Obavijest o privatnosti

IFCO SYSTEMS Croatia d.o.o (zajednički "IFCO" ili "mi" ili "naš" ili "nas"), poštuju vaše pravo na privatnost i vaše pravo da kontrolirate širenje svojih ličnih podataka. Kliknite ovdje za listu naših poslovnih lokacija i kontakt informacija.

Ova obavijest odnosi se na internet sajt i bilo koje mobilne aplikacije ili na druge mrežne i/ili mobilne aplikacije ili sajtove kojima upravljamo ili koji se odnose na nas (zajednički ‘’internet sajt’’). Ona također opisuje kako ovaj internet sajt prikuplja informacije od vas, koje vrste informacija prikuplja, šta mi možemo raditi sa informacijama koje dajete i vaša prava u vezi privatnosti.

Posjećivanjem našeg internet sajta i/ili korištenjem usluga koje su ponuđene na ili kroz naš internet sajt, potvrđujete da ste pročitali i razumjeli odredbe ove Obavijesti o privatnosti. Ova Obavijest o privatnosti je ugrađena, i dio je odredbi i uvjeta našeg internet sajta, koji uređuju vaše korištenje našeg internet sajta.

1. INFORMACIJE KOJE MOŽEMO PRIKUPLJATI OD VAS

Možemo prikupljati i obrađivat sljedeće informacije o vama:

1.1. Informacije za kontakt

Ako odaberete korištenje funkcije za kontakt, možemo od vas tražiti da navedete neke osnovne informacije o sebi i/ili vašoj kompaniji -- kao što su ime, naziv radnog mjesta, adresa e-pošte -- koje nam omogućuju da vam pružimo usluge i informacije i pomažu da naš kontakt sa vama bude što produktivniji.

U skladu sa vašim marketinškim preferencijama prikupljenim u trenutku kad podnesete zahtjev za više informacija na našem sajtu, možemo vam slati informacije o robama i uslugama za koje možete biti zainteresirani da ih kupite putem pošte, telefona e-pošte ili na drugi način. Imate pravo "dati suglasnost" ili "odbiti suglasnost" za određenu opciju upotrebe vaših ličnih informacija u ove svrhe.

1.2. Komunikacije

Kako bismo konstantno unapređivali efikasnost komunikacija našeg korisničkog servisa, možemo ispitati efikasnost komunikacije s vama putem e-pošte. Također možemo prikupljati i druge informacije od vas kada dajete komentare ili sudjelujete u anketama.

1.3. Pregledavanje

Podaci o vašim posjetama našem internet sajtu, uključujući, ali ne ograničavajući se na promet podataka, podatke o lokaciji, prijave na stranicu i druge komunikacijske podatke, bez obzira da li su potrebni za naše vlastite svrhe ili u druge svrhe te izvori podataka kojima pristupate.

2. IP ADRESE I KOLAČIĆI

2.1. IP adrese

Naši mrežni serveri mogu prikupljati naziv domene koju ste koristili za pristup Internetu, sajt sa kojeg ste došli i sljedeći sajt koji posjećujete. Ove informacije se sažimaju kako bi se izmjerio broj posjeta sajtu, prosječno provedeno vrijeme, pregledi stranice i drugi statistički podaci o posjetiocima ovog sajta. Također možemo koristiti ove sažete podatke da nadgledamo rad sajta i da učinimo sajt i jednostavnijom i pogodnijom za korištenje.

Kad posjećujete naš sajt, sakupljamo određene tehničke podatke o vašem računaru kako bismo vam olakšali korištenje sajta. Na primjer, možemo evidentirati varijable okruženja, kao što su vrsta preglednika, operativni sistem i CPU brzina, kao i adresa internet protokola (IP) vašeg izvornog pružaoca usluge interneta (provajdera) kako bismo vam pokušali pružiti najbolju moguću uslugu. Također možemo bilježiti zahtjeve i rezultate pretrage, kako bismo pokušali osigurati tačnost i efikasnost našeg pretraživača. Možemo koristiti vašu IP adresu da pratimo vaše korištenje sajta. Ovi podaci ,,protoka klikova’’ mogu se uspoređivati sa drugim informacijama koje dajete.

2.2. O kolačićima

Kolačići su datoteke, koje obično sadrže jedinstvene identifikatore, koje šalju mrežni serveri na mrežne preglednike i koji onda mogu biti poslani nazad na server svaki put kad preglednik zatraži stranicu od servera.

