ochrana osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov na webových stránkach

Brambles Ltd a jej dcérske spoločnosti vrátane jej podnikov fungujúcich pod značkou CHEP, IFCO, BxB Digital a Kegstar (Brambles), rešpektujú vaše právo na súkromie a vaše právo kontrolovať šírenie osobných údajov o vás a vašej firme. Kliknutím sem sa zobrazí zoznam sídel a kontaktné údaje našich spoločností.

Tieto zásady popisujú, ako táto webová stránka zhromažďuje informácie od vás, aké druhy informácií zhromažďuje, ako môžeme narábať s poskytnutými informáciami, ako aj vaše práva týkajúce sa súkromia. Kliknutím sem zobrazíte naše Zásady ochrany osobných údajov.

Aké informácie zbierame?

Prehľadávanie

Naše webové servery môžu zaznamenávať názov domény použitej počas prístupu na internet, webovú stránku, z ktorej ste prišli, ako aj webovú stránku, ktorú navštívite ako ďalšiu. Tieto informácie sú zhromažďované na meranie počtu návštev webovej stránky, priemerne stráveného času, počtu zobrazení stránky a iných štatistických údajov o návštevníkoch tejto stránky. Tieto zhromaždené údaje môžeme tiež používať na sledovanie prevádzky a funkčnosti stránky, ako aj na zjednodušenie stránky a jej používania.

Osobné údaje

Pri návšteve našej stránky zhromažďujeme aj určité technické a smerovacie informácie o vašom počítači, aby sme vám uľahčili používanie stránky. Môžeme napríklad zaznamenávať premenné prostredia, napríklad typ prehliadača, operačný systém, rýchlosť procesora a adresu internetového protokolu („IP“) vášho východiskového poskytovateľa internetových služieb, aby sme sa mohli pokúsiť poskytnúť vám čo najlepšie služby. Môžeme tiež zaznamenávať požiadavky a výsledky vyhľadávania, aby sme dosiahli presnosť a efektívnosť nášho vyhľadávacieho nástroja. Taktiež môžeme používať vašu IP adresu, aby sme mohli sledovať vašu aktivitu na stránke. Tieto analytické údaje o postupnosti kliknutí („click stream“) sa môžu porovnávať s inými poskytnutými informáciami.

Ak sa rozhodnete používať funkciu kontaktovania, môžeme vás požiadať o poskytnutie základných osobných údajov o vás alebo vašej firme – ako je meno/názov, pracovné zaradenie, e-mailová adresa – vďaka ktorým vám budete môcť poskytovať služby a informácie, ako aj zabezpečiť čo najproduktívnejšiu komunikáciu s vami. Môžeme od vás zhromažďovať aj ďalšie informácie, keď poskytnete svoje komentáre alebo sa zapojíte do prieskumov.

S cieľom neustáleho zvyšovania efektívnosti našej komunikácie v rámci služieb zákazníkom môžeme preskúmať efektívnosť e-mailovej komunikácie s vami. Keďže sa vaša komunikácia vzťahuje na služby zákazníkom EMEA, takéto analýzy sa vykonávajú na základe anonymizovaných e-mailov. Pred odoslaním týchto e-mailov spracovateľovi/poskytovateľovi služieb mimo EEA na vykonanie analýzy ich najskôr anonymizujeme v súlade s požiadavkami miestnych zákonov na ochranu údajov. Vo veľmi nepravdepodobnom prípade, že sa údaje po prenose znova priradia konkrétnej osobe, je bezpečnosť vašich údajov neustále zaručená zo strany poskytovateľa služieb dodržiavaním vzorových zmluvných ustanovení EÚ.

O súboroch cookie

Cookie sú súbory, ktoré často obsahujú jedinečné identifikátory odosielané webovými servermi do webových prehliadačov a môžu byť potom odoslané späť na server zakaždým, keď prehliadač vyžiada zo servera zobrazenie stránky.

Súbory cookie môžu byť používané webovými servermi na identifikovanie a sledovanie používateľov, keď sa presúvajú medzi rôznymi stránkami na webovej lokalite, ako aj na identifikovanie používateľov, ktorí sa vrátia na webovú stránku. Súbory cookie sa aplikujú buď prostredníctvom našej webovej stránky (súbory „cookie“ hostiteľskej domény), alebo iných webových stránok, ktorých obsah sa zobrazuje na našej webovej stránke (súbory „cookie“ iných domén).

