Globalne zarządzanie

Wolfgang Orgeldinger

Chief Executive Officer IFCO SYSTEMS N.V. 

Wolfgang Orgeldinger objął stanowisko Chief Executive Officer ICFO SYSTEMS w sierpniu 2013 roku. Orgeldinger dołączył do firmy w grudniu 2000 roku. Od stycznia 2002 do sierpnia 2013 roku pracował na stanowisku Chief Operating Officer . Wcześniej zarządzał działem IT i e-logistyki jako CIO firmy. Przed dołączeniem do IFCO, Orgeldinger zajmował różne stanowiska kierownicze związane z technologiami informacyjnymi w firmie Computer 2000, w tym Executive Vice President Grupy Computer 2000 oraz wcześniej Managing Director oddziału Computer 2000 w Niemczech. Od 2000 był członkiem Wykonawczej Rady Nadzorczej Computer 2000. Był odpowiedzialny za logistykę, usługi techniczne, montażowe oraz IT na całą Europę. Wcześniej przez 10 lat pracował na różnych kierowniczych stanowiskach w Digital Equipment Corporation i ukończył studia na kierunku Business Administration na Uniwersytecie Bayreuth w Niemczech.