Kolačiće mogu koristiti mrežni serveri kako bi identificirali i pratili korisnike dok oni vrše navigaciju kroz različite stranice na internet sajtu i kako bi identificirali korisnike koji se vraćaju na sajt. Kolačiće postavlja ili naš internet sajt (kolačići prve strane) ili drugi sajtovi čiji se sadržaj pojavljuje na našem internet sajtu (kolačići treće strane).

Kolačići mogu biti ili ,,trajni’’ kolačići ili ,,sesijski’’ kolačići. Trajni kolačići sastoje se od tekstualne datoteke koju šalje mrežni server na mrežni preglednik, koji će biti pohranjeni od strane preglednika i ostat će važeći do datuma svog isteka (ukoliko prije toga nisu izbrisani od strane korisnika). Sesijski kolačići, s druge strane, će isteći na kraju korisničke sesije, kad se mrežni preglednik zatvori.

2.3. Kako koristimo kolačiće

Kolačići ne sadrže nikakve informacije koje bi vas lično identificirale, ali mi možemo informacije koje pohranjujemo o vama povezati sa informacijama pohranjenim i dobijenim od kolačića.

Informacije koje pribavimo od vas koristimo u sljedeće svrhe:

• da prepoznamo vaš računar kad posjećujete naš internet sajt

• da vas pratimo dok vršite navigaciju kroz naš sajt

• da poboljšamo upotrebljivost internet sajta

• da analiziramo korištenje našeg internet sajta

Postoje različite kategorije kolačića koje se koriste u različite svrhe.

2.4. Upravljanje kolačićima

Možete kontrolirati na koji način vaš preglednik postupa sa kolačićima koje je primio sa našeg internet sajta. Možete odabrati da odbijete kolačića ili da budete pitani prije nego što se kolačić sačuva na vašem hard disku, ili da samo prihvatite kolačiće sa određenog sajta koji odaberete. Informacije o brisanju ili kontroliranju kolačića dostupne su na www.AboutCookies.org. Odbijanjem da prihvatite kolačiće od nas, možda nećete moći koristiti neka od svojstava i funkcija dostupnih na našem internet sajtu.


3. KAKO KORISTIMO LIČNE INFORMACIJE

Informacije koje smo prikupili o vama možemo koristiti za:

3.1. Uključite se na naš internet sajt

3.2. Osigurajte da se sadržaj sa našeg internet sajta prezentira na najefikasniji način za vas i vaš računar

3.3. Komuniciranje s vama o našim proizvodima, uslugama, ponudama, događajima i promocijama i nuđenje proizvoda i usluga za koje vjerujemo da vas interesuju, preko poslovnih alarma putem e-pošte ili biltena.

3.4. Pružanje korisničke podrške, uključujući odgovaranje na zahtjeve za informacijama o našim proizvodima i uslugama (kao što su informacije o sigurnosti materijala ili upiti o našim uslugama)

3.5. Pružanje posebnih usluga koje ste tražili

3.6. Olakšavanje vašeg uključivanja u naše dobrotvorne programe i društvene aktivnosti

3.7. Vođenje, procjenjivanje i unapređivanje našeg poslovanja

3.8. Prikupljanje povratnih informacija od vas i unapređivanje naših proizvoda, usluga, programa i Internet usluga

3.9. Analiziranje i poboljšavanje naših marketinških komunikacija i strategija te trendova i statističkih pokazatelja u vezi korištenja naših Internet usluga

3.10. Zaštitu od i sprečavanje prevare, neovlaštenih transakcija, potraživanja i drugih odgovornosti i upravljanje rizikom od izlaganja, uključujući identifikaciju potencijalnih hakera ili neovlaštenih korisnika

3.11. Pridržavanje važećih zakonskih obaveza i industrijskih standarda i naših politika

4. OTKRIVANJE LIČNIH INFORMACIJA

Kada date informacije na našem internet sajtu, mi te informacije možemo dijeliti kako slijedi:

4.1. Unutar kompanije IFCO. Kliknite ovdje za listu naših poslovnih lokacija i kontakt informacija.

4.2. Kako bismo ispunili vaše zahtjeve, učinili da vam budu dostupne razne funkcije, usluge i materijali, odgovorili na vaše upite i zbog drugih svrha opisanih u odjeljku "Kako koristimo vaše informacije" u Obavijesti o privatnosti ovog internet sajta, možemo dijeliti vaše lične informacije ili informacije o korištenju s trećim stranama koje vrše funkcije u naše ime (ili u ime naših partnera ili drugih pravnih lica sa kojima poslujemo), kao što su kompanije ili pojedinci koji: su domaćini ili vode naše sajtove; analiziraju podatke; pružaju korisničke usluge; isporučuju poštom uzorke proizvoda ili upravljaju plaćanjima; oglašivačima; sponzorima ili ostalim trećim stranama koje učestvuju u našim promocijama ili ih administriraju ili pružaju marketinšku ili promotivnu pomoć. Naše usluge vam mogu ponuditi mogućnost da izaberete opciju primanja informacija ili marketinških ponuda od trećih strana ili da na drugi način date saglasnost za dijeljenje vaših informacija sa trećim stranama. Ako se složite da vaše lične informacije budu dijeljene, vaše lične informacije bit će otkrivene trećoj strani koja podliježe obavijesti o zaštiti privatnosti i poslovnim praksama te treće strane.

4.3. Možemo sa trećim stranama dijeliti informacije koje nisu lične, kao što su sažete korisničke statistike, demografske informacije i informacije o korištenju.

4.4. Možemo otkriti vaše lične informacije, informacije o korištenju i druge informacije o vama stranama koje preuzimaju dio ili cijelu našu imovinu kao i pravnim zastupnicima i konzultantima. Ako prenesemo vaše informacije subjektu koji nas je preuzeo, mi ćemo učiniti razumne napore da ga uputimo da koristi vaše informacije na način koji je u saglasnosti sa ovom Obavijesti o privatnosti.

4.5. Ako dođe do bankrota ili bilo kakvog postupka reorganizacije protiv nas, vaše informacije mogu se smatrati imovinom kompanije koja može biti prodana ili prenesena trećim stranama.

4.6. Možemo drugima otkriti informacije o vama ako u dobroj namjeri vjerujemo da smo to obavezni prema zakonu ili zbog pravnog postupka, kako bismo odgovorili na potraživanja ili zaštitili prava, vlasništvo ili sigurnost IFCO-a ili drugih.

5. POSEBNI PROPISI ZA NAŠE EVROPSKE KORISNIKE

Dajući nam informacije i podatke, potvrđujete da ste razumjeli i primili na znanje da IFCO može prikupljati, koristiti i otkrivati lične podatke u komercijalne i marketinške svrhe i može dijeliti takve informacije (u skladu sa odredbama ove Obavijesti o privatnosti) unutar kompanije i sa svojim partnerima - od kojih neki ili svi mogu biti izvan vaše rezidentne jurisdikcije.

5.1. Komunikacije

Kako bismo konstantno unapređivali efikasnost komunikacija našeg korisničkog servisa, možemo ispitati efikasnost komunikacije s vama putem e-pošte. U tom slučaju, pošto se vaša komunikacija odnosi na korisničke servise u Evropskoj uniji ili Evropskom ekonomskom području (EU/EEA), takve analize vrše se na osnovu e-poruka koje su učinjene anonimnim. Mi ove e-poruke učinimo anonimnim, u skladu sa propisima Opće uredbe o zašiti podataka EU i lokalnih zakona, prije nego što ih proslijedimo na analizu obrađivaču / pružaocu usluge izvan EU/EEA. U manje vjerojatnom slučaju da se podaci ponovo identificiraju nakon prijenosa, sigurnost vaših podataka bit će zaštićena odgovarajućim zaštitama, uključujući, ali se ne ograničavajući na standardne klauzule u skladu sa odlukom Evropske komisije (C(2010)593 od 5. februara 2010. godine o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos ličnih podataka obrađivačima osnovanim u trećim zemljama koji ne osiguravaju adekvatan nivo zaštite podataka (‘’Standardne klauzule’’).

5.2. Gdje pohranjujemo vaše lične informacije

Morati biti svjesni da lični podaci koje dijelite mogu biti preneseni i pohranjeni izvan EU/EEA i u baze podataka i na servere u Sjedinjenim Državama te u drugim zemljama u kojima zakoni o zaštiti privatnosti ne moraju biti tako sveobuhvatni kao oni u vašoj zemlji boravka ili državljanstva. Takvi prijenosi će se vršiti samo tamo gdje postoje odgovarajuće zaštite, uključujući, ali se ne ograničavajući na Standardne klauzule.