Súbory cookie môžu byť buď „trvalé“, alebo „relačné“. Trvalé súbory cookie pozostávajú z textových súborov odosielaných webovým serverom do webového prehliadača. Prehliadač ich uchová a zostanú platné až do nastaveného dátumu uplynutia platnosti (ak ich používateľ neodstráni ešte pred dátumom uplynutia platnosti). Platnosť relačných súborov cookie naopak uplynie po skončení relácie používateľa, teda po zatvorení prehliadača.

Ako používame cookie


Súbory cookie neobsahujú žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné určiť vašu totožnosť, no informácie, ktoré o vás uchovávame, môžeme spojiť s informáciami uloženými v súboroch cookie a z nich získaných.

Informácie, ktoré od vás získame, používame na tieto účely:

na identifikovanie vášho počítača pri návšteve našej webovej stránky,

na sledovanie pohybov po našej webovej stránke,

na zlepšenie používateľnosti webovej stránky,

na analyzovanie používania našej webovej stránky.

Sú dostupné rôzne kategórie súborov cookie slúžiace na rôzne účely.

Spravovanie súborov cookie

Súbory cookie môžete spravovať pomocou nastavení svojho webového prehliadača.

Odstraňovanie a blokovanie súborov cookie

Ak chcete odstrániť akékoľvek súbory cookie, ktoré sú už nastavené, môžete to urobiť vo svojom prehliadači. Pokyny na tento postup nájdete v ponuke pomocníka vo vašom prehliadači alebo nižšie:

Ak chcete odstrániť akékoľvek súbory cookie, ktoré sa už nachádzajú vo vašom počítači, postupujte podľa krokov uvedených nižšie:

Internet Explorer

Výber nástrojov

Vyberte položku Možnosti internetu.

Zvoľte kartu Súkromie a vyberte tlačidlo Pokročilé možnosti.

Označte začiarkavacie políčko Prepísať automatické spracovanie súborov „cookie“

Zakážte možnosť Súbory „cookie“ hostiteľskej domény výberom možnosti Zablokovať.

Zakážte možnosť Súbory „cookie“ iných domén výberom možnosti Zablokovať.

Zrušte začiarknutie možnosti „Vždy povoliť súbory „cookie“ relácií“

Kliknutím na OK potvrďte zmeny.

Mozilla Firefox

Zvoľte ponuku „Firefox“

Zvoľte položku „Možnosti“.

Zvoľte kartu „Súkromie“.

V položke „História“ vyberte z rozbaľovacej ponuky možnosť „Použiť vlastné nastavenie histórie“.

Zrušte začiarknutie možnosti „Prijímať súbory cookie z webových stránok“.

Kliknutím na OK potvrďte zmeny.

Google Chrome

Otvorte ponuku Nástroje kliknutím na ikonu maticového kľúča

Zvoľte položku „Možnosti“.

Zvoľte možnosť „Pod kapotou“.

Zvoľte možnosť „Nastavenia obsahu“.

Zvoľte možnosť „Zablokovať nastavovanie akýchkoľvek údajov webovými lokalitami“.

Apple Safari

Otvorte ponuku Safari kliknutím na ikonu ozubeného kolesa

Zvoľte možnosť „Predvoľby“.

Zvoľte kartu „Súkromie“.

Zvoľte možnosť „Vždy“ v nastavení „Blokovať súbory cookie“.

Zatvorte dialógové okno na potvrdenie zmien.

Safari pre iPhone a iPad (iOS)

Na domovskej obrazovke vášho zariadenia zvoľte ikonu „Nastavenia“.

Z ponuky vyberte možnosť „Safari“.

Nastavenia súborov cookie upravíte kliknutím na možnosť „Prijímať súbory cookie“.

Zvoľte možnosť „Nikdy“, „Z navštívených“ alebo „Vždy“.

Android pre mobilné zariadenia

Zvoľte aplikáciu prehliadača na vašom telefóne so systémom Android.

Stlačte tlačidlo „Ponuka“.

V zobrazených spustených možnostiach zvoľte možnosť „Ďalšie“.

Zo zoznamu funkcií prehliadača vyberte funkciu „Nastavenia“

Prejdite nadol na možnosť „Prijať súbory cookie“. Ak je políčko začiarknuté, zrušením začiarknutia zakážete súbory cookie. Ak políčko nie je začiarknuté, začiarknutím povolíte používanie súborov cookie.

Odstránením našich súborov cookie alebo zablokovaním funkcie súborov cookie naša webová lokalita neprestane fungovať.

