polityka prywatności

Internetowa informacja o prywatności

Firma Brambles Ltd oraz jej spółki stowarzyszone, w tym spółki prowadzące działalność pod markami CHEP, IFCO, BxB Digital oraz Kegstar (dalej zbiorczo nazywane „Brambles”), szanują prawo użytkownika do prywatności oraz do kontrolowania rozpowszechniania danych osobowych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa. Tutaj znajduje się lista adresów naszych spółek oraz informacje kontaktowe.

W tej polityce opisano, w jaki sposób nasza witryna zbiera informacje o użytkownikach, jakie informacje zbiera, co możemy robić z udostępnionymi informacjami, oraz jakie prawa mają użytkownicy witryny w związku z prywatnością. Tutaj można przeczytać naszą Politykę Prywatności.

Jakie informacje gromadzimy?

Wyszukiwanie

Nasze serwery internetowe mogą zapisywać nazwę domeny wykorzystanej przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do Internetu oraz witryny: odwiedzaną przed wizytą na naszej stronie i odwiedzaną po wizycie na naszej stronie. Te informacje są agregowane w celu zliczania liczby odwiedzin witryny, średniego czasu przeglądania witryny, wyświetleń poszczególnych stron oraz innych statystyk dotyczących osób odwiedzających witrynę. Możemy również wykorzystywać te zagregowane dane do monitorowania wydajności witryny w celu późniejszego ułatwienia i zwiększenia wygody korzystania z niej.

Dane osobowe

Kiedy użytkownicy odwiedzają naszą witrynę, gromadzimy pewne dane dotyczące specyfikacji technicznej oraz tras połączeń komputera, dzięki którym możemy ułatwiać korzystanie z naszej witryny. Aby dostarczać jak najlepsze usługi, możemy na przykład logować zmienne środowiskowe, takie jak typ przeglądarki, system operacyjny, prędkość procesora oraz adres IP dostawcy usług internetowych użytkownika. Możemy również rejestrować żądania i wyniki wyszukiwania, co pozwala nam zapewnić maksymalną dokładność i wydajność naszej wyszukiwarki. Możemy wykorzystywać adres IP użytkownika do monitorowania historii korzystania przez niego z naszej witryny. Te dane dotyczące strumienia kliknięć mogą zostać połączone z innymi dostarczanymi przez użytkownika informacjami.

W przypadku skorzystania z funkcji kontaktu możemy poprosić o podanie podstawowych informacji o użytkowniku i/lub jego przedsiębiorstwie, np. imienia i nazwiska, stanowiska, adresu e-mail, które umożliwią nam wykonanie usługi odpowiedzi i dostarczenie odpowiednich informacji użytkownikowi, aby kontakt z nami był maksymalnie produktywny. Możemy również gromadzić informacje o użytkowniku w oparciu o jego komentarze w naszej witrynie lub udział w różnego rodzaju ankietach.

W celu stałego udoskonalania skuteczności naszej komunikacji w ramach obsługi klienta możemy sprawdzać prowadzoną z użytkownikiem komunikację e-mailową pod kątem skuteczności. W zakresie w jakim komunikacja dotyczy obsługi klienta w regionie EMEA, tego typu analizy są przeprowadzane w oparciu o e-maile niezawierające danych identyfikacyjnych. Usuwamy z e-maili dane identyfikacyjne w oparciu o wymogi lokalnych Ustaw o ochronie danych osobowych przed wysłaniem ich do podmiotu przetwarzającego dane / do dostawcy usługi poza obszarem EWG w celu analizy. W mało prawdopodobnym przypadku ponownej identyfikacji danych po ich przesłaniu, bezpieczeństwo danych użytkownika jest przez cały czas zapewniane na mocy zobowiązania się przez dostawcę usług do przestrzegania europejskich wzorcowych klauzul umownych.

Informacje o plikach cookie

Pliki cookie, w tym pliki zawierające unikalne identyfikatory, przesyłane są przez serwery sieciowe do przeglądarek sieciowych, a następnie mogą zostać ponownie wysłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka żąda od serwera dostępu do strony.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez serwery sieciowe do identyfikacji i śledzenia użytkowników nawigujących po różnych stronach danej witryny, a także do identyfikacji użytkowników powracających na witrynę. Pliki cookie tworzy albo nasza witryna (własne pliki cookie), albo inne witryny, których treści pojawiają się w naszej witrynie (pliki cookie innych firm).

