Narzędzie firmy IFCO do szacowania zmniejszenia wpływu na środowisko

Narzędzie to pomoże oszacować zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, w tym emisji gazów cieplarnianych (CO2), zakwaszenia i eutrofizacji, możliwe do osiągnięcia poprzez zamianę opakowań jednorazowego użytku na plastikowe pojemniki wielokrotnego użytku do transportu świeżych produktów. Dla uproszczenia wielkość emisji gazów cieplarnianych określa się w formie liczby samochodów wyeliminowanych z ruchu, natomiast zakwaszenie i eutrofizację określa się w kilogramach zanieczyszczeń. Kalkulator ten stworzono w oparciu o wnioski zawarte w opracowaniu pt. „Zrównoważony rozwój systemów opakowań do transportu owoców i warzyw w Europie na podstawie analizy cyklu życia (Sustainability of Packaging Systems for Fruit and Vegetable Transport in Europe based on Life-Cycle-Analysis)”, wersja z 2009 r., opublikowanym w lutym 2009 r. przez Stiftung Initiative Mehrweg.

Waga jednej sprawy (kg)

RPC dostarczany

0

Roczna liczba samochodów wyeliminowanych z ruchu

0

Zaangażowanie w ochronę ekosystemów

0

Zaangażowanie w ochronę oceanów

Legend
Annual CO2 reduction using RPCs = 13.224.134 kg
Annual RPC Solid waste reduction using RPCs = 13.792.420 kg
Annual RPC energy demand reduction using RPCs = 1.734.107 GJ
Annual RPC water use reduction using RPCs = 3.199.741 m3