Ako používame vaše informácie?

Informácie, ktoré o vás získame, môžeme použiť na:

prevádzku tejto webovej stránky,

komunikáciu s vami ohľadne našich výrobkov, služieb, ponúk, podujatí a propagačných akcií, ako aj na ponúkanie výrobkov a služieb, ktoré považujeme za vhodné pre vás, a to napr. prostredníctvom upozornení firemným e-mailom a prostredníctvom letákov s novinkami,

poskytovanie podpory zákazníkom vrátane reagovania na žiadosti o informácie o našich výrobkoch a službách (ako sú údaje o bezpečnosti materiálov alebo informovanie sa o službách),

poskytovanie špecifických služieb, ktoré požadujete,

spravovanie vášho príspevku v rámci našej charitatívnej činnosti a komunitných aktivít,

prevádzkovanie, hodnotenie a zlepšenie nášho podnikania,

zhromažďovanie vašej spätnej väzby a vylepšenie produktov, služieb, programov a internetových služieb,

analyzovanie a vylepšovanie našej marketingovej komunikácie a stratégií, ako aj trendov a štatistík týkajúcich sa používania našich internetových služieb,

ochranu pred podvodmi, neoprávnenými transakciami, žalobami a inými záväzkami a zabraňovanie im, ako aj na spravovanie rizika vrátane identifikácie potenciálnych hackerov a iných neoprávnených používateľov,

dodržiavanie príslušných zákonných požiadaviek a priemyselných štandardov, ako i našich zásad.

Poskytovaním svojich osobných informácií na našej webovej stránke súhlasíte, aby boli použité uvedeným spôsobom, s výnimkou prípadov, kedy si zvolíte ich zakázanie podľa nižšie uvedeného postupu.

Kedy a ako poskytujeme vaše informácie?

Keď na našej webovej stránke poskytnete informácie, môžeme tieto informácie zdieľať v rámci spoločnosti a jej dcérskych spoločností. Kliknutím sem sa zobrazí zoznam sídel a kontaktné údaje našich spoločností.

Externí poskytovatelia služieb. Aby sme splnili vaše požiadavky, sprístupnili vám rôzne funkcie, služby a materiály, odpovedali na vaše dopyty a na ďalšie účely opísané v časti „Ako používame vaše informácie“ v tomto oznámení o ochrane osobných údajov na webových stránkach, môžeme poskytovať vaše osobné údaje alebo umožniť používanie informácií tretím stranám, ktoré vykonávajú funkcie v našom mene (alebo v mene našich partnerov), ako sú firmy alebo jednotlivci, ktorí: poskytujú hosting alebo prevádzkujú naše webové lokality, analyzujú údaje, poskytujú služby zákazníkom, posielajú poštou vzorky výrobkov alebo spravujú platby, poskytovatelia reklamných služieb, sponzori a ďalšie subjekty tretích strán, ktoré sa zapájajú alebo spravujú naše propagačné akcie alebo poskytujú marketingovú či propagačnú podporu.

Zdieľanie údajov s vaším súhlasom. Naše služby vám môžu poskytnúť možnosť zvoliť si prijímanie informácií alebo marketingových ponúk od tretích strán alebo inak súhlasiť s poskytovaním vašich údajov tretím stranám. Ak súhlasíte, že vaše osobné údaje budú poskytnuté, vaše osobné údaje budú poskytnuté tretej strane v súlade s upozornením o ochrane osobných údajov a obchodnými postupmi tejto tretej strany.

Neosobné údaje. Neosobné údaje, ako sú agregované štatistické údaje o používateľoch, demografické informácie a informácie o používaní, môžeme poskytnúť tretím stranám.

Vaše osobné údaje, informácie o používaní a iné informácie o vás môžeme poskytnúť stranám, ktoré získajú časť alebo všetky naše aktíva, ako aj právnym zástupcom a konzultantom. Ak prenesieme vaše údaje nadobúdateľovi, vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme mu dali pokyny, ako používať vaše údaje spôsobom, ktorý je v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov na webových stránkach. Zároveň sa v prípade akéhokoľvek konkurzného alebo reorganizačného konania inicializovaného nami alebo inou stranou proti nám môžu vaše údaje považovať za aktíva spoločnosti, ktoré je možné predať alebo previesť na tretie strany.

