Privatlivspolitik

Webstedets privatlivspolitik

Brambles Ltd og selskabets datterselskaber, herunder de virksomheder, der opererer under navnene CHEP, IFCO, BxB Digital og Kegstar (Brambles), respekterer din ret til privatlivets fred såvel som din ret til at kontrollere formidlingen af personlige oplysninger vedrørende dig selv og din virksomhed. Klik her for at få vist en liste over vores forretningssteder og deres kontaktoplysninger.

Denne politik beskriver, hvordan dette websted indsamler oplysninger fra dig, typen af indsamlede oplysninger, hvad vi gør med oplysningerne og dine rettigheder vedrørende privatlivets fred. Klik her for at få vist vores databeskyttelsespolitik.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Browsing

Vores webservere kan indsamle navnet på det domæne, du brugte til at få adgang til internettet, det websted, du kommer fra, og det websted, du besøger som det næste. Disse oplysninger aggregeres for at måle antallet af besøg på webstedet, den gennemsnitlige tid, sidevisninger og andre statistikker om besøgende på dette websted. Vi kan også bruge disse aggregerede data til at overvåge ydeevnen og gøre webstedet lettere og mere praktisk at bruge.

Personlige oplysninger

Når du besøger vores websted, indsamler vi også visse tekniske og routingoplysninger om din computer for at lette din brug af webstedet. For eksempel kan vi logge miljøvariabler, såsom browsertype, operativsystem og CPU-hastighed og din oprindelige internetudbyders internetprotokol- ("IP") adressen for at forsøge at give dig den bedst mulige service. Vi kan også optage søgeforespørgsler og resultater for at forsøge at sikre nøjagtigheden og effektiviteten af vores søgemaskine. Vi kan bruge din IP-adresse til at spore din brug af siden. Disse "Click Stream" -data kan kombineres med andre oplysninger, du udleverer.

Hvis du vælger at bruge kontaktfunktionen, kan vi bede dig om at give os nogle grundlæggende oplysninger om dig og/eller din virksomhed – f.eks. navn, stilling, e-mail-adresse – som giver os mulighed for at levere tjenester og oplysninger til dig og hjælper med at gøre vores kontakt med dig så produktiv som muligt. Vi kan også indsamle andre oplysninger om dig, når du skriver kommentarer eller deltager i undersøgelser.

For vedvarende at forbedre effektiviteten af vores kundeservice-kommunikation kan vi undersøge effektiviteten af e-mail-kommunikationen med dig. For så vidt som din meddelelse vedrører EMEA-kundeservicen, udføres sådanne analyser på basis af anonymiserede e-mails. Vi anonymiserer disse e-mails i overensstemmelse med kravene i de lokale databeskyttelseslove, inden de overføres til en behandler/udbyder uden for EØS til deres analyse. I det usandsynlige tilfælde, at data identificeres igen efter overførsel, beskyttes sikkerheden af dine data til enhver tid ved tjenesteudbyderens accept af EU’s standardkontraktklausuler.

Om cookies

Cookies er filer, der ofte indeholder unikke identifikatorer, der sendes af webservere til webbrowsere, og som derefter sendes tilbage til serveren, hver gang browseren anmoder om en side fra serveren.

Cookies kan bruges af webservere til at identificere og spore brugere, mens de navigerer på forskellige sider på et websted og for at identificere brugere, der vender tilbage til et websted. Cookies anbringes enten af vores websted (cookies fra oprindeligt websted) eller af andre websteder hvis indhold vises på vores websted (tredjepartscookies).

Cookies kan være enten "persistente" cookies eller sessionscookies. En persistent cookie består af en tekstfil, der sendes af en webserver til en webbrowser, og som vil blive gemt af browseren og forbliver gyldig indtil den fastsatte udløbsdato (medmindre den slettes af brugeren inden udløbsdatoen). En sessionscookie, derimod, udløber i slutningen af brugersessionen, når webbrowseren lukkes.

Sådan bruger vi cookies


Cookies indeholder ingen oplysninger, der personligt identificerer dig, men oplysninger, som vi gemmer om dig, kan være knyttet til de oplysninger, der gemmes i og hentes fra cookies.

Vi bruger de oplysninger, vi får fra dig, til følgende formål:

genkendelse af din computer, når du besøger vores websted

spore dig, mens du navigerer på vores websted

forbedring af webstedets anvendelighed

analyse af brugen af vores websted

Der er forskellige kategorier af cookies, der anvendes til forskellige formål.

Administration af cookies

Du kan administrere cookies ved hjælp af webbrowserens indstillinger.

