Осигуряваме ефективни, безопасни и устойчиви решения за нашите клиентиПластмасовите контейнери за многократна употреба (RPC) на IFCO повишават ефективността на веригата на доставки на нашите клиенти, от по-добро използване на пространството до по-кратко време за обработка, складиране и товарене и намаляване на разходите. Освен това, тези контейнери са по-сигурни от традиционните опаковки. Те са проектирани така, че да бъдат ергономични, да намалят нараняванията и да елиминират нуждата от отварачки за кутии. Пластмасовите контейнери за многократна употреба помагат и за намаляване на въздействието върху околната среда по веригите на доставките на нашите клиенти. Последните проучвания в Европа и Северна Америка сочат, че използването на нашите контейнери за многократна употреба намаляват въздействието върху околната среда по веригата на доставките на свежи продукти, в сравнение с традиционните картонени опаковки. 

Още информация за нашия подход към клиентите тук

* Fraunhofer IBP study, Carbon Footprint of Food packaging, Commissioned by Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) Feb 2018; The Sustainability of Packaging Systems for Fruit and Vegetable Transport in Europe based on Life-Cycle-Analysis, Update 2009", published in February 2009 by Stiftung Initiative Mehrweg; Franklin Associates, 2017,“Comparative Life Cycle Assessment of RPCs and display and non-display ready corrugated containers used for fresh produce applications”

Ние минимизираме въздействието върху околната среда посредством непрекъснато подобрение на нашите продукти, операции и верига на доставките.

Благодарение на партньорството ни с нашите доставчици на оборудване, ние разработихме оборудване за ефикасно използване на ресурсите при пране и сушене, което помага и за минимизирането на използването на енергия и вода. Нашите инженери постоянно търсят начини да направят нашите пластмасови контейнери за многократна употреба лесни за подреждане, което да оптимизира броя контейнери в палет, намалявайки изискванията за транспортиране с всяко подобрение.

IFCO има инсталирано оборудване за водно рециклиране, което намалява количеството вода, което се използва при процеса на измиване. В допълнение, ние използваме технологии за спестяване на енергия в нашите центрове за миене чрез комбинирано генериране на топлина и енергия.

IFCO подкрепя общностите, в които оперира

IFCO подкрепя хранителните банки на пазарите ни по света посредством нашата \"Световна инициатива за устойчиво развитие\". 


Нашите решения помагат за намаляването на загуба на храна по веригата на доставките

Пластмасовите контейнери за многократна употреба (RPC) на IFCO намаляват загубата на храна поради механични повреди (трошене, порязвания, натрапвания) и неподходяща температура. Гладкият интериор и здравата конструкция на нашите контейнери защитават нетрайните стоки от повреди по време на опаковане, подреждане и транспорт, което води до значително намаляване на уврежданията и загубата на храна от производител към търговец на дребно. Проучване през 2013 г. [линк към PDF доклад], проведено от Института Фраухофер за материален поток и логистика и Работната група за управление на студената верига на Университета в Бон, оцени потенциалната връзка между повредите на продуктите и типа на опаковката (и по-специално между пластмасовите контейнери за многократна употреба и традицинните картонени кутии). Те наблюдаваха следните нива на увреждане по веригата на доставките:

По-ниски нива на увреждане на опаковките

Ниво на увреждане на пластмасовите контейнери за многократна употреба: .12%

Ниво на увреждане на опаковките за еднократна употреба: 4.2%

По-ниски нива на увреждане на продуктите

Ниво на увреждане на продуктите в пластмасови контейнери за многократна употреба: 0%

Ниво на увреждане на продуктите в опаковки за еднократна употреба: 20%

Нива на увреждане на опаковки в Централен склад

Нива на увреждане на пластмасови контейнери за многократна употреба в Централен склад

Нива на увреждане на опаковките за еднократна употреба в Централен склад

В допълнение на намаляването на механичните повреди, нашите пластмасови контейнери за многократна употреба са високо проветриви, позволявайки бързо охлаждане на бързо-развалящи се продукти. Тази вентилация дава възможност за по-пряко управление на температурата при съхранение и транспорт. По-бързото охлаждане и по-добрият контрол на температурата след събиране на реколтата помагат за по-дългия живот на свежите продукти, намалявайки непродаваемите продукти и отпадъци. Тези преимущества са потвърдени в проучвания с ягоди, манго, тикви и други продукти.