Globalno vodstvo

Wolfgang Orgeldinger

Glavni izvršni direktor IFCO SYSTEMS N.V. 

Wolfgang Orgeldinger je postal glavni izvršni direktor družbe IFCO SYSTEMS v avgustu 2013. Orgeldinger se je podjetju pridružil decembra 2000 in je služil kot glavni direktor proizvodnje od januarja 2002 do avgusta 2013. Pred tem je vodil IT in e-logistiko kot CIO družbe. Preden se je pridružil družbi IFCO, je g. Orgeldinger zasedal različne vodilne položaje v podjetju za distribucijo informacijske tehnologije Computer 2000, med drugim kot izvršni podpredsednik Skupine Computer 2000, pred tem pa Glavni direktor podjetja Computer 2000, Nemčija. Bil je član izvršnega upravnega odbora družbe Computer 2000, odgovoren za evropsko logistiko, tehnične storitve, storitve montaže in informatike celotne skupine. Pred tem je delal 10 let na različnih vodstvenih položajih v družbi Digital Equipment Corporation in ima diplomo Master of Business Administration pri Univerzi Bayreuth, Nemčija.


Margit Kendler

Finančna direktorica, IFCO

Margit Kendler je postala finančna direktorica družbe IFCO novembra 2016. Preden se je pridružila družbi IFCO, je bila finančna direktorica v skupini Mondi, kjer je bila od leta 2008 na več vodilnih finančnih položajih. Pred delom v skupini Mondi je bila zaposlena v družbi Sandvik, kjer je od leta 2000 delala kot nacionalna finančna direktorica ter vodja oddelka za finance in administracijo. Ga. Kendler je opravila magisterij iz komercialnih ved na ekonomski univerzi na Dunaju s specializacijo iz industrijskega gospodarstva in evropske integracije ter magisterij CEMS iz podjetniške strategije na poslovni šoli HEC v Parizu.