Sletning og blokering af cookies

Hvis du vil fjerne eventuelle cookies, der allerede er gemt, kan du gøre det fra din browser. Du kan se, hvordan du gør dette, ved at gå til hjælpemenuen i din browser eller nedenunder:

Hvis du vil slette eventuelle cookies på din computer, skal du følge nedenstående trin:

Internet Explorer

Vælg værktøjer

Vælg Internetindstillinger

Vælg fanebladet Beskyttelse af personlige oplysninger og vælg så knappen Avanceret

Sæt flueben i feltet Tilsidesæt automatisk behandling af cookies

Deaktiver Cookies fra oprindeligt websted ved at vælge Bloker

Deaktiver Tredjepartscookies ved at vælge Bloker

Fjern fluebenet ud for “Tillad altid cookies under sessionen“

Klik på OK for at bekræfte ændringerne

Mozilla Firefox

Vælg menuen "Firefox"

Vælg “Indstillinger”

Vælg punktet “Privatliv & sikkerhed”

Under “Historik” skal du vælge “Bruge tilpassede indstillinger for historik” fra rullelisten

Fjerne fluebenet fra “Accepter cookies fra websteder”

Klik på OK for at bekræfte ændringerne

Google Chrome

Åbn værktøjsmenuen ved at klikke på skruenøgleikonet

Vælg “Indstillinger”

Vælg “Avanceret”

Vælg “Indstilling af indhold”

Vælg “Bloker sider fra at indstille datoer”

Apple Safari

Åbn Safaris menu ved at klikke på tandhjulsikonet

Vælg "Præferencer"

Vælg punktet “Privatliv & sikkerhed”

Vælg ‘’Altid’’ for at indstille ‘’Bloker cookies’’

Luk dialogvinduet for at bekræfte ændringerne

Safari for iPhone og iPad (iOS)

Vælg ikonet "Indstillinger" på startskærmen på din enhed

Vælg ‘’Safari’’ fra listen

For at justere cookieindstillingerne skal du trykke på “Accepter cookies”

Vælg enten "Aldrig", "Fra besøgt" eller "Altid"

Android for mobiltelefoner

Vælg browser-appen på din Android-telefon

Tryk på knappen “Menu”

Fra de valgmuligheder, der vises som værende aktive, vælg “Mere”

Vælg funktionen “Indstillinger” fra listen over browserfunktioner

Rul ned til “Accepter cookies”. Hvis feltet er afkrydset, fjern krydset for at deaktivere cookies. Hvis feltet ikke er afkrydset, vælg det for at aktivere cookies.

Sletning af vores cookies eller deaktivering af fremtidige cookies vil ikke stoppe funktionerne på vores websted.

Sådan bruger vi dine oplysninger:

Vi kan anvende de oplysninger, som vi får om dig, til at:

Drive dette websted

kommunikere med dig om vores produkter, tjenester, tilbud, arrangementer og kampagner og tilbyde dig produkter og tjenester, som vi tror, kan være af interesse for dig, såsom forretningsnyheder via e-mail og nyhedsbreve

yde kundesupport, herunder ved at besvare anmodninger om oplysninger om vores produkter og tjenester (f.eks. sikkerhedsoplysninger eller forespørgsler om vores tjenester)

yde de specifikke tjenester, som du efterspørger

muliggøre dit engagement i vores velgørenhedsprogrammer og fællesskabsaktiviteter

drive, evaluere og forbedre vores forretning

indsamle din feedback om og forbedre vores produkter, tjenester, programmer og internettjenester

analysere og forbedre vores marketingkommunikation og strategier samt trends og statistikker vedrørende brug af vores internet-tjenester

beskytte mod og forhindre svig, uautoriserede transaktioner, fordringer og andre forpligtelser og håndtere risikoeksponering, bl.a. ved at identificere potentielle hackere og andre uautoriserede brugere

overholde gældende lovkrav og industristandarder samt vores politikker

Ved at opgive dine personlige oplysninger til vores websted accepterer du disse anvendelser af dine oplysninger. Du har ret til at melde fra som beskrevet nedenfor.

Hvornår og hvordan deler vi dine oplysninger?

Når du opgiver dine oplysninger til vores websted, deler vi måske disse oplysninger internt i selskabet og med vores datterselskaber. Klik her for at få vist en liste over vores forretningssteder og deres kontaktoplysninger.

