Осигуряваме ефективни, безопасни и устойчиви решения за нашите клиентиПластмасовите контейнери за многократна употреба (RPC) на IFCO повишават ефективността на веригата на доставки на нашите клиенти, от по-добро използване на пространството до по-кратко време за обработка, складиране и товарене и намаляване на разходите. Освен това, тези контейнери са по-сигурни от традиционните опаковки. Те са проектирани така, че да бъдат ергономични, да намалят нараняванията и да елиминират нуждата от отварачки за кутии. Пластмасовите контейнери за многократна употреба помагат и за намаляване на въздействието върху околната среда по веригите на доставките на нашите клиенти. Последните проучвания в Европа и Северна Америка сочат, че използването на нашите контейнери за многократна употреба намаляват въздействието върху околната среда по веригата на доставките на свежи продукти, в сравнение с традиционните картонени опаковки. 

Още информация за нашия подход към клиентите тук

* \"Устойчивостта на системите за опаковане на транспортиране на плодове и зеленчуци в Европа, базирана на Анализ за жизнения цикъл, актуализиран през 2009 г.\", публикуван през февруари 2009 г, от Stiftung Initiative Mehrweg

Ние минимизираме въздействието върху околната среда посредством непрекъснато подобрение на нашите продукти, операции и верига на доставките.

Благодарение на партньорството ни с нашите доставчици на оборудване, ние разработихме оборудване за ефикасно използване на ресурсите при пране и сушене, което помага и за минимизирането на използването на енергия и вода. Нашите инженери постоянно търсят начини да направят нашите пластмасови контейнери за многократна употреба лесни за подреждане, което да оптимизира броя контейнери в палет, намалявайки изискванията за транспортиране с всяко подобрение.

IFCO има инсталирано оборудване за водно рециклиране, което намалява количеството вода, което се използва при процеса на измиване. В допълнение, ние използваме технологии за спестяване на енергия в нашите центрове за миене чрез комбинирано генериране на топлина и енергия.

Още информация за инициативите на компанията за устойчиво развитие и нашия Доклад за устойчивостта тук

IFCO подкрепя общностите, в които оперира

IFCO подкрепя хранителните банки на пазарите ни по света посредством нашата \"Световна инициатива за устойчиво развитие\". Още информация за подкрепата за хранителните банки на IFCO тук

Нашите решения помагат за намаляването на загуба на храна по веригата на доставките

Пластмасовите контейнери за многократна употреба (RPC) на IFCO намаляват загубата на храна поради механични повреди (трошене, порязвания, натрапвания) и неподходяща температура. Гладкият интериор и здравата конструкция на нашите контейнери защитават нетрайните стоки от повреди по време на опаковане, подреждане и транспорт, което води до значително намаляване на уврежданията и загубата на храна от производител към търговец на дребно. Проучване през 2013 г. [линк към PDF доклад], проведено от Института Фраухофер за материален поток и логистика и Работната група за управление на студената верига на Университета в Бон, оцени потенциалната връзка между повредите на продуктите и типа на опаковката (и по-специално между пластмасовите контейнери за многократна употреба и традицинните картонени кутии). Те наблюдаваха следните нива на увреждане по веригата на доставките:

По-ниски нива на увреждане на опаковките

Ниво на увреждане на пластмасовите контейнери за многократна употреба: .12%

Ниво на увреждане на опаковките за еднократна употреба: 4.2%

По-ниски нива на увреждане на продуктите

Ниво на увреждане на продуктите в пластмасови контейнери за многократна употреба: 0%

Ниво на увреждане на продуктите в опаковки за еднократна употреба: 20%

Нива на увреждане на опаковки в Централен склад

Нива на увреждане на пластмасови контейнери за многократна употреба в Централен склад

Нива на увреждане на опаковките за еднократна употреба в Централен склад

В допълнение на намаляването на механичните повреди, нашите пластмасови контейнери за многократна употреба са високо проветриви, позволявайки бързо охлаждане на бързо-развалящи се продукти. Тази вентилация дава възможност за по-пряко управление на температурата при съхранение и транспорт. По-бързото охлаждане и по-добрият контрол на температурата след събиране на реколтата помагат за по-дългия живот на свежите продукти, намалявайки непродаваемите продукти и отпадъци. Тези преимущества са потвърдени в проучвания с ягоди, манго, тикви и други продукти.

Ние вярваме, че приятното, сигурно, толерантно и разнообразно работно място извлича най-доброто от нашите хора. Ние мислим на първо място за това "Да не вредим".

Като член на семейството от компании на Brambles, IFCO подкрепя и поддържа Всеобщата декларация за правата на човека на ООН. Чрез нашите политики за заетостта, компаниите на Brambles са ангажирани с:

  • Това да осигуряваме на безопасна работна среда с цел постигане на Нулева вреда посредством добри практики в индустрията за здравен мениджмънт и управление на безопасността;
  • Това да сме работодател, осигуряващ равни възможности, ангажиран с развитието на разнообразна работна сила и да гарантираме, че всички служители получават равнопоставено отношение, независимо от пол, сексуална ориентация, възраст, увреждания, раса или религия;
  • Това да създадем среда, където всички биват окуражавани да дадат най-доброто от себе си и да реализират своя пълен потенциал, посредством възможности за учене и развитие за отделни лица или групи;
  • Това да осигурим възможност на служителите да обсъждат всякакви проблеми, свързани с работата им и да им дадем увереност, че ще получат справедливо, безпристрастно и поверително разглеждане на въпроса.

Стратегията за устойчиво развитие на Brambles подчертава ангажимента ни да постигнем Нулева вреда за всички бизнеси. Това означава нулеви наранявания, нулева щета върху околната среда и нулево вредно въздействие върху човешките права.


Още информация за нашите стратегия и политики тукИзчисили въздействието върху околната среда

Виж информация за опаковките

Виж технически спецификации

MyIFCO™ webclearing Login