Pro naše zákazníky zajišťujeme efektivní, bezpečná a udržitelná řešeníKontejnery RPC společnosti IFCO zvyšují efektivitu dodavatelských řetězců našich zákazníků tím, že zlepšují využívání prostoru a zkracují čas potřebný na manipulaci, stohování a nakládání, snižují náklady a omezují plýtvání se zdroji. Naše kontejnery RPC jsou rovněž pro uživatele bezpečnější než tradiční jednorázová balení. Jsou navrženy tak, aby vyhověly ergonomickým požadavkům, snížily počet zranění způsobených při manipulaci a eliminovaly potřebu nožů na rozřezávání krabic. Kontejnery RPC rovněž pomáhají snižovat dopad činnosti v dodavatelských řetězcích našich zákazníků na životní prostředí. Nedávné studie provedené jak v Evropě tak v Severní Americe potvrzují, že používání našich kontejnerů RPC snižuje dopad činnosti v dodavatelských řetězcích v oblasti čerstvých produktů na životní prostředí ve srovnání s používáním jednorázových kartonových obalů.

Více informací o našem přístupu k zákazníkům naleznete zde

* Fraunhofer IBP study, Carbon Footprint of Food packaging, Commissioned by Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) Feb 2018; The Sustainability of Packaging Systems for Fruit and Vegetable Transport in Europe based on Life-Cycle-Analysis, Update 2009", published in February 2009 by Stiftung Initiative Mehrweg; Franklin Associates, 2017,“Comparative Life Cycle Assessment of RPCs and display and non-display ready corrugated containers used for fresh produce applications”


Díky neustálému zlepšování našich produktů, činností a našeho dodavatelského řetězce minimalizujeme dopady naší činnosti na životní prostředí.

Díky partnerství se zařízeními našich dodavatelů jsme vyvinuli techniku k úspornému mytí a sušení, která pomáhá minimalizovat naši spotřebu energie a vody. Naši inženýři neustále hledají způsoby, jak učinit naše kontejnery RPC ještě efektivnější, aby bylo možné optimalizovat počet kontejnerů RPC, které lze stohovat na paletě, a tak každým zdokonalením snížit požadavky na přepravu.

Společnost IFCO nainstalovala zařízení na čištění vody, které snižuje spotřebu vody používané během našeho mycího procesu. Kromě toho v našich mycích centrech používáme energeticky úsporné technologie díky kombinované výrobě elektrické energie a tepla.

íce informací o iniciativách udržitelnosti ve společnosti a Zprávu o udržitelném rozvoji naší mateřské společnosti naleznete zde

Společnost IFCO podporuje komunity v oblastech své působnosti

polečnost IFCO podporuje potravinové banky na našich trzích po celém světě prostřednictvím naší iniciativy Celosvětové zodpovědnosti. 


Naše řešení pomáhají snížit ztráty potravin v dodavatelském řetězci

 links between product damage and packaging type (specifically RPCs and one-way cardboard boxes). Through the supply chain, the following packaging damage rates were observed:", "Kontejnery RPC společnosti IFCO pomáhají snižovat ztrátu potravin v důsledku mechanického poškození (rozdrcení, pořezání, pomačkání) a nesprávné teploty. Hladký vnitřní prostor a robustní konstrukce našich kontejnerů RPC chrání rychle se kazící produkty před poškozením během balení, stohování a dopravy, což vede k výrazně nižší míře poškození a tudíž nižším ztrátám potravin na cestě od výrobce k prodejci. Studie z roku 2013 [odkaz na studii ve formátu.pdf], kterou provedli vědci z institutu Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics a pracovní skupina Cold-Chain Management na univerzitě v Bonnu, hodnotily potenciální spojitost mezi poškozením produktu a typem balení (konkrétně kontejnery RPC a jednorázové kartonové krabice). V rámci dodavatelského řetězce byla zjištěna tato míra poškození obalu:

Poškození obalu v menší míře

Míra poškození kontejneru RPC: 12 %

Míra poškození jednorázového obalu:  4,2 %

Poškození produktu v menší míře

Míra poškození produktu v kontejneru RPC: 0%

Míra poškození produktu v jednorázových obalech: 20 %

Míra poškození obalu v centrálním skladu

Míra poškození kontejneru RPC v centrálním skladu

Míra poškození jednorázového obalu v centrálním skladu

Naše kontejnery RPC navíc snižují možnost mechanického poškození tím, že se vyznačují vysokou mírou ventilace, což umožňuje rychlejší ochlazení po sklizni produktů podléhajících zkáze. Tato ventilace také umožňuje přesnější regulaci teploty produktů během skladování a přepravy. Rychlejší chlazení a lepší regulace teploty po sklizni podporuje delší trvanlivost čerstvých produktů, snižuje neprodejnost produktu a odpad v maloobchodě. Tyto výhody potvrdily studie u těchto produktů: jahody, mango, dýně, a další produkty.

Jsme přesvědčeni, že pracoviště, kde vládne angažovanost, bezpečí, tolerance a různorodost podněcuje v našich lidech to nejlepší. V prvé řadě se snažíme zajistit, aby nedošlo k žádné újmě.

Jako člen skupiny Brambles společnost IFCO podporuje a prosazuje Všeobecnou deklaraci OSN o lidských právech. Prostřednictvím našich firemních pravidel se společnosti skupiny Brambles zavazují:

  • Zajistit bezpečné pracovní prostředí tak, aby nedošlo k žádné újmě díky osvědčeným postupům v oblasti průmyslu při řízení bezpečnosti a ochrany zdraví;
  • Být zaměstnavatelem s rovnými příležitostmi, který se zavázal k rozvíjení různorodé pracovní síly, kde se s každým člověkem zachází spravedlivě bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, rasu nebo náboženství;
  • Vytvářet prostředí, kde je každý člověk podporován, aby podával co nejlepší výkon a plně realizoval svůj potenciál tím, že je mu umožněno vzdělávání a poskytnuty příležitosti pro rozvoj jednotlivců i skupin.
  • Zajistit, aby zaměstnanci mohli diskutovat o jakémkoli pracovním problému s jistotou, že se jim dostane spravedlivého, nestranného a důvěrného přezkoumání problematiky jejich záležitosti.

Strategie udržitelného rozvoje ve skupině Brambles zdůrazňuje závazek skupiny, aby nedocházelo k žádné újmě, a to v žádné z jejich společností. To znamená, že usilujeme o nulovou újmu na zdraví, nulové škody na životním prostředí a nulový škodlivý dopad na lidská práva.


Více informací o naší strategii a politice naleznete zdeEnvironmental Calculator

Ifco Applicator

Ifco Product Finder

MyIFCO™ webclearing Login