5.3. Pravna osnova za obradu podataka

Mi ćemo prikupljati i obrađivati lične podatke o vama tamo gdje imamo pravnu osnovu za to, uključujući izvršavanje ugovora (gdje je obrada neophodna za zaključivanje ili izvršavanje ugovora sa vama) i gdje imamo saglasnost i legitimne interese. Možemo obrađivati vaše lične podatke u svrhu naših legitimnih interesa, pod uslovom da takva obrada ne ugrozi vaša prava i slobode. Tamo gdje se pozivamo na legitimne interese, vi imate pravo da uložite prigovor. Imajte na umu da ako uložite prigovor, to može utjecati na našu mogućnost da pružamo određene usluge koje su u vašu korist.

Mi obrađujemo vaše lične podatke na osnovu legitimnih interesa kako bismo:

• Zaštitili vas, nas ili druge od sigurnosnih prijetnji

• Pridržavali se zakona koje se odnose na nas

• Unaprijedili funkcioniranje našeg internet sajta

• Omogućili ili administrirali naše poslovanje, kao što su izdavanje faktura ili održavanje platforme i

• Razumjeli i poboljšali naše poslovanje ili odnose sa klijentima generalno

5.4. Evropska tijela za nadzor

Imate pravo da uložite pritužbu kod evropskih tijela za zaštitu podataka i nadzor u pogledu prikupljanja i korištenja vaših ličnih informacija. Za više informacija kontaktirajte vaša lokalna tijela za zaštitu podataka (podaci za kontakt za tijela za zaštitu podataka dostupni su na http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

6. ZAHTJEVI ZA PRISTUP LIČNIM INFORMACIJAMA

Možete: (i) zahtijevati informacije o njima i pristup ličnim informacijama koje držimo o vama; (ii) tražiti da se ispravi bilo koja netačna informacija o vama koju držimo; (iii) uložiti prigovor na određene vrste obrade vaših ličnih informacija koje vršimo (uključujući pravo da iziđete iz opcije bilo kakvog direktnog marketinga); (iv) zahtijevati da izbrišemo lične informacije koje držimo o vama; i (v) tražiti kopiju vaših ličnih informacija u računarski čitljivom, uobičajenom formatu (ili tražiti da prenesemo vaše lične informacije u takvom formatu trećoj strani koja je pružalac usluga).

Dok neka od ovih prava možete ostvariti direktno preko našeg internet sajta, za mnoga od prava, kao što su ona koja se odnose na brisanje vaših ličnih podataka, će morati biti upućen zahtjev na način koji je opisan u odjeljku "Kako nas kontaktirati" u ovoj Obavijesti o privatnosti.

Mi ćemo razmotriti takve zahtjeve i odgovoriti vam. Ako odbijem zahtjev za pristup, mi ćemo vas obavijestiti o razlozima tog odbijanja. Možda ćemo vam naplatiti malu naknadu i tražiti potvrdu vašeg identiteta prije nego što vam damo kopiju vaših informacija na zakonski dozvoljen način.

7. ZADRŽAVANJE PODATAKA

Mi ne zadržavamo lične podatke koje prikupljamo od vas duže nego što je to neophodno, osim tamo gdje imamo tekuću legitimnu poslovnu potrebu da to učinimo (na primjer da vam pružimo usluge koje ste tražili ili da se pridržavamo važećih zakonskih obaveza).

8. SIGURNOST

Mi održavamo određene administrativne, tehničke i fizičke zaštitne mjere kako bismo potpomogli zaštitu od gubitka, zloupotrebe ili neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja vaših ličnih informacija. Međutim, niti jedan elektronski prijenos podataka ili skladištenje informacija ne mogu biti u potpunosti sigurni. Ne možemo osigurati ili jamčiti sigurnost bilo koje informacije koju nam prenosite ili koju mi pribavimo. U skladu s tim, naš internet sajt morate koristiti na vaš vlastiti rizik.

Ako se, usprkos svim našim naporima, povreda podataka dogodi, mi ćemo učiniti sve što je razumno praktično izvodljivo da ograničimo štetu. U slučaju povrede podataka i zavisno o okolnostima, mi ćemo vas obavijestiti o korektivnim aktivnostima kako bismo spriječili svaku daljnju štetu.

9. ŠTA BISTE JOŠ TREBALI ZNATI?

9.1. Sadržaj stvoren od strane korisnika

Neke od naših usluga i funkcija društvenih mreža omogućavaju podnošenje vašeg vlastitog sadržaja za javno postavljanje. Informacije koje postavite na ovaj način postaju javne informacije i ne podliježu ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti internet sajta. Mi ne možemo kontrolirati na koji način drugi mogu koristiti javno objavljene informacije.

