IFCO beregningsværktøj for reduceret miljøpåvirkning

Dette hjælpeværktøj vil udregne reduceringen i den negative miljøpåvirkning, inklusiv udledning af drivhusgasser (CO2), syredannelse og eutrofiering, hvilket kan blive realiseret ved at skifte fra engangsemballage til genbrugsemballage. For at gøre det mere enkelt, er drivhusgasudledning opmålt i antal færre biler, mens syredannelse og eutrofiering er målt i kilo af forurening. Denne beregner blev sammensat på baggrund af resultaterne fra Sustainability of Packaging Systems for Fruit and Vegetable Transport in Europe based on Life-Cycle-Analysis, opdateret 2009, udgivet i februar 2009 af Stiftung Initiative Mehrweg

Vægt pr tilfælde ( kg )

RPCer afsendt

0

Årligt antal færre biler på vejene

0

Bidrag til beskyttelse af jordens økosystem

0

Bidrag til beskyttelse af jordens have