Tredjeparts-serviceudbydere. For at udføre dine anmodninger, stille forskellige funktioner, tjenester og materialer til rådighed for dig, svare på dine henvendelser og til andre formål beskrevet i afsnittet "Sådan bruger vi dine oplysninger" i denne privatlivspolitik kan vi dele dine personlige oplysninger eller brugsoplysninger med tredjeparter, der udfører funktioner på vores vegne (eller på vegne af vores partnere), som f.eks. virksomheder eller personer, der: hoster eller driver vores websteder, analyserer data, yder kundeservice, forsender produktprøver eller administrerer betalinger, annoncører, sponsorer eller andre tredjeparter, der deltager i eller administrerer vores kampagner eller yder hjælp i forbindelse med marketing eller salgsfremstød.

Deling med dit samtykke. Vores tjenester kan give dig mulighed for at vælge at modtage oplysninger eller markedsføringstilbud fra tredjeparter eller på anden måde at give tilladelse til at dele dine oplysninger med tredjepart. Hvis du accepterer, at dele dine personlige oplysninger, videregives dine personlige oplysninger til tredjemand afhængig af den pågældende tredjeparts privatlivspolitik og forretningspraksis.

Ikke-personlige oplysninger. Vi kan dele ikke-personlige oplysninger, som f.eks. samlede brugerstatistikker, demografiske oplysninger og brugsoplysninger med tredjepart.

Vi kan videregive dine personlige oplysninger, brugsoplysninger og andre oplysninger om dig til parter, der erhverver en del af eller alle vores aktiver, samt til advokater og konsulenter. Hvis vi overfører dine oplysninger til en overtagende virksomhed, vil vi i rimeligt omfang bestræbe os på at få erhververen til at bruge dine oplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med dette websteds privatlivspolitik. Hvis en konkurs- eller reorganiseringsbegæring indbringes af eller imod os, kan dine oplysninger betragtes som et virksomhedsaktiv, der kan sælges eller overføres til tredjepart.

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre, hvis vi handler i god tro ud fra den overbevisning, at vi i henhold til lovgivningen eller juridisk proces er pålagt at gøre dette, svare på krav eller beskytte CHEP's eller andres rettigheder, Brambles ejendom eller sikkerhed eller andet.

Særlige bestemmelser for vores europæiske brugere

Når du giver os oplysninger og data, skal du forstå og acceptere, at Brambles kan indsamle, bruge og videregive personlige data til kommercielle og markedsføringsformål og kan dele sådanne oplysninger (i overensstemmelse med betingelserne i denne privatlivspolitik) inden for virksomheden og dens tilknyttede virksomheder – som alle kan være uden for den jurisdiktion, hvor du er hjemmehørende. Desuden indsamles og opbevares disse oplysninger og data i en database og på servere uden for din hjemmehørende jurisdiktion og, mere specifikt, i USA og andre lande, hvor privatlivslovgivningen muligvis ikke er så omfattende som i det land, hvor du bor eller har statsborgerskab.

Vær opmærksom på, at de personlige data, som du deler kan blive overført til steder uden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt i en database og på servere i USA og andre lande, hvor privatlivslovgivningen måske ikke er så omfattende som i det land, hvor du har bopæl eller statsborgerskab. Sådanne overførsler vil kun finde sted, når tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger er etableret, herunder men ikke begrænset til standardklausulerne i henhold til Kommissionens afgørelse (C(2010)593) af 5. februar 2010 vedrørende standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til registerførere etableret i tredjelande, som ikke sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.

Sådan får du adgang til og opdaterer dine oplysninger, og disse valg har du

Kontakt os venligst, hvis du ønsker at ændre eller kontrollere personlige oplysninger, der kan identificere dig, og som du har indsendt til os, eller hvis du har spørgsmål om de oplysninger, vi ligger inde med.

Vi tilbyder dig bestemte valg med henblik på, hvilke oplysninger vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger og deler oplysningerne, og hvordan vi kommunikerer med dig. For at beskytte dit privatliv og din sikkerhed kan vi tage rimelige forholdsregler for at bekræfte din identitet, f.eks. ved at kræve en adgangskode og et bruger-id.

Du kan fravælge (i) brug af dine personlige oplysninger til at sende dig oplysninger eller tilbud; og (ii) modtagelse af nyhedsbreve, e-mails eller andre meddelelser ved at kontakte os som angivet i afsnittet "Sådan kontakter du os" i dette websteds privatlivspolitik. Hvis vi afviser en anmodning om adgang, meddeler vi dig grundene til afvisningen.

Hvad sker der, hvis vi ændrer webstedets privatlivspolitik?

Vi forbeholder os retten til til enhver tid at ændre eller supplere denne privatlivspolitik. Ændringer i politikken offentliggøres mindst 30 dage før ikrafttrædelsesdatoen. Datoen herunder angiver, hvornår denne privatlivspolitik for webstedet sidst blev ændret.

Andet, du bør vide:

Brugergenereret indhold

Nogle af vores tjenester og sociale netværksfunktioner gør det muligt for dig at indsende dit eget indhold til offentliggørelse. Oplysninger, som du sender på denne måde, bliver offentlige oplysninger og er ikke underlagt dette websteds privatlivspolitik. Vi kan ikke kontrollere, hvordan andre kan bruge offentligt offentliggjorte oplysninger.

Eventuelle oplysninger, meddelelser eller materiale af nogen art eller natur, som du offentliggør eller sender til vores websteder eller mobilapplikationer (herunder, men ikke begrænset til, Brambles' eller datterselskabers websteder, der findes på sociale medier eller et websted som Facebook eller Twitter) via email, opslag, beskeder, overførsel eller på anden måde (samlet set en "indsendelse") sker på egen risiko og uden nogen forventning om opretholdelse af privatlivets fred. Vi kan ikke kontrollere andre brugeres handlinger på sociale medier eller websteder, og vi er derfor ikke ansvarlige for indhold eller indlæg på sådanne websteder og platforme.

Brugere bosat i Californien og ikke-sporings-afsløring

Hvis du er bosat i Californien, kan du bede os om at afstå fra at dele dine oplysninger (uanset om de er samlet online eller offline) med vores partnere til deres markedsføringsformål, hvis datterselskaberne er separate juridiske enheder. Fortæl os venligst din præference ved at kontakte os som angivet i afsnittet "Sådan kontakter du os" i dette websteds privatlivspolitik.

Da der endnu ikke er enighed om, hvordan virksomheder skal reagere på webbrowserbaserede eller andre ikke-sporings-mekanismer (do-not-track, “DNT”), svarer Brambles-websteder ikke på webbrowserbaserede DNT-signaler.

Tredjeparters fortrolighedspraksis

Nogle af vores tjenester og sociale netværksfunktioner gør det muligt for dig at indsende dit eget indhold til offentliggørelse. Vores websted viser f.eks. Twitter- og LinkedIn-ikonerne. Når du klikker på disse tredjepartsikoner, åbnes et nye vindue for det pågældende selskabs websted. Oplysninger, som du sender på denne måde, bliver offentlige oplysninger og er ikke underlagt dette websteds privatlivspolitik. Vi kan ikke kontrollere, hvordan andre kan bruge offentligt offentliggjorte oplysninger.

Eventuelle oplysninger, meddelelser eller materiale af nogen art eller natur, som du offentliggør eller sender til vores websteder eller mobilapplikationer (herunder, men ikke begrænset til, Brambles-websteder, der findes på sociale medier eller et websted som f.eks. Facebook eller Twitter) via e-mail, opslag, beskeder, overførsel eller på anden måde (samlet set en "indsendelse") sker på egen risiko og uden nogen forventning om opretholdelse af privatlivets fred. Brambles kan ikke kontrollere andre brugeres handlinger på sociale medier eller websteder, og Brambles er derfor ikke ansvarlig for indhold eller indlæg på sådanne websteder og platforme.

Sådan beskytter vi dine personlige oplysninger

Vi opretholder visse administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, misbrug eller uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller ødelæggelse. Imidlertid kan ingen elektronisk dataoverførsel eller opbevaring af oplysninger være helt sikker. Vi kan ikke sikre eller garantere sikkerheden af de oplysninger, du sender til os, eller som vi indhøster. Derfor skal du bruge vores tjenester på egen risiko.

Børn

Vores tjenester henvender sig generelt ikke til børn under 16 år. Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra nogen under 16 år uden forældrenes samtykke. Hvis du bliver opmærksom på, at vi har indsamlet personlige oplysninger fra et barn under 16 år uden forældrenes samtykke, bedes du straks informere os om det, så vi kan træffe passende foranstaltninger.

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette websteds privatlivspolitik, eller hvis du vil have os til at opdatere oplysninger, som vi har om dig, eller dine præferencer, bedes du kontakte vores øverste databeskyttelsesansvarlig (Chief Privacy Officer) på privacy@brambles.com. Du kan som alternativ også kontakte den afdeling, der ligger tættest på dig. Vores liste over forretningssteder kan ses her.

Denne politik blev senest opdateret den 10. maj 2018.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende privatlivspolitikken for dette websted eller din brug af webstedet.

    My IFCO Login