Pliki cookie mogą być albo „trwałe”, albo „sesyjne”. Trwały plik cookie składa się z pliku tekstowego przesłanego przez serwer WWW do przeglądarki internetowej. Jest on umiejscowiony w przeglądarce użytkownika i działa do momentu wygaśnięcia terminu przydatności (chyba że użytkownik usunie go wcześniej). Natomiast sesyjny plik cookie przestaje działać wraz z końcem sesji użytkownika w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej.

Jak wykorzystujemy pliki cookie


W plikach cookie nie są przechowywane żadne informacje identyfikujące konkretnego użytkownika, ale dane, które gromadzimy na jego temat mogą zostać przez nas połączone z informacjami magazynowanymi w plikach cookie.

Wykorzystujemy informacje uzyskiwane od użytkowników w następujących celach:

rozpoznawanie komputera użytkownika podczas kolejnych odwiedzin witryny;

śledzenie użytkownika poruszającego się po naszej witrynie;

poprawa użytkowych funkcji witryny;

analizowanie wykorzystania naszej witryny.

Różne kategorie plików cookie wykorzystuje się w różnych celach.

Zarządzanie plikami cookie

Plikami cookie można zarządzać, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Usuwanie i blokowanie plików cookie

Usuwanie wcześniej zainstalowanych plików cookie jest możliwe z poziomu przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, należy skorzystać z menu Pomoc w przeglądarce albo postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

Aby usunąć pliki cookie zainstalowane wcześniej na komputerze, należy postępować w sposób następujący:

Internet Explorer

Wybierz Narzędzia

Wybierz Opcje internetowe

Wybierz zakładkę Prywatność i wciśnij przycisk Opcje zaawansowane

Zaznacz pole Nadpisuj automatyczną kontrolę plików cookie

Wyłącz pliki pierwszej strony, korzystając z opcji Blokuj

Wyłącz pliki trzeciej strony, korzystając z opcji Blokuj

Odznacz opcję „Zawsze dopuszczaj sesyjne pliki cookie”

Kliknij OK, by potwierdzić zmiany

Mozilla Firefox

Wybierz menu „Firefox

Wybierz „Opcje”

Wybierz zakładkę „Prywatność”

W zakładce „Historia” wybierz z rozwijanego menu opcję „Zastosuj ustawienia spersonalizowane dla historii”

Odznacz opcję „Akceptuj pliki cookie z witryn podmiotów zewnętrznych”

Kliknij OK, by potwierdzić zmiany

Google Chrome

Otwórz menu Narzędzia, klikając na ikonę z kluczem

Wybierz „Opcje”

Wybierz „Pod pokrywą”

Wybierz „Ustawienia treści”

Wybierz „Blokuj strony od ustawień dat”

Safari (Apple)

Otwórz menu Safari, klikając ikonę Zaawansowane

Wybierz „Preferencje”

Wybierz zakładkę „Prywatność”

Wybierz opcję „Zawsze” w ustawieniu „Blokuj pliki cookie”

Zamknij okno dialogowe, by potwierdzić zmiany

Safari (iPhone, iPad, iOS)

Na stronie głównej urządzenia wybierz ikonę „Ustawienia”

Z listy wybierz „Safari”

Aby zmienić ustawienia plików cookie, naciśnij „Akceptuj pliki cookie”

Wybierz jedną z trzech opcji: „Nigdy”, „Z odwiedzonych stron”, „Zawsze”

Android dla urządzeń mobilnych

Wybierz aplikację z przeglądarką na telefonie z systemem Android

Wciśnij przycisk „Menu”

Z aktywnych opcji wybierz „Więcej”

Z listy funkcji przeglądarki wybierz „Ustawienia”

Przejdź w dół do opcji „Akceptuj pliki cookie”. Jeśli pole jest zaznaczone, odznacz je, by wyłączyć pliki cookie; jeśli pole jest niezaznaczone, wybierz je, by uruchomić pliki cookie.

