Bezpečnost potravin

IFCO klade důraz na bezpečnost potravin

IFCO ví, že bezpečné kvalitní čerstvé produkty jsou pro naše zákazníky nejvyšší prioritou. To je důvod, proč jsme se rozhodli dodržovat nejvyšší standardy bezpečnosti potravin v RPC průmyslu - naše vlastní. Proces čištění RPC IFCO SmartCycle spočívá v tom, že RPC jsou dezinfikovány a jsou tak schopny udržet kvalitu výrobku v celém dodavatelském řetězci.

Přísné globální standardy

IFCO dodržuje ve všech servisních střediscích po celém světě nejpřísnější hygienické normy svého průmyslového odvětví. Střediska jsou v souladu s normou ISO auditována nezávislými organizacemi. V každém z našich téměř 50 mycích zařízení po celém světě využíváme zavedené celosvětově standardizované čisticí procesy a čisticí prostředky. Programy průběžného vylepšování ještě dále zvyšují důkladnost a účinnost těchto procesů. Navíc, naše zařízení uchovávají důležitá data parametrů čistícího procesu s možností sledovat je až do úrovně konkrétní palety.

Proces čištění RPC IFCO SmartCycle™ a záruka Diversey™

Prostřednictvím procesu čištění IFCO SmartCycle RPC jsou naše RPC čištěny podle nejvyšších standardů v odvětví RPC a v souladu s naším plánem HACCP. IFCO má svá servisní střediska vybavena nejmodernějšími technologiemi čištění a sušení, vyvinutými v úzké spolupráci s našimi dodavateli s cílem zajistit co nejúčinnější a nejefektivnější čištění a sušení našich RPC.

Všechna servisní střediska IFCO používají čistící a dezinfekční prostředky Diversey™, která zajišťuje hygienu všech RPC IFCO čištěných čisticími a desinfekčními prostředky Diversey™ v rámci integrovaného čistícího a dezinfekčního programu. Diversey™ poskytuje IFCO záruku, že RPC řádně čištěné a dezinfikované pomocí prostředků Diversey™ nepřekročí maximální limity reziduí mikroorganismů, toxických látek a jiných nečistot stanovené předpisy v dané zemi. 

Navíc, použití RPC řádně čištěných a dezinfikovaných prostředky Diversey™ nebude mít za následek mikrobiální kontaminaci nebo převod toxických látek nebo jiných nečistot (např. rezidui pesticidů) z kontejnerů IFCO na produkty, které jsou v nich obsaženy.

Záruka se vztahuje na:

 • Potravinové patogenní bakterie a toxiny produkující mikroorganismy,
 • Listeria monocytogeneses,
 • salmonella,
 • sérotypy Escherichia coli (STEC, EHEC 0104: H4, O157: H7, 0111: H2),
 • campylobaceter jejuni,
 • staphylococcus aureus,
 • chřipkový virus typu A H5N1 "ptačí chřipka",
 • virus mozaiky pepina,
 • potexvirus mozaiky pepina,
 • Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis),
 • plísně,
 • pesticidy, herbicidy, fungicidy a produkty jejich rozkladu,
 • sloučeniny, které patří do vybraných chemických skupin (triaziny, organofosforové sloučeniny, karbamáty, fenylmočoviny, neonikotinoidy, atd.).