Bilo koje informacije, komunikacije ili materijal bilo koje vrste ili prirode koje postavite ili podnesete na naš internet sajt (uključujući, ali se ne ograničavajući na bilo koji IFCO sajt ili partnerske sajtove sadržane na platformi društvenih medija ili sajtovima kao što su Facebook ili Twitter) putem e-pošte, postavljanjem, preko poruka, učitavanjem, preuzimanjem ili na drugi način (zajednički ,,Podnesak’’) činite na svoj vlastiti rizik i bez očekivanja bilo kakve privatnosti. Mi ne možemo kontrolirati aktivnosti drugih korisnika bilo koje od platformi društvenih medija ili internet sajtova i stoga nismo odgovorni za bilo koji sadržaj ili podneske sadržane na takvim sajtovima i platformama.

9.2. Stanovnici Kalifornije i ‘’Ne-prati’’ otkrivanje

Ako ste stanovnik Kalifornije, možete od nas tražiti da se uzdržimo od dijeljenja vaših informacija (bilo da su prikupljene preko interneta ili van mreže) s našim partnerima za njihove marketinške svrhe, ako su ti partneri odvojena pravna lica. Kažite nam koje su vaše preferenicije kontaktirajući nas kako je navedeno u odlomku ,,Kako nas kontaktirati’’ ove Obavijesti o zaštiti privatnosti internet sajta.

Obzirom da još nema konsenzusa oko toga kako bi kompanije trebale odgovoriti na mehanizme "Ne prati" ("DNT") bazirane na internet pregledniku, naš internet sajt ne odgovara na DNT signale bazirane na pregledniku.

9.3. Prakse zaštite privatnosti trećih strana

Neke od naših usluga i funkcija društvenih mreža omogućavaju podnošenje vašeg vlastitog sadržaja za javno postavljanje. Na primjer, naš sajt prikazuje ikonice Twitter-a i LinkedIn-a. Kad kliknete na te ikonice trećih strana, otvorit će se novi prozor za internet sajt te kompanije. Informacije koje postavite na ovaj način postaju javne informacije i ne podliježu ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti internet sajta. Mi ne možemo kontrolirati na koji način drugi mogu koristiti javno objavljene informacije.

Bilo koje informacije, komunikacije ili materijal bilo koje vrste ili prirode koje postavite ili podnesete na naš internet sajt (uključujući, ali se ne ograničavajući na bilo koji IFCO sajt ili partnerske sajtove sadržane na platformi društvenih medija ili sajtovima kao što su Facebook ili Twitter) putem e-pošte, postavljanjem, preko poruka, učitavanjem, preuzimanjem ili na drugi način (zajednički ,,Podnesak’’) činite na svoj vlastiti rizik i bez očekivanja bilo kakve privatnosti. Mi ne možemo kontrolirati aktivnosti drugih korisnika bilo koje od platformi društvenih medija ili internet sajtova i stoga nismo odgovorni za bilo koji sadržaj ili podneske sadržane na takvim sajtovima i platformama.

9.4. Djeca

Naše usluge generalno nisu namijenjene djeci mlađoj od 16 godina. Mi ne prikupljamo svjesno lične informacije od bilo koga mlađeg od 16 godina bez saglasnosti roditelja. Ako saznate da smo prikupili lične informacije od djeteta mlađeg od 16 godina bez roditeljske saglasnosti, kontaktirajte nas na način naveden ispod kako bismo mogli poduzeti odgovarajuću aktivnost.

10. KAKO NAS KONTAKTIRATI

Ako imate bilo kakvih pitanja, komentara ili zabrinutosti u vezi ove Obavijesti o privatnosti ili ako biste željeli ažurirati informacije koje imamo o vama ili vaše preferencije, kontaktirajte našeg službenika za privatnost na privacy@ifco.com. Alternativno, obratite se našoj lokaciji za kontakt koja vam je najbliža. Naša lista poslovnih lokacija dostupna je ovdje.

11. AŽURIRANJA OBAVIJESTI O PRIVATNOSTI

Mi zadržavamo pravo izmjene ili nadopune ove Obavijesti o privatnosti u bilo koje vrijeme. Izmjene u politici bit će postavljene/objavljene najmanje 30 dana prije nego što te izmjene stupe na snagu. Datum ispod označava kada je ova Obavijest o privatnosti zadnji put izmijenjena.

Ova politika je zadnji put ažurirana dana 30.04.2019. sa stupanjem na snagu dana 31.05.2019.