Vizija i misija

Vizija

Vizija IFCO je razvijati i zadržati poziciju globalnog tržišnog lidera, te uspješnost poslovanja u svim segmentima. U isto vrijeme IFCO ne žrtvuje i ne ugrožava moralnu odgovornost koju ima prema ljudima s kojima posluje, te prema ekosustavu iz kojeg crpi resurse.

Misija

Naša RPC ambalaža je proizvod najsuvremenijih tehnologija i osmišljena je s ciljem da osigura optimalnu zaštitu okoliša. Misija IFCO je da rješenja konstantno unapređuje, uvijek vodeći računa o društvenom i ekološkom aspektu proizvoda tako da budu najekonomičniji i ekološki najprihvatljiviji način podrške našim klijentima.

Korporativna kultura

Kao svjetska korporacija, moramo razmišljati i komunicirati pomičući jezične i geografske barijere te sukladno time usmjeravati i naše strategije. Trudeći se i stremeći uspjehu na svakom od naših tržišta, cilj nam je razviti fleksibilnost kako bi našu globalnu strategiju prilagodili uvjetima koji vladaju na lokalnim tržištima.

Naš poslovni model zahtijeva čvrstu vezu s našim klijentima i prilagođenost uvjetima na lokalnim tržištima. U tom smislu, mislimo globalno a djelujemo lokalno. Zato na operativnim poslovima uglavnom zapošljavamo ljude iz zemalja i regija u kojima poslujemo. Zahvaljujući bliskim odnosima s klijentima, naše osoblje je dobro upoznato sa specifičnim potrebama i problemima svakog klijenta, kao i s različitim kulturama koje su karakteristične za pojedina tržišta. Bliska povezanost s klijentima i okruženjem, u kojem posluju, je ključni čimbenik našeg dugoročnog postignuća.