Informácie o vás môžeme poskytnúť iným osobám, ak sa v dobrej viere domnievame, že to musíme urobiť na základe zákonných predpisov alebo právneho procesu, aby sme uspokojili nároky alebo chránili práva, majetok a bezpečnosť spoločnosti Brambles a iných osôb.

Osobitné ustanovenia pre našich európskych používateľov

Tým, že nám poskytnete informácie a údaje, musíte vziať na vedomie a súhlasiť, že spoločnosť Brambles môže zbierať, používať a poskytovať osobné údaje na komerčné a marketingové účely a môže ich poskytovať (v súlade s podmienkami tohto oznámenia o ochrane osobných údajov na webových stránkach) v rámci spoločnosti a jej dcérskych spoločností, pričom sa ktorákoľvek z nich môže nachádzať mimo jurisdikcie vášho trvalého pobytu/sídla. Okrem toho sa takéto informácie a údaje zbierajú a uchovávajú v databáze a na serveroch nachádzajúcich sa mimo jurisdikcie vášho trvalého pobytu/sídla, konkrétne v Spojených štátoch amerických a iných krajinách, v ktorých právne predpisy na ochranu osobných údajov nemusia byť také komplexné ako vo vašej krajine trvalého pobytu alebo občianstva.

Upozorňujeme, že vami zdieľané osobné údaje sa môžu preniesť mimo Európsku úniu a Európsky hospodársky priestor, a to do databáz alebo na servery v Spojených štátoch amerických a iných krajinách, v ktorých právne predpisy na ochranu osobných údajov nemusia byť také komplexné ako vo vašej krajine trvalého pobytu alebo občianstva. Takéto prenosy sa vykonajú iba v prípadoch, ak sú zavedené náležité bezpečnostné opatrenia, okrem iného vrátane modelových zmluvných ustanovení v súlade s rozhodnutím Európskej komisie (C(2010)593) zo dňa 5. február 2010 o štandardných zmluvných ustanoveniach na prenos osobných údajov spracovateľom so sídlom v tretích krajinách, ktorí nezaručujú náležitú úroveň ochrany údajov.

Ako sa dostanete k svojim informáciám, ako ich aktualizujete a aké možnosti máte?

Ak chcete zmeniť alebo overiť svoje osobné identifikačné údaje, ktoré ste nám zaslali, alebo ak máte otázky o informáciách, ktoré uchovávame, kontaktujte nás.

Ponúkame vám určité možnosti týkajúce sa toho, aké informácie od vás získame, ako ich použijeme a zdieľame a ako budeme s vami komunikovať. S cieľom pomôcť vám chrániť vaše súkromie a bezpečnosť môžeme urobiť primerané kroky, aby sme overili vašu totožnosť, ako je vyžiadanie si hesla a identifikátora používateľa.

Môžete zrušiť svoj súhlas s (i) používaním vašich osobných údajov na to, aby sme vám poskytovali informácie alebo ponuky; a s (ii) prijímaním letákov s novinkami, e-mailov alebo iných typov komunikácie tak, že nás budete kontaktovať podľa pokynov v časti „Ako nás môžete kontaktovať“ tohto oznámenia o ochrane osobných údajov na webových stránkach. Ak odmietneme požiadavku na prístup, budeme vás informovať o dôvodoch jej odmietnutia.

Čo sa stane v prípade zmeny nášho oznámenia o ochrane osobných údajov na webových stránkach?

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo doplniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov na webových stránkach. Zmeny v zásadách sa zverejnia aspoň 30 dní pred dátumom ich nadobudnutia platnosti. Nasledujúci dátum uvádza, kedy sa toto oznámenie o ochrane osobných údajov na webových stránkach naposledy zmenilo.

Ďalšie potrebné informácie pre vás

Obsah vytvorený používateľmi

Niektoré z našich služieb a funkcií v rámci sociálnych sietí vám umožňujú zverejniť váš vlastný obsah. Takýmto spôsobom zverejnené informácie sa stávajú verejne dostupnými údajmi a nepodliehajú tomuto oznámeniu o ochrane osobných údajov na webových stránkach. Nemôžeme ovplyvniť spôsob, akým iné osoby môžu využívať zverejnené informácie.

Akékoľvek informácie, komunikácia alebo materiály akéhokoľvek typu alebo povahy, ktoré zverejníte alebo odošlete na naše webové stránky alebo do mobilných aplikácií (okrem iného vrátane akejkoľvek webovej stránky spoločnosti Brambles alebo jej dcérskych spoločností uvedenej na platforme sociálnych sietí alebo webovej lokalite, ako je Facebook či Twitter) prostredníctvom e-mailu, zverejnením, správou, odovzdaním, prevzatím alebo iným spôsobom (spoločne označované ako „odoslanie“) vykonávate na svoje vlastné riziko a bez očakávaného zabezpečenia súkromia. Nedokážeme kontrolovať činnosť iných používateľov platformy sociálnych sietí alebo webovej stránky, preto nie sme zodpovední za žiadny obsah ani odoslané položky uvedené na takýchto stránkach či platformách.

Obyvatelia Kalifornie a žiadosť o nesledovanie

Ak máte trvalý pobyt v štáte Kalifornia, môžete nás požiadať, aby sme nezdieľali vaše údaje (získané online alebo offline) s našimi partnermi na ich marketingové účely, ak sú partneri samostatnými právnymi subjektmi. Kontaktujte nás podľa pokynov v časti „Ako nás môžete kontaktovať“ tohto oznámenia o ochrane osobných údajov na webových stránkach a oznámte nám vami preferovaný postup.

Pretože zatiaľ neexistuje jednotný postup firiem pri reagovaní na mechanizmy nesledovania („DNT“) z webového prehliadača ani iných druhov mechanizmov, webové stránky spoločnosti Brambles nereagujú na signály o DNT pochádzajúce z webových prehliadačov.

Postupy tretích strán na ochranu osobných údajov

Niektoré z našich služieb a funkcií v rámci sociálnych sietí vám umožňujú zverejniť váš vlastný obsah. Napríklad, na našej stránke sa zobrazujú ikony služieb Twitter a LinkedIn. Keď kliknete na tieto ikony tretích strán, zobrazí sa v novom okne webová stránka danej spoločnosti. Takýmto spôsobom zverejnené informácie sa stávajú verejne dostupnými údajmi a nepodliehajú tomuto oznámeniu o ochrane osobných údajov na webových stránkach. Nemôžeme ovplyvniť spôsob, akým iné osoby môžu využívať zverejnené informácie.

Akékoľvek informácie, komunikácia alebo materiály akéhokoľvek typu alebo povahy, ktoré zverejníte alebo odošlete na naše webové stránky alebo do mobilných aplikácií (okrem iného vrátane akejkoľvek webovej stránky spoločnosti Brambles uvedenej na platforme sociálnych sietí alebo webovej lokalite, ako je Facebook či Twitter) prostredníctvom e-mailu, zverejnením, správou, odovzdaním, prevzatím alebo iným spôsobom (spoločne označované ako „odoslanie“) vykonávate na svoje vlastné riziko a bez očakávaného zabezpečenia súkromia. Spoločnosť Brambles nedokáže kontrolovať činnosť iných používateľov platformy sociálnych sietí alebo webovej stránky, preto nie je spoločnosť Brambles zodpovedná za žiadny obsah ani odoslané položky uvedené na takýchto stránkach či platformách.

Ako chránime vaše osobné informácie

Vykonávame určité administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia, ktoré pomáhajú chrániť pred stratou, zneužitím, poskytnutím, úpravou a zničením vašich osobných údajov alebo neoprávneným prístupom k nim. Žiadny elektronický prenos údajov ani uchovávanie informácií však nemôže byť úplne bezpečný. Nemôžeme zaistiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenesiete alebo poskytnete. Preto musíte naše služby používať na vlastné riziko.

Deti

Vo všeobecnosti nie sú naše služby určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Bez súhlasu rodičov vedome nezhromažďujeme osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov. Ak zistíte, že sme zhromaždili osobné údaje dieťaťa mladšieho ako 16 rokov bez súhlasu jeho rodičov, okamžite nám to oznámte, aby sme mohli vykonať náležité kroky.

Ako nás môžete kontaktovať

V prípade akýchkoľvek otázok alebo komentárov týkajúcich sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov na webových stránkach alebo ak chcete, aby sme aktualizovali údaje, ktoré o vás máme, prípadne vaše preferencie, kontaktujte nášho hlavného úradníka na ochranu osobných údajov na adrese privacy@brambles.com. Prípadne sa obráťte na najbližšie zastúpenie našej spoločnosti vo svojom okolí. Zoznam pobočiek a zastúpení našej spoločnosti je uvedený tu.

Tieto zásady boli naposledy aktualizované 10. mája 2018.

V prípade otázok alebo obáv týkajúcich sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov na webových stránkach alebo používania stránky nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

    MyIFCO™ webclearing Login