Kontejnery RPC společnosti IFCO ovlivňují snížení nákladů v maloobchodních dodavatelských řetězcích až o 23 %

Snížení nákladů výrobců o 10 %

 1. Rychlejší a efektivnější chlazení
 2. Nižší úroveň poškození při přepravě do distribučního centra
 3. Snadné ukládání a sestavování

Snížení nákladů na skladování o 25 %

 1. Snížené náklady na manipulaci, skladování a vybavení
 2. Snížené riziko poškození produktu
 3. Méně námahy a úsilí

Snížení nákladů maloobchodníků o 51%

 1. Snadný prodej a možnost prezentace zboží
 2. Ergonomic handling
 3. Žádné odpady v oblasti obalů 

Snížení nákladů na přepravu o 5%

 1. Bezpečné stohování je základem pro stabilní palety
 2. Efektivní využití prostoru
 3. Zamezení vlivu vlhka
Toto jsou výsledky nezávislé studie, kterou provedli vědci z institutu Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics.

S naším nástrojem pro výpočet mohou maloobchodníci přibližně odhadnout svůj potenciál pro úspory nákladů

Náklady na balení s 0 % podílem kontejnerů RPC společnosti IFCO

ento nástroj umožňuje maloobchodníkům zadat své konkrétní parametry, aby byli schopni přibližně odhadnout náklady svého dodavatelského řetězce.

 Mezi vstupní parametry patří:

 • Specifikace produktu: jednotlivé produkty, roční objemy, používání kartonových obalů nebo přepravek RPC společnosti·IFCO
 • Specifikace maloobchodníka: země, region, relevantní náklady, parametry dopravy

Náklady na balení s 80% podílem kontejnerů RPC společnosti IFCO

Poté nástroj vypočte odhad přímých a nepřímých nákladů na různých úrovních používání kontejnerů RPC v systému a vyčíslí úspory nákladů ve srovnání se 100% využíváním jednorázových kartonových obalů. Níže uvedený příklad výsledku vychází z údajů reprezentativního maloobchodního dodavatelského řetězce ve střední Evropě.

Kontejnery RPC společnosti IFCO snižují škody související s balením o 94%

Kontejnery RPC společnosti IFCO poskytují optimální ochranu pro čerstvé produkty. Jejich pevná konstrukce a boční stěny umožňující ventilaci zajišťují minimální poškození a optimální proudění vzduchu v rámci dodavatelského řetězce, díky čemuž lze dosáhnout nejvyšší kvality zboží v prodejně. Snížení škod bylo popsáno v souhrnné studii provedené SIM; studii a její výsledky naleznete zde.

Optimální ventilace

 • Zlepšuje kvalitu a trvanlivost produktů
 • Rychlejší chlazení
 • Lepší regulace teploty během přepravy
 • Pomáhá udržovat správnou teplotu v centrálním skladu
 • Čerstvější zboží v prodejně

Bezpečné stohování

 • Vzájemně do sebe zapadající provedení
 • Sestavení stabilní palety
 • Ergonomická manipulace pro snadnější stohování
 • Menší potřeba obalového materiálu
 • Stabilita palet není ovlivněna vlhkostí

Mimořádné provedení

 • Optimální provedení pro čerstvé produktys
 • Robustní konstrukce zajišťuje pevný základ v rámci dodavatelského řetězce
 • Bezpečné rohové západky zajišťují stabilitu
 • Zátěž palety spočívá na kontejnerech RPC, nikoli na produktu uvnitř

Kontejnery RPC společnosti IFCO snižují dopad na životní prostředí

* Fraunhofer IBP study, Carbon Footprint of Food packaging, Commissioned by Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) Feb 2018; The Sustainability of Packaging Systems for Fruit and Vegetable Transport in Europe based on Life-Cycle-Analysis, Update 2009", published in February 2009 by Stiftung Initiative Mehrweg; Franklin Associates, 2017,“Comparative Life Cycle Assessment of RPCs and display and non-display ready corrugated containers used for fresh produce applications”


Kontejnery RPC společnosti IFCO optimalizují místo prodeje

Kontejnery RPC společnosti IFCO zlepšují ergonomické podmínky a umožňují rychlou manipulaci

 • Rychlé sestavení a balení
 • Standardizovaný rozměr umožňuje procesní konzistenci
 • Ergonomické úchytky a provedení umožňují snadné stohování
 • Zajištění palety nevyžaduje přílišnou manipulaci
 • Pevná konstrukce a ergonomické podmínky usnadňují nakládku

Distribuční centrum

 • Úchytky umožňují bezpečnou a rychlou selekci
 • Vzájemně do sebe zapadající provedení promotes easy stacking
 • Standardizovaný rozměr umožňuje jednotné nakládání s různými druhy zboží
 • Zvýšená ochrana produktu znamená menší nároky na manipulaci se smíšenými paletami
 • Bezpečné stohování je základem pro stabilní paletyt

Prodejna

 • Rychlejší prodej a doplňování zboží
 • Úchytky umožňují snadnější manipulaci s těžkými druhy zboží
 • Vzájemně do sebe zapadající provedení promotes easy stacking
 • Nožů na rozřezávání krabic není potřeba
 • Snadné skládání a stohování, svazování kontejnerů k sobě není nutné

Kontejnery RPC podporují bezpečnosti potravin

Záruka čištění kontejnerů RPC procesem SmartCycle™ a prostředky Diversey™

Naše kontejnery RPC jsou vymývány v procesu čištění SmartCycle v souladu s nejvyššími standardy v oboru RPC a v souladu s naším plánem HACCP. Servisní centra společnosti IFCO jsou vybavena nejmodernějším zařízením na čištění a sušení vyvinutým v úzké spolupráci s našimi dodavateli, aby bylo zajištěno co nejúčinnější a nejhospodárnější čištění a sušení našich kontejnerů RPC.

šechna servisní centra společnosti IFCO používají čistící a dezinfekční prostředky Diversey™ společnosti, což je zárukou hygieny u všech kontejnerů RPC společnosti IFCO, které jsou vymývány čistícími a desinfekčními prostředky Diversey™ v programu čištění a sanitace. Diversey™ poskytuje společnosti IFCO záruku, že kontejnery RPC, které byly řádně vyčištěny a vydezinfikovány prostředky Diversey™ budou splňovat limity reziduí všech mikroorganismů, toxických látek a jiných nečistot v souladu s maximálními limity, které stanoví předpisy v dané zemi.

oužívání správně vyčištěných a vydezinfikovaných kontejnerů RPC prostředky Diversey™ dále nepovede k mikrobiální kontaminaci ani k přenesení toxických látek nebo jiných nečistot (např. reziduí pesticidů) z kontejnerů IFCO na produkty, které obsahují.

Záruka se vztahuje na následující látky:

 • Patogenní bakterie přenášené potravinami a mikroorganismy produkující toxin
 • Listeria monocytogeneses
 • Salmonela
 • Sérotypy eschericia coli (STEC, EHEC 0104:H4, O157:H7, 0111:H2)
 • Campylobaceter jejuni
 • Staphylococcus aureus
 • Chřipkový virus A typu H5N1, „ptačí chřipka“
 • Peppino mosaic virus
 • Peppino mosaic potexvirus
 • Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis)
 • Plísně
 • Pesticidy, herbicidy, fungicidy a jejich produkty rozkladu
 • Sloučeniny, které patří do různých chemických skupin (triaziny, organofosforové pesticidy, karbamáty)henylureas, neonicotinoids, etc.)

Environmental Calculator

Ifco Applicator

Ifco Product Finder

MyIFCO™ webclearing Login