Безопасност на храните

IFCO се ангажира с безопасността на храните

IFCO знае, че безопасните, висококачествени и свежи продукти са основен приоритет за нашите клиенти. Ето защо ние се придържаме към най-високите стандарти за безопасност на храните в индустрията за пластмасови контейнери за многократна употреба, а именно нашите собствени стандарти. Процесът на почистване на IFCO - SmartCycle™ - означава, че пластмасовите контейнери за многократна употреба са дезинфекцирани и в състояние да запазят качеството на продуктите по цялата верига на доставките. 

Стриктни глобални стандарти

IFCO поддържа най-строгите хигиенни стандарти в индустрията във всички свои центрове по света, които се проверяват от трети страни в съответствие с ISO. Ние прилагаме глобално стандартизирани процеси и препарати във всяко от нашите почти 50 съоръжения за почистване по света и постоянно подобряване програмите си, за да сме сигурни, че тези процеси са все по-строги и ефективни. В допълнение, нашите съоръжения поддържат данни за критичните параметрите при процеса на почистване и тези параметри могат да се проследят на ниво индивидуален палет. 

Процес на почистване на пластмасови контейнери за многократна употреба на IFCO - SmartCycle™ и гаранция Diversey™

Чрез процеса на почистване SmartCycle на IFCO, нашите пластмасови контейнери за многократна употреба се почистват според най-високите стандарти в индустрията и в съответствие с нашия план за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP). Центровете за обслужване на IFCO са оборудвани с най-съвременното оборудване за почистване и сушене, създадено в тясно сътрудничество с нашите доставчици, за да осигури по-ефективен и ефикасен процес по почистване и сушене на нашите пластмасови контейнери за многократна употреба. 

Всички центрове на обслужване на IFCO използват почистващи препарати и дезинфектанти Diversey™, организация гарантираща хигиената на всички пластмасови контейнери за многократна употреба на IFCO, почиствани с препарати и дезинфектанти Diversey™ по цялата неразделна програма за почистване и дезинфекциране. Diversey™ предоставя гаранция на IFCO, че остатъчните нива на микроорганизми, токсични вещества и други примеси във всички пластмасови контейнери за многократна употреба, които са правилно почистени и дезинфекцирани с Diversey™ вещества, ще са съвместими с максималните нива, определени от нормативните актове в съответната държава. 

Освен това, използването на правилно почистени и дезинфекцирани с агенти Diversey™ пластмасови контейнери за многократна употреба няма да доведе до микробно замърсяване или прехвърляне на токсични вещества или други примеси (например остатъчни пестициди) от контейнерите на IFCO до продуктите, които се съхраняват в тях. 

Гаранцията покрива следното:

 • Патогенни микроби с хранителен произход и токсини, произвеждащи микроорганизми
 • Листерия моноцитогенис
 • Салмонела
 • Серотипи на естерикия коли (STEC, EHEC 0104:H4, O157:H7, 0111:H2)
 • Кампилобактер йеюни
 • Стафилококус ауреус
 • Грип, вирусен тип A H5N1 “птичи грип"
 • Пепино мозаечен вирус
 • Пепино мозаечен потексвирус
 • Черна сигатока (Mycosphaerella fijiensis)
 • Плесен
 • Пестициди, хербициди, фунгициди и техните продукти на разпадане
 • Съединения, принадлежащи към различни химични семейства (триазини, органофосфорни, карбамати, фенилуреа, неоникотиноиди и др.)