Vize a poslání

Vize

Vize společnosti IFCO je dosáhnout a udržet si vedoucí postavení na světovém trhu a dosahovat ziskovosti ve všech oblastech našeho podnikání, aniž by byla dotčena nebo ohrožena naše morální odpovědnost vůči všem lidem, se kterými jednáme a vůči ekologickému systému, ze kterého čerpáme naše zdroje.

Poslání

Naše nejmodernější řešení opakovaně použitelných plastových kontejnerů RPC jsou navržena tak, aby zajišťovala optimální ochranu životního prostředí. Posláním společnosti IFCO je zohledňovat sociální a ekologické aspekty v procesu neustálého zlepšování našich řešení tak, aby poskytovaly nákladově nejefektivnější způsoby, jak podporovat naše klienty při zachování ohleduplnosti k životnímu prostředí.

Firemní kultura

Jako celosvětová korporace musíme myslet a komunikovat bez jazykových a geografických bariér a podle toho orientovat naše strategie. Protože se však snažíme uspět v každé z lokalit, kde podnikáme, snažíme se být dostatečně flexibilní, abychom přizpůsobili naši globální strategii místním podmínkám na trhu.

Náš obchodní model vyžaduje úzkou vazbu s našimi zákazníky a místními podmínkami na trhu. Aby jej bylo možné realizovat, myslíme globálně a jednáme podle místních podmínek. Proto naši provozní zaměstnanci obvykle pocházejí z jednotlivých zemí a regionů, ve kterých působíme. Díky svým úzkým kontaktům s našimi zákazníky velmi dobře chápou individuální potřeby a zájmy klientů a jsou obeznámeni s různými kulturními zvyklostmi, kterými se jednotlivé trhy vyznačují. Tato úzká interakce s našimi zákazníky a prostředím, ve kterém působí, je pro náš dlouhodobý úspěch životně důležitá.