Narzędzie firmy IFCO do szacowania oszczędności w zakresie kosztów pracy i uszkodzeń

Narzędzie to pomoże oszacować koszty centrum dystrybucji detalicznej, koszty pracy oraz koszty uszkodzeń produktów w sklepach, w zakresie których można uzyskać oszczędności poprzez zamianę opakowań jednorazowego użytku na plastikowe pojemniki wielokrotnego użytku do transportu świeżych produktów. Szacunki te nie uwzględniają dodatkowych możliwości uzyskania oszczędności z tytułu korzystania z ulepszonego sprzętu, przestrzeni lub transportu, zmniejszenia roszczeń odszkodowawczych pracowników lub innych istotnych kosztów pośrednich, na które wpływ ma rodzaj stosowanych opakowań.

Aby uzyskać kompleksowe dane szacunkowe dotyczące oszczędności kosztów, należy się z nami skontaktować.

Wprowadź dane poniżej, aby oszacować oszczędności w zakresie pracy i uszkodzeń możliwe do osiągnięcia dzięki zastosowaniu plastikowych pojemników wielokrotnego użytku (PPWU) firmy IFCO

Roczna liczba skrzyni ze świeżymi produktami otrzymywanych przez centrum dystrybucyjne (dowolny rodzaj opakowania)

Cs mixed eu 1

Roczna liczba skrzyni ze świeżymi produktami otrzymywanych przez centrum dystrybucyjne w PPWU firmy IFCO

Cs forklift eu 1

Średnia wartość na skrzynię (w €)

Cs mixed eu 1
Wyniki

Roczne oszczędności kosztów w zakresie pracy w porównaniu z pełnym wykorzystaniem opakowań jednorazowego użytku

---

Roczne oszczędności kosztów w zakresie uszkodzeń w porównaniu z pełnym wykorzystaniem opakowań jednorazowego użytku

---