Пластмасовите контейнери за многократна употреба (RPC) на IFCO намаляват разходите по веригата на доставките с 23%

10% по-ниски разходи за производителя

 1. По-бързо и по-ефективно охлаждане
 2. По-ниски нива на щетите
 3. Лесно съхранение и сглобяване

25% по-ниски разходи за склад

 1. По-ниски разходи за обработване, складиране и оборудване
 2. По-ниски щети на продуктите
 3. По-малко физически натиск върху продуктите

51% по-ниски разходи за търговеца

 1. Лесен мърчандайзинг и възможност за излгане на щандовете
 2. Стабилни палети
 1. Без отпадъци от опаковки

5% по-ниски разходи за транспорт

 1. Надеждното подреждане прави палетите стабилни
 2. Ефективно използване на пространството
 3. Устойчивост на влага
Резултатите са от проучване на независима трета страна, проведено от Института Фраухофер за материален поток и логистика.

Търговците могат да изчислят спестеното с нашия калкулатор

Цена за пакет при 0% навлизане на пластмасовите контейнери за многократна употреба на IFCO

Инструментът позволява на търговците да въвеждат своите специфични параметри и да получат оценка на разходите, сходни до тези на тяхната собствена верига на доставките. Входните параметри включват:

· Продуктови спецификации: конкретни продукти, обеми, използване на картонени кутии или пластмасови контейнери на IFCO

· Търговски спецификации: държава, регион, разходи, транспортни параметриИнструментът позволява на търговците да въвеждат своите специфични параметри и да получат оценка на разходите, сходни до тези на тяхната собствена верига на доставките. Входните параметри включват: 

Цена за пакет при 80% навлизане на пластмасовите контейнери за многократна употреба на IFCO

След това, калкулаторът изчислява преки и косвени разходи при различна степен на използване на пластмасовите контейнери за многократна употреба и икономии на разходите в сравнение със случаите, в които се използват 100% еднократни картонени опаковки. Примерът долу е базиран на представителна верига на доставките за търговец в Централна Европа. 

Пластмасовите контейнери за многократна употреба на IFCO намаляват щетите, причинени от опаковане до 94%

Пластмасовите контейнери за многократна употреба на IFCO осигуряват оптимална защита на свежите продукти. Тяхната здрава конструкция и вентилационни отвори осигуряват минимални щети и оптимален въздушен поток по цялата верига на доставките. Намаляването на щетите е документирано в цялостно проучване, проведено от SIM, натиснете тук за проучването и резултатите от него.

Оптимална вентилация

 • Подобрява качеството на продукта и срока на годност
 • По-бързо охлаждане
 • По-добро регулиране на температурата при транспортиране
 • Помага за поддържането на правилната температура в централния склад
 • По-свежи продукти в магазина

Надеждно подреждане

 • Заключваща се конструкция
 • Изгражда стабилни палети
 • Егрономичен захват за по-лесно подреждане
 • По-малко необходим материал за опаковане
 • Стабилността на палетите не се влияе от влагата

Изключителен дизайн

 • Оптимален дизайн за свежи продуктиs
 • Здравата конструкция осигурява сигурна основа по цялата верига на доставките
 • Сигурните ъглови ключалки осигуряват стабилност
 • Теглото на палета се понася от пластмасовите контейнери за многократна употреба, а не от продукта вътре

Пластмасовите контейнери за многократна употреба (RPC) на IFCO намаляват влиянието върху околната среда

* Fraunhofer IBP study, Carbon Footprint of Food packaging, Commissioned by Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) Feb 2018; The Sustainability of Packaging Systems for Fruit and Vegetable Transport in Europe based on Life-Cycle-Analysis, Update 2009", published in February 2009 by Stiftung Initiative Mehrweg; Franklin Associates, 2017,“Comparative Life Cycle Assessment of RPCs and display and non-display ready corrugated containers used for fresh produce applications”

Пластмасовите контейнери за многократна употреба на IFCO оптимизират мястото на продажба

Пластмасовите контейнери за многократна употреба на IFCO подобряват ергономичността и скоростта на подреждане

 • Бързо сглобяване и опаковане
 • Стандартизираният размер позволява създаването на стандартизирани процеси
 • Ергономични дръжки и дизайн позволяват по-лесно подреждане
 • По-малко нужда от подреждане за подсигуряване на палета
 • Издръжлива конструкция и ергономичност улесняват товаренето

Дистрибуционен център

 • Дръжките помагат за по-сигурно и лесно избиране
 • Заключваща се конструкция promotes easy stacking
 • Стандартизираният размер позволява последователни процеси при работата с различни артикули
 • Повишена защита на продуктите, означаваща по-малко нужда от подреждане за смесени палети
 • Сигурното подреждане прави палетите стабилниt

Магазин

 • По-бърз мърчандайзинг и снабдяване
 • Дръжките помагат за по-сиурно и лесно избиране на тежки артикули
 • Заключваща се конструкция promotes easy stacking
 • Без нужда от отварачки за кутии
 • Лесни за сгъване и подреждане, без нужда от балиране

Пластмасовите контейнери за многократна употреба на IFCO се грижат за безопасността на храните

роцес на почистване на пластмасови контейнери за многократна употреба на IFCO - SmartCycle™ и гаранция Diversey™

Чрез процеса по почистване SmartCycle на IFCO, нашите пластмасови контейнери за многократна употреба се почистват според най-високите стандарти в индустрията и в съответствие с нашия HACCP план. Центровете за обслужване на IFCO са оборудвани с най-съвременното оборудване за почистване и сушене, създадено в тясно сътрудничество с нашите доставчици, за да осигури по-ефективен и ефикасен процес по почистване и сушене на нашите пластмасови контейнери за многократна употреба.

Всички центрове на обслужване на IFCO използват почистващи препарати и дезинфектанти Diversey™, които гарантират хигиената на всички пластмасови контейнери за многократна употреба, почиствани с препарати и дезинфектанти Diversey™ по цялата неразделна програма по почистване и дезинфекциране. Diversey™ предоставя гаранция на IFCO, че остатъчните нива на микроорганизми, токсични вещества и други примеси във всички пластмасови контейнери за многократна употреба, които са правилно почистени и дезинфекцирани с Diversey™ вещества, ще са съвместими с максималните нива, определени от нормативните актове в съответната държава.

Освен това, използването на правилно почистени и дезинфекцирани с Diversey™ агенти пластмасови контейнери за многократна употреба няма да доведе до микробно замърсяване или прехвърляне на токсични вещества или други примеси (например остатъчни пестициди) от контейнерите на IFCO до продуктите, които се съхраняват в тях.

Гаранцията покрива следното:

 • Патогенни микроби с хранителен произход и токсини, произвеждащи микроорганизми
 • Листерия моноцитогенис
 • Салмонела
 • Серотипи на естерикия коли (STEC, EHEC 0104:H4, O157:H7, 0111:H2)
 • Кампилобактер йеюниКампилобактер йеюни
 • Стафилококус ауреус
 • Грип, вирусен тип A H5N1 “птичи грип"
 • Пепино мозаечен вирус
 • Пепино мозаечен потексвирус
 • Черна Сигатока (Mycosphaerella fijiensis)
 • Плесен
 • Пестициди, хербициди, фунгициди и техните продукти на разпадане
 • Съединения, принадлежащи към различни химични семейства (триазини, органофорсфорни, карбамати, фенилуреа, неоникотиноиди, henylureas, neonicotinoids, и др.)

Изчисили въздействието върху околната среда

Виж информация за опаковките

Виж технически спецификации

MyIFCO™ webclearing Login