Pre našich zákazníkov poskytujeme efektívne, bezpečné a udržateľné riešeniaOPPP od IFCO zvýšujú efektivitu dodávateľských reťazcov našich zákazníkov, od lepšieho využitia priestoru po šetrenie času na manipuláciu, stohovanie a nakladanie, zníženie nákladov až po zníženie plytvania zdrojmi. Naše OPPP sú tiež bezpečnejšie pre používateľov v porovnaní s tradičnými jednorazovými obalmi. Sú navrhnuté ergonomicky, čím znižujú počet zranení z dôvodu ťahov a tlakov a eliminujú potrebu využívania rezačov. OPPP tiež pomáhajú znížiť vplyv dodávateľských reťazcov- našich zákazníkov na životné prostredie. Nedávne štúdie uskutočnené v Európe i Severnej Amerike potvrdzujú, že používanie našich OPPP znižuje dopad dodávateľských reťazcov čerstvých potravín na životné prostredie v porovnaní s jednorazovými kartónových obalmi.

Viac informácií o našom prístupe k našim zákazníkom nájdete tu

* Fraunhofer IBP study, Carbon Footprint of Food packaging, Commissioned by Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) Feb 2018; The Sustainability of Packaging Systems for Fruit and Vegetable Transport in Europe based on Life-Cycle-Analysis, Update 2009", published in February 2009 by Stiftung Initiative Mehrweg; Franklin Associates, 2017,“Comparative Life Cycle Assessment of RPCs and display and non-display ready corrugated containers used for fresh produce applications”


Minimalizujeme náš dopad na životné prostredie prostredníctvom neustáleho zlepšovania našich produktov, našich prevádzok a nášho dodávateľského reťazca.

Vďaka spolupráci s našimi dodávateľmi zariadení sme vyvinuli účinné využívanie zdrojov pre umývacie a sušiace zariadenia, ktoré pomáhajú minimalizovať našu spotrebu energie a vody. Naši inžinieri pre OPPP neustále hľadajú spôsoby, ako urobiť naše OPPP efektívnejšie s cieľom optimalizovať počet OPPP, ktoré možno uložiť na palety, čím sa znížia požiadavky na prepravu vďaka každému zlepšeniu.

Spoločnosť IFCO nainštalovala zariadenie na recykláciu vody, ktoré znižuje množstvo použitej vody počas nášho umývacieho procesu. Okrem toho, používame technológie šetriace energie v našich umývacích strediskách prostredníctvom kombinovanej výroby elektriny a tepla.

IFCO podporuje komunity, v ktorých pôsobíme

IFCO podporuje potravinové banky na našich trhoch po celom svete prostredníctvom našej Celosvetovej iniciatívy zodpovednosti. 


Naše riešenia pomáhajú znížiť straty potravín v dodávateľskom reťazci

OPPP od IFCO znižujú straty potravín v dôsledku mechanického poškodenia (drvenie, rezy, pomliaždenia) a nesprávnej teploty. Hladký interiér a robustná konštrukcia našich OPPP chránia rýchlo sa kaziace potraviny pred poškodením pri balení, stohovaní a preprave, čo má za následok výrazne nižšiu mieru poškodenia, čím sa znižuje množstvo stratených potravín na ceste od výrobcu k predajcovi. Štúdia z roku 2013 [odkaz na štúdiu v PDF] realizovaná Fraunhoferovým ústavov pre toky materiálov a logistiku a pracovnou skupinou Cold-Chain na Univerzite v Bonne hodnotila možné súvislosti medzi poškodením produktu a typom balenia (konkrétne OPPP a jednorazové kartónové obaly). V rámci dodávateľského reťazca boli pozorované nasledujúce sadzby poškodenia obalu:

Menšie škody na obaloch

Škodovosť OPPP: .12%

Škodovosť jednorázových obalov: 4,2%

Menšie škody na výrobkoch

Škody na výrobkoch v OPPP: 0%

Škody na výrobkoch v jednorazových obaloch: 20%

Škodovosť obalov v centrálnom sklade

Škodovosť obalov OPPP v centrálnom sklade

Škodovosť jednorazových obalov v centrálnom sklade

krem zníženia mechanického poškodenia, naše OPPP sú vysoko priedušné, čo umožňuje rýchlejšie chladenie po zbere výrobkov podliehajúcich skaze. Toto vetranie tiež umožňuje lepšiu reguláciu teploty výrobkov počas skladovania a prepravy. Rýchlejšie chladenie a lepšia regulácia teploty po zbere zabezpečujú dlhšiu trvanlivosť čerstvých výrobkov, znižujú nepredajnosť výrobkov a odpad v maloobchode. Tieto výhody boli potvrdené v štúdiách o potravinách ako jahody, mango, dyňa, a ďalšie výrobky.