift eu 1

Povprečna vrednost na zaboj (v €)

Cs mixed eu 1
Rezultati

Letni prihranki pri stroških dela v primerjavi z uporabo izključno embalaže za enkratno uporabo

---

Letni prihranki pri stroških škode v primerjavi z uporabo izključno embalaže za enkratno uporabo

---