Wizja i misja

Wizja

Wizją IFCO jest osiągnięcie i utrzymanie pozycji globalnego lidera oraz dochodowości w całym obszarze działalności bez konieczności poświęcania lub rezygnowania z naszej moralnej odpowiedzialności wobec ludzi, z którymi mamy do czynienia oraz wobec systemu ekologicznego, z którego czerpiemy surowce.

Misja

Nasze rozwiązania w zakresie PPWU wykorzystują najnowocześniejsze technologie, aby zapewnić optymalną ochronę środowiska. Misja IFCO to branie pod uwagę względów społecznych i środowiskowych w procesie stałego ulepszania naszych rozwiązań tak, aby odpowiadały na potrzeby naszych klientów w jak najbardziej ekonomiczny i przyjazny środowisku sposób.

Kultura korporacyjna

Jesteśmy globalną korporacją, musimy więc myśleć i prowadzić komunikację ponad barierami językowymi i geograficznymi oraz odpowiednio dostosowywać nasze strategie. Aby odnieść sukces na każdym z naszych rynków, stawiamy sobie za cel elastyczność, która umożliwia adaptację globalnej strategii do warunków panujących na rynkach lokalnych.

Nasz model biznesowy obejmuje bliskie kontakty z klientami i dobrą znajomość lokalnych warunków rynkowych. Myślimy globalnie i działamy lokalnie. Właśnie dlatego nasze zespoły operacyjne składają się zazwyczaj z pracowników pochodzących z poszczególnych krajów lub regionów, w których prowadzimy działalność. Umożliwia to utrzymywanie bliskich kontaktów z naszymi klientami oraz ułatwia poznanie ich indywidualnych potrzeb i obaw oraz prowadzenie dialogu dostosowanego do zróżnicowanych kultur charakteryzujących poszczególne rynki. Bliska interakcja z klientami i środowiskiem, w którym działają jest niezwykle istotna.