Kalkulačka IFCO na odhadovanie úspor mzdových nákladov a nákladov na škody

Tento nástroj vám pomôže odhadnúť usporené mzdové náklady maloobchodného distribučného centra a obchodu spolu s nákladmi na škody na produktoch prostredníctvom prechodu z jednorazových obalov na opakovane použiteľné plastové prepravky (OPPP) na prepravu čerstvých produktov. Tieto odhady nezahŕňajú ďalšie potenciálne úspory, ktoré môžu vyplývať z lepšieho využitia vybavenia, priestoru alebo dopravy, nižších nárokov pracovníkov na odškodné alebo z iných významných nepriamych nákladov súvisiacich s obalmi.

Ak potrebujete komplexný odhad úspor nákladov, neváhajte nás kontaktovať.

Nižšie zadajte údaje na odhad úspor súvisiacich so mzdovými nákladmi a škodami pri použití prepraviek OPPP spoločnosti IFCO.

Ročný počet prepraviek čerstvých produktov, ktoré distribučné centrum príjme (akýkoľvek typ obalu)

Cs mixed eu 1

Ročný počet prepraviek čerstvých produktov, ktoré distribučné centrum príjme v prepravkách OPPP spoločnosti IFCO

Cs forklift eu 1

Priemerná cena prepravky (v €)

Cs mixed eu 1
Výsledky

Ročné úspory mzdových nákladov v porovnaní so 100 % jednorazovými obalmi

---

Ročné úspory nákladov na škody v porovnaní so 100 % jednorazovými obalmi

---