Zapewniamy efektywne, bezpieczne i trwałe rozwiązania dla naszych klientówPPWU dostarczane przez IFCO podnoszą efektywność łańcucha dostaw naszych klientów zapewniając lepsze wykorzystanie przestrzeni, skracając czas obsługi, układania i załadunku, zmniejszając koszty i produkcję odpadów. PPWU są również bardziej bezpieczne w użytkowaniu niż tradycyjne opakowania jednorazowe. Są zaprojektowane z myślą o ergonomii, co zmniejsza liczbę naciągnięć i uszkodzeń przy obsłudze i eliminuje potrzebę używania noży do cięcia kartonów. PPWU pomagają również zmniejszyć niekorzystny wpływ na środowisko wywierany przez procesy dostawy wykorzystywane przez naszych klientów. Ostatnie badania przeprowadzone zarówno w Europie jak i w Ameryce Północnej potwierdzają, że wykorzystanie PPWU zmniejsza negatywny wpływ łańcucha dostaw świeżych produktów na środowisko w porównaniu z wykorzystaniem jednorazowych opakowań kartonowych.

Więcej informacji znajduje się na stronie poświęconej naszemu podejściu do klientów tutaj

* Fraunhofer IBP study, Carbon Footprint of Food packaging, Commissioned by Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) Feb 2018; The Sustainability of Packaging Systems for Fruit and Vegetable Transport in Europe based on Life-Cycle-Analysis, Update 2009", published in February 2009 by Stiftung Initiative Mehrweg; Franklin Associates, 2017,“Comparative Life Cycle Assessment of RPCs and display and non-display ready corrugated containers used for fresh produce applications”

Zmniejszamy wpływ wywierany na środowisko poprzez nieustanne poprawianie naszych produktów, działalności i łańcucha dostaw.

Partnerstwo z dostawcami sprzętu pozwoliło nam na rozwinięcie efektywnego zaplecza sprzętu myjącego i suszącego, który pomaga zminimalizować wykorzystanie wody i energii. Nasi inżynierowie stale ulepszają swoje projekty tak, aby układanie PPWU było coraz bardziej efektywne poprzez zoptymalizowanie liczby PPWU, które mogą być ułożone na palecie, co zmniejsza wymagania dotyczące transportu.

IFCO zainstalowało sprzęt do oczyszczania wody, co pozwala na zmniejszenie jej zużycia podczas procesu mycia. Dodatkowo, stosujemy również technologie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, co pozwala na oszczędności w naszych myjniach.

Find more information on company sustainability initiatives and our parent company's Sustainability Report here

IFCO wspiera społeczeństwa, w których działa

Więcej informacji na temat inicjatyw naszej firmy i firmy matki w zakresie zrównoważonego rozwoju znajduje się w raporcie dot. zrównoważonego rozwoju tutaj

Nasze rozwiązania pomagają zmniejszyć utratę żywności w procesie dostawy

PPWU dostarczane przez IFCO zmniejszają utratę produktów spożywczych związaną z uszkodzeniami mechanicznymi (zgniecenia, rozcięcia, obtłuczenia) i nieodpowiednią temperaturą. Gładkie wnętrze i stabilna konstrukcja PPWU chroni nietrwałe produkty przed uszkodzeniem podczas pakowania, układania i transportu, co skutkuje znacznym obniżeniem liczby uszkodzeń, a tym samym utraty żywności w procesie dostawy od producenta do sprzedawcy. W badaniu przeprowadzonym w 2013 roku [link do badania w PDFie] przez Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics oraz Cold-Chain Management Working Group z Uniwersytetu w Bonn, oceniono potencjalne powiązanie miedzy uszkodzeniem produktów a rodzajem opakowania (zwłaszcza PPWU a opakowaniami kartonowymi). Analizując łańcuch dostawy zauważono następujące stopnie uszkodzenia:

Zmniejszenie uszkodzenia opakowań

Uszkodzenia PPWU: ,12%

Uszkodzenia opakowań jednorazowych: 4,2%

Zmniejszenie uszkodzenia produktów

Uszkodzenie produktów w PPWU: 0%

Uszkodzenie produktów w opakowaniach jednorazowych: 20%

Zmniejszenie uszkodzenia opakowań w hurtowniach

Uszkodzenie opakowań w hurtowniach

Uszkodzenie opakowań jednorazowych w hurtowniach

Poza ochroną przed uszkodzeniami mechanicznymi, nasze PPWU są dobrze wentylowane, co pozwala na szybsze chłodzenie produktów nietrwałych. Wentylacja umożliwia również kontrolę temperatury produktów podczas przechowywania i transportu. Szybsze chłodzenie i lepsza kontrola temperatury po zbiorach przekładają się na wydłużenie terminu przydatności do spożycia świeżych produktów, zmniejszając marnowanie produktów w sprzedaży. Te zalety zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych na truskawkach, mango, dyniach i innych produktach.

Wierzymy, że zaangażowanie, bezpieczeństwo, tolerancja i różnorodność w miejscu pracy wydobywają z ludzi to, co najlepsze. Nasza pierwsza myśl to „Nie szkodzić”.

Jako członek rodziny firm Brambles, IFCO wspiera Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ. Polityka zatrudnienia Brambles zobowiązuje firmę do:

  • Zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy, przyjmując za cel zasadę Nie Szkodzić poprzez stosowanie najlepszych praktyk przemysłu w zakresie zasad BHP;
  • Bycia pracodawcą równych szans, zaangażowanym w rozwój zróżnicowanego zespołu pracowników, w którym każdy traktowany jest sprawiedliwie bez względu na płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, rasę czy wyznanie;
  • Stworzenia środowiska, w którym każdy jest zachęcany do pracy na miarę swoich najlepszych możliwości i pełną realizację swojego potencjału poprzez dawanie możliwości nauki i rozwoju jednostkom i grupom oraz
  • Upewniania pracowników, że mogą otwarcie przedyskutować problemy związane z pracą mając pewność, że ich sprawa zostanie potraktowana sprawiedliwie, bezstronnie i z zachowaniem poufności.

Strategia zrównoważonego rozwoju Brambles podkreśla zaangażowanie firmy w przestrzeganie zasady „Nie szkodzić” w każdej gałęzi działalności. Oznacza to brak urazów, brak szkody dla środowiska i brak szkodliwego wpływu na prawa człowieka.


Więcej informacji znajduje się na stronie poświęconej naszej strategii i polityce tutajOblicz wpływ na środowisko

Sprawdź informacje o opakowaniu

Sprawdź specyfikacje techniczne

MyIFCO™ webclearing Login