Ani usunięcie plików cookie, ani niewyrażenie zgody na przyjmowanie ich w przyszłości nie wstrzyma pracy naszej witryny.

W jaki sposób korzystamy z danych użytkowników?

Możemy wykorzystywać informacje uzyskane od użytkownika w celu:

prowadzenia witryny;

informowania użytkowników o produktach, usługach, ofertach, wydarzeniach i promocjach; oferowania produktów i usług, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika, np. przy wykorzystaniu biznesowych alertów e-mailowych lub biuletynów;

zapewniania wsparcia klienta, w tym odpowiadania na prośby o udzielenie informacji o naszych produktach i usługach (np. informacje dot. charakterystyki substancji czy zapytania o nasze usługi);

dostarczania konkretnych usług wybranych przez użytkownika;

ułatwiania udziału w programach charytatywnych i działaniach na rzecz społeczności;

prowadzenia, oceniania i udoskonalania naszej działalności;

gromadzenia informacji zwrotnych oraz udoskonalania produktów, usług, programów i usług internetowych;

analizowania oraz usprawniania naszej komunikacji marketingowej i strategii, a także trendów i statystyk dotyczących wykorzystania naszych usług internetowych;

zapobiegania oszustwom, nieautoryzowanym transakcjom, roszczeniom i innym zobowiązaniom; zarządzania narażeniem na ryzyko, w tym poprzez identyfikację potencjalnych hakerów i pozostałych nieuprawnionych użytkowników;

przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych, standardów branżowych i naszych polityk.

Udostępniając swoje dane osobowe w naszej witrynie, użytkownik wyraża zgodę na używanie ich w taki sposób, przy zachowaniu opisanego poniżej prawa do wycofania zgody na to.

Kiedy i jak przekazujemy informacje użytkowników?

Kiedy użytkownik udostępnia dane w naszej witrynie, my możemy udostępniać je dalej w ramach naszej spółki i spółek stowarzyszonych. Tutaj znajduje się lista adresów naszych spółek oraz informacje kontaktowe.

Usługodawcy zewnętrzni. Aby spełniać prośby użytkowników, udostępniać różne funkcje, usługi i materiały, odpowiadać na pytania oraz w innych celach opisanych w części „W jaki sposób korzystamy z danych użytkowników?” tej Internetowej informacji o prywatności, możemy udostępniać dane osobowe lub informacje o korzystaniu z witryny usługodawcom zewnętrznym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu (lub w imieniu naszych partnerów), tzn. firmom lub osobom, które: zapewniają dostępność naszych witryn i nimi zarządzają, analizują dane, prowadzą obsługę klienta, wysyłają próbki produktów lub zarządzają płatnościami, dostarczają reklamy, zapewniają sponsoring, a także innym usługodawcom zewnętrznym, którzy uczestniczą w naszych promocjach lub je prowadzą, lub zapewniają innego rodzaju wsparcie marketingowe lub promocyjne.

Przekazywanie danych za zgodą użytkownika. Korzystając z naszych usług, użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji lub ofert marketingowych od stron trzecich albo zgodzić się na przekazywanie danych osobowych stronom trzecim w inny sposób. W razie wyrażenia zgody na przekazywanie danych osobowych stronom trzecim, dane te zostaną im ujawnione z zastrzeżeniem powiadomienia o prywatności oraz praktyk biznesowych stosowanych przez dany podmiot.

Informacje nieosobowe. Możemy przekazywać stronom trzecim informacje nieosobowe, takie jak sumaryczne statystyki użytkowników, dane demograficzne i informacje o korzystaniu z witryny.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, informacje o jego korzystaniu z witryny oraz inne dane dotyczące użytkownika stronom nabywającym całości bądź części naszych aktywów, jak również prawnikom i konsultantom. W przypadku przekazania danych osobowych użytkownika innemu podmiotowi dołożymy wszelkich starań w rozsądnym zakresie, aby zapewnić wykorzystanie przez ten podmiot tych danych w sposób spójny z tą Internetową informacją o prywatności. W przypadku wszczęcia przez nas bądź wobec nas postępowania upadłościowego lub reorganizacyjnego informacje użytkownika mogą być traktowane jako składnik aktywów firmy, czyli mogą zostać sprzedane lub przekazane stronom trzecim.

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom, gdy w dobrej wierze uznamy, że jesteśmy do tego zobligowani przepisami prawa lub zasadami postępowania prawnego, w celu odpowiedzenia na roszczenia lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Brambles, lub w innych przypadkach.

Specjalne postanowienia dotyczące użytkowników z krajów europejskich

Udostępniając nam informacje i dane, użytkownik musi mieć świadomość i zgadzać się, że firma Brambles może gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe w celach handlowych i marketingowych oraz że może udostępniać te informacje (zgodnie z zapisami Internetowej informacji o prywatności) w ramach przedsiębiorstwa i spółek stowarzyszonych – z których część lub wszystkie mogą znajdować się poza obszarem jurysdykcji właściwym dla użytkownika. Ponadto takie informacje i dane są gromadzone i przechowywane w bazie danych i na serwerach znajdujących poza obszarem jurysdykcji właściwym dla użytkownika, tzn. w USA i w innych krajach, w których przepisy dotyczące prywatności mogą nie być tak szerokie jak w kraju zamieszkania lub obywatelstwa użytkownika.

Użytkownik powinien mieć świadomość, że udostępniane dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz zapisywane w bazach danych i na serwerach znajdujących w USA i w innych krajach, w których przepisy dotyczące prywatności mogą nie być tak szerokie jak w kraju zamieszkania lub obywatelstwa użytkownika. Do takiego przekazywania informacji będzie dochodziło tylko w przypadku wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności klauzul wzorcowych zgodnych z decyzją Komisji (C(2010)593) z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Jak uzyskać dostęp do swoich danych i dokonać ich aktualizacji? Jakie opcje są dostępne?

W przypadku chęci modyfikacji lub weryfikacji dostarczonych nam identyfikacyjnych danych osobowych albo w przypadku jakichkolwiek pytań na temat obsługiwanych przez nas informacji, należy się z nami skontaktować.

Zapewniamy użytkownikom pewną możliwość wyboru dotyczącą gromadzonych informacji, metod ich wykorzystania i przekazywania oraz sposobów komunikacji z nim. Aby zapewnić prywatność i bezpieczeństwo, możemy podjąć uzasadnione kroki w kierunku weryfikacji tożsamości użytkownika, wymagając na przykład podania hasła lub nazwy użytkownika.

Użytkownik może wycofać zgodę (i) na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przesyłania mu informacji lub ofert; oraz (ii) na wysyłanie biuletynów, wiadomości e-mail i innych komunikatów, kontaktując się z nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” tej Internetowej informacji o prywatności. W przypadku odrzucenia wniosku o dostęp, poinformujemy użytkownika o powodach takiej decyzji.

Co się stanie, jeśli zmienimy Internetową informację o prywatności?

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub uzupełniania tej Internetowej informacji o prywatności w dowolnym czasie. Zmiany tej polityki będą publikowane co najmniej na 30 dni przed ich wejściem w życie. Znajdująca się poniżej data informuje o terminie ostatniej zmiany tej Internetowej informacji o prywatności.

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Treści generowane przez użytkownika

Niektóre funkcje serwisu i sieci społecznościowej pozwalają użytkownikom umieszczać w witrynie ich własne treści. Dane przesyłane w ten sposób stają się informacjami publicznymi i nie podlegają zasadom opisanym w tej Internetowej informacji o prywatności. Nie jesteśmy w stanie kontrolować metod wykorzystywania przez inne osoby/podmioty informacji podanych do publicznej wiadomości.

Publikowanie lub zamieszczanie jakichkolwiek danych, wiadomości i materiałów dowolnego typu i rodzaju w naszych witrynach lub aplikacjach mobilnych (w tym w szczególności w jakichkolwiek witrynach firmy Brambles lub jej spółek stowarzyszonych znajdujących się w serwisach lub witrynach społecznościowych takich jako Facebook czy Twitter) przez e-mail, publikację, wysłanie wiadomości, przesłanie na serwer, pobranie z serwera lub w jakikolwiek inny sposób (zbiorczo określane jako „Publikacje”) prowadzone jest na ryzyko użytkownika i nie powinno rodzić żadnych roszczeń dotyczących prywatności. Nie jesteśmy w stanie kontrolować działań innych użytkowników serwisów społecznościowych, w związku z czym nie możemy odpowiadać za jakiekolwiek treści lub Publikacje zamieszczone w takich serwisach.

Mieszkańcy Kalifornii i ujawnienie ustawienia „Nie śledź”

Mieszkańcy Kalifornii mogą zwrócić się do nas z prośbą o nieprzekazywanie danych osobowych (pobranych on-line lub off-line) naszym spółkom stowarzyszonym dla celów marketingowych, jeśli spółki te są odrębnymi podmiotami prawnymi. Prosimy o przekazanie nam stosownej dyspozycji, kontaktując się z nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” tej Internetowej informacji o prywatności.

Ponieważ wciąż nie ustandaryzowano sposobu, w jaki przedsiębiorstwa powinny reagować na przeglądarkowe i inne mechanizmy zapobiegające śledzeniu aktywności, witryny firmy Brambles nie reagują na żądania „nie śledź” wysyłane przez przeglądarki internetowe.

Praktyki prywatności stron trzecich

Niektóre funkcje serwisu i sieci społecznościowej pozwalają użytkownikom umieszczać w witrynie ich własne treści. Na przykład na stronach naszej witryny wyświetlane są ikony serwisów Twitter i LinkedIn. Po kliknięciu którejkolwiek z tych ikon otwierana jest witryna danej firmy w nowym oknie. Dane przesyłane w ten sposób stają się informacjami publicznymi i nie podlegają zasadom opisanym w tej Internetowej informacji o prywatności. Nie jesteśmy w stanie kontrolować metod wykorzystywania przez inne osoby/podmioty informacji podanych do publicznej wiadomości.

Publikowanie lub zamieszczanie jakichkolwiek danych, wiadomości i materiałów dowolnego typu i rodzaju w naszych witrynach lub aplikacjach mobilnych (w tym w szczególności w jakichkolwiek witrynach firmy Brambles znajdujących się w serwisach lub witrynach społecznościowych takich jako Facebook czy Twitter) przez e-mail, publikację, wysłanie wiadomości, przesłanie na serwer, pobranie z serwera lub w jakikolwiek inny sposób (zbiorczo określane jako „Publikacje”) prowadzone jest na ryzyko użytkownika i nie może prowadzić do żadnych roszczeń dotyczących prywatności. Firma Brambles nie jest w stanie kontrolować działań innych użytkowników serwisów społecznościowych, w związku z czym nie może odpowiadać za jakiekolwiek treści lub Publikacje zamieszczone w takich serwisach.

Jak chronimy dane osobowe użytkowników

Stosujemy określone zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne, które chronią przed utratą, nadużywaniem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem danych osobowych użytkownika, a także przed uzyskiwaniem do nich nieuprawnionego dostępu. Niemniej przekaz danych elektronicznych czy przechowywanie informacji nie są nigdy całkowicie wolne od zagrożeń. Nie możemy zagwarantować ani zapewnić bezpieczeństwa przekazywanych nam lub otrzymywanych przez nas informacji. W związku z powyższym użytkownik korzysta z naszych usług na swoje własne ryzyko.

Dzieci

Zasadniczo nasze usługi nie są kierowane do dzieci w wieku poniżej 16 lat. Nie zbieramy świadomie danych osobowych o żadnych osobach poniżej 16 roku życia bez zgody rodziców takich osób. W przypadku zauważenia, że zgromadziliśmy dane osobowe dziecka poniżej 16 roku życia bez zgody rodzica, prosimy o bezzwłoczny kontakt, abyśmy mogli podjąć stosowne działania.

Jak się z nami kontaktować

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące ten Internetowej informacji o prywatności, a także zgłoszenia dotyczące aktualizacji danych osobowych użytkownika lub jego preferencji należy kierować do naszego Dyrektora ds. Prywatności na adres privacy@brambles.com. Można również skontaktować się z najbliższym oddziałem naszej firmy. Pełna lista adresów naszych oddziałów znajduje się tutaj.

Ta polityka została zaktualizowana 10 maja 2018 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących tej Internetowej informacji o prywatności lub korzystania z naszej witryny prosimy o kontakt.

    MyIFCO™ webclearing Login