Vízia a misia

Vízia

Cieľom spoločnosti IFCO je dosiahnuť a udržať si vedúce postavenie na globálnom trhu a ziskovosť vo všetkých našich podnikoch bez obetovania alebo ohrozenia našej morálnej zodpovednosti voči všetkým ľuďom, pre ktorých pracujeme a ekologického systému, z ktorého čerpáme naše zdroje.

Misia

Naše riešenia RPC sú najmodernejšie a navrhnuté tak, aby zabezpečovali optimálnu ochranu životného prostredia. Misiou IFCO je brať ohľad na spoločenské a environmentálne aspekty v procese neustáleho zlepšovania našich riešení, aby sme zabezpečili najviac nákladovo efektívne spôsoby a spôsoby šetrné k životnému prostrediu pri poskytovaní podpory pre našich klientov.

Podniková kultúra

Ako globálna spoločnosť musíme myslieť a komunikovať v rôznych jazykoch, zemepisných oblastiach a zodpovedajúcim spôsobom orientovať naše stratégie. Snažíme sa dosiahnuť úspech na každom z našich trhov, byť dostatočne flexibilní, aby sme prispôsobili našu globálnu stratégiu miestnym trhovým podmienkam.

Náš obchodný model si vyžaduje úzke vzťahy s našimi zákazníkmi a prispôsobenie sa miestnym trhovým podmienkam. Aby sme uvedené plnili, myslíme globálne a konáme lokálne. Preto naši prevádzkoví zamestnanci zvyčajne pochádzajú z príslušných krajín a regiónov, v ktorých pôsobíme. Vďaka ich úzkym kontaktom s našimi zákazníkmi veľmi dobre poznajú individuálne potreby klientov, ich záujmy, a sú oboznámení s rôznymi kultúrami jednotlivých trhov. Táto úzka práca s našimi zákazníkmi a prostredím, v ktorom pôsobia, je životne dôležitá pre náš dlhodobý úspech.