За Brambles

Начинът, по който светът произвежда, придвижва и продава стоки, се трансформира. Под марките CHEP и IFCO, Brambles помага да се придвижват повече стоки до повече хора, на повече места, отколкото всяка друга организация в света.

Целта на Brambles е всеки ден да свързва хората с най-важните неща в живота. С палети, сандъци и контейнери, които изграждат невидимия гръбнак на световната верига за доставки, най-големите марки в света се доверяват на Brambles, за да им помогне да транспортират стоките си по-ефикасно, устойчиво и безопасно.

Като пионер в икономиката на споделянето Brambles създаде един от най-устойчивите логистични бизнеси в света чрез споделянето и повторното използване на нашите платформи по модел, наречен "обединяване". Brambles обслужва предимно бързооборотните потребителски стоки (например сухи храни, хранителни стоки, продукти за здравето и личната хигиена), пресни продукти, напитки, търговията на дребно и производствената промишленост. Мащабът и гъстотата на мрежата показват, че Brambles може по-бързо да реагира на променящите се нужди на клиентите.

Brambles осигурява работни места на около 14 000 души и притежава приблизително 590 милиона палети, сандъци и контейнери в мрежа от около 850 сервизни центъра. За повече информация моля посетете www.brambles.com.