Calculator IFCO de estimare a reducerii impactului asupra mediului

Acest instrument va servi la estimarea reducerii impactului negativ asupra mediului, acest impact incluzând emisiile de gaze cu efect de seră (CO2), acidificarea şi eutrofizarea, reducere care se poate realiza trecând de la ambalajele nereturnabile la containere de plastic reutilizabile pentru transportarea fructelor şi legumelor proaspete. Pentru simplitate, emisiile de gaze cu efect de seră sunt cuantificate în funcţie de numărul de maşini la care s-a renunţat, iar acidificarea şi eutrofizarea sunt cuantificate în kg de poluanţi. Acest calculator a fost realizat pornindu-se de la concluziile lucrării „Sustenabilitatea sistemelor de ambalare pentru transportarea fructelor şi legumelor în Europa pe baza evaluării ciclului de viaţă“, Actualizarea din 2009, lucrare publicată în februarie 2009 de către Stiftung Initiative Mehrweg

Greutatea per caz (kg)

RPCs expediate

0

Maşini deplasate anual

0

Contribuţie la protejarea ecosistemelor Pământului

0

Contribuţie la protejarea oceanelor Pământului

Legend
Annual CO2 reduction using RPCs = 13.224.134 kg
Annual RPC Solid waste reduction using RPCs = 13.792.420 kg
Annual RPC energy demand reduction using RPCs = 1.734.107 GJ
Annual RPC water use reduction using RPCs = 3.199.741 m3