За Brambles

Brambles Limited (ASX:BXB) е компания за логистика по веригата на доставките, оперираща в над 60 държави, основно посредством своите марки CHEP и IFCO.

Групата специализира в набирането на оборудване за товари и свързаните с това услуги, като се фокусира върху изнесеното управление на палети, каси и контейнери. Brambles обслужва основно веригите на доставки на потребителски стоки, хранителни продукти, пресни храни, търговия и производство. В допълнение, групата оперира и специализирани предприятия, обслужващи автомобилостроенето, авиацията и индустрията за нефт и газ.

В Brambles работят над 14 000 души, а групата притежава над 590 милиона палета, каси и контейнери чрез мрежа от около 850 центъра за обслужване. За повече информация, моля посетете www.brambles.com

MyIFCO™ webclearing Login