O spoločnosti Brambles

Spôsob, akým sa vo svete vyrába, prepravuje a predáva tovar, sa mení. Pod značkami CHEP a IFCO pomáha spoločnosť Brambles prepraviť viac tovaru pre väčšie množstvo ľudí do viacerých miest ako akákoľvek iná organizácia na svete.

Poslaním spoločnosti Brambles je spájať ľudí každý deň s ich základnými potrebami. Prostredníctvom paliet, prepraviek a kontajnerov, ktoré tvoria neviditeľnú kostru celosvetového dodávateľského reťazca, si spoločnosť Brambles získala dôveru najväčších svetových značiek, ktorým poskytuje efektívnejšiu, trvalo udržateľnú a bezpečnú prepravu ich tovaru.

Spoločnosť Brambles, ktorá je priekopníkom zdieľanej ekonomiky, vytvorila logistický podnik s jednou z najvyšších úrovní trvalej udržateľnosti, pričom využíva model zdieľania a opätovného využitia platforiem známeho ako „pooling“. Spoločnosť Brambles pôsobí predovšetkým v oblasti rýchloobrátkového spotrebného tovaru (napr. dehydrované pokrmy, potraviny a výrobky pre starostlivosť o zdravie a osobnú hygienu), čerstvých výrobkov, nápojov, maloobchodu a bežného výrobného priemyslu. Vďaka rozsahu pôsobnosti a hustote svojej siete dokáže spoločnosť Brambles rýchlejšie a pohotovejšie reagovať na meniace sa potreby zákazníkov.

Spoločnosť Brambles v rámci siete viac ako 850 servisných stredísk zamestnáva približne 14 000 ľudí a vlastní približne 590 miliónov paliet, prepraviek a kontajnerov